Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Leszczyńskiego 78 w Lublinie (nie istnieje)

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Leszczyńskiego 78.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

Numer hipoteczny: -

Numer przed 1939: Leszczyńskiego 78

Numer obecny: nie istnieje

Funkcje

Budynek pełnił funkcję mieszkalną.

Kalendarium

Przed 1914 - Rozpoczęcie użytkowania nieruchomości.

24 października 1936 - Ankieta.

20 listopada 1940 - Karta realności.

Historia

Właściciel

1936

Josef Wajsbrodt, syn Moszka

1940

Josef Wajsbrodt

Zarząd Przymusowy

Mieszkańcy nieruchomości według zawodu w 1940 roku

Robotnicy 6 (na parterze), 6 (w oficynie).

Rzemieślnicy 1 (na piętrze), 1 (w oficynie).

Bez zawodu 1 (na piętrze), 1 (w oficynie).

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku w 1940 roku

Ogólna ilość mieszkańców 33

Chrześcijan 33

Mężczyzn 9

Kobiet 10

Dzieci do lat 6 włącznie 8

Dzieci do lat 7-18 włącznie 6

Opis

Budynek dwukondygnacyjny murowany z cegły, przekryty blachą. Na terenie nieruchomości istniało też mieszkanie, stajnia i komórki, wykonane z drewna, przekryte gontem i blachą.

Literatura

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Leszczyńskiego 78, APL, sygn. 2379.