Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Listy Ludwika Flecka

Po wyjeździe do Izraela Ludwik Fleck utrzymywał stały kontakt ze swoimi współpracowniczkami Danutą Borecką, Ewą Pleszczyńską i Barbarą Narbutowicz.
 
Listy do Danuty Boreckiej:
 
List z 24.01.1961 r.

 

List z 22.03.1961 r.
 

List z 30.10.1961 r.
 

List bez daty

List z 04.02.1962 r.

List z 06.12.1961 r.
 
 
 

Listy do Ewy Pleszczyńskiej:
 

Kartka z 24.01.1959 r.
Kartka z 10.01.1962 r.

List z 12.03.1958 r.