Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Literatura i Nauka” (1927–1928)

Dodatek „Ziemi Lubelskiej” – „Literatura i Nauka” – ukazywał się od 23 czerwca 1927 do 4 marca 1928 roku. Łącznie ukazało się 20 numerów dwutygodnika.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Na łamach „Literatury i Nauki”

W ciągu numeracji wydawnictwa głównego, „Ziemi Lubelskiej”, od 23 czerwca 1927 ukazywał się dodatek „Literatura i Nauka” redagowany przez Feliksa Araszkiewicza. Łącznie ukazało się 20 numerów sygnowanych datą nominalną, ostatni – 4 marca 1928 roku. W dodatku zamieszczano artykuły i recenzje naukowo-literackie, np. Powstanie listopadowe w twórczości Stanisława Wyspiańskiego Kazimierza Grafczyńskiego, O „wyścig pracy” w twórczości poetyckiej: słowo o przeszłości i przyszłości „Reflektora” Adama Galisa, Zapomniany powieściopisarz, rówieśnik Prusa Juliana Krzyżanowskiego o Władysławie Łozińskim itd. Wiele numerów dodatku było poświęconych twórczości Słowackiego oraz tragizmowi Wyspiańskiego i jego artystycznej twórczości jako malarza i grafika. W dodatku odnajdziemy również felietony z podróży, monografie o Konopnickiej, informacje o stanie badań nad twórczością Prusa, wspomnienie o Władysławie Orkanie czy felieton o kryzysie powojennej książki. Odnajdziemy też fragmenty prozy, zagadnienia z dziedziny polonistyki, przekłady literatury obcej (głównie włoskiej) oraz liczne utwory poetyckie.
Na łamach dodatku wiersze publikowali m.in.: Franciszka Arnsztajnowa, Konrad Bielski, Józef Czechowicz, J.A. Gałuszka, Adam Galis, Wacław Gralewski, Jan Szczawiej, W. Żelichowski.
Artykuły publikowali: Wiktor Hahn, Franciszek Kotowski, Jan Riabinin, Adam Galis, Antoni Madej, Kazimierz Grafczyński, W. Żelichowski, Julian Krzyżanowski, J. Dickstein-Wieleżyńska, Stefan Grabiński i inni.

Opis bibliograficzny czasopisma

Tytuł: „Literatura i Nauka” dodatek „Ziemi Lubelskiej”
Redaktor: Feliks Araszkiewicz
Miejsce wydania: Lublin, Spółdzielnia Wydawnicza „Placówka Lubelska”
Numeracja: 23 czerwca 1927–4 marca 1928
Format: 46 cm

 

Opracowała: Anna Wojtysiak