Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Leszczyńskiego 90 w Lublinie (nie istnieje)

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Leszczyńskiego 90.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

Numer hipoteczny: -

Numer przed 1939: Leszczyńskiego 90

Numer obecny: Leszczyńskiego 60

Funkcje

Budynek pełnił funkcję mieszkalną.

Kalendarium

24 listopda 1932 - Rozpoczęcie użytkowania nieruchomości.

[1936] - Ankieta.

19 września 1938 - Srul Kochman, syn Jankiela i Racheli przebudował komórki na mieszkanie bez zezwolenia Zarządu Miejskiego.

Historia

Właściciel

1936

Izrael Kochman, syn Jakóba

Opis

Budynek jednokondygnacyjny murowany z cegły, przekryty gontem.

Literatura

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Leszczyńskiego 90, APL, sygn. 2383.