Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Leszczyńskiego 88 w Lublinie (nie istnieje)

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Leszczyńskiego 88.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

Numer hipoteczny: -

Numer przed 1939: Leszczyńskiego 88

Numer obecny: Leszczyńskiego 60

Funkcje

Budynek pełnił funkcję mieszkalną.

Kalendarium

18 marca 1935 - Właściciel nieruchomości przebudował komórki na mieszkanie bez zezwolenia Zarządu Miejskiego.

13 maja 1935 - Zarząd Miejski, Wydział Budownictwa nakazuje właścicielowi nieruchomości zamurowanie nielegalnie wybudowanego otworu okiennego.

Historia

Właściciel

1935

Moszek Kosowoj, syn Fajrla i Tyli

Przed 1939

Moszek Rotensztajn

Literatura

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Leszczyńskiego 88, APL, sygn. 2382.