Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Leszczyńskiego 76 w Lublinie (nie istnieje)

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Leszczyńskiego 76.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

Numer hipoteczny: 1

Numer przed 1939: Leszczyńskiego 76

Numer obecny: Leszczyńskiego 60, Leszczyńskiego 60a

Funkcje

Budynek pełnił funkcję mieszkalną.

Kalendarium

ok 1890 - Rozpoczęcie użytkowania nieruchomości.

1928 - Moszek Fefer przystepuje do remontu komórek, które są w złym stanie technicznym i grożą zawaleniem.

1930 - Projekt parterowej oficyny należącej do Abrama Segała wg inż. Michała Krzywickiego.

1930 - Projekt zamienny na budowę oficyny.

16 lutego 1937 - Ankieta.

20 listopada 1940 - Karta realności.

ok 1941 - Budynek rozebrany na rozkaz władz niemieckich.

Historia

Właściciel

1937

Jojna Cukierfajn oraz Szmul, córka Chany i Moszka Feferów.

1940

Jojna Cukierman, Hochman Mittel, Berek Rindfleisk[?]

Zarząd Przymusowy

Mieszkańcy nieruchomości według zawodu w 1940 roku

Pracownicy umysłowi 1 (na parterze), 1 (w oficynie).

Robotnicy 8 (na parterze), 8 (w oficynie).

Rzemieślnicy 1 (na parterze), 1 (w oficynie).

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku w 1940 roku

Ogólna ilość mieszkańców 39

Chrześcijan 39

Mężczyzn 10

Kobiet 15

Dzieci do lat 6 włącznie 7

Dzieci do lat 7-18 włącznie 7

Opis

Budynek jednokondygnacyjny, murowany, przekryty gontem. Na terenie nieruchomości istniały też cztery budynki drewniane, przekryte papą.

Literatura

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Leszczyńskiego 76, APL, sygn. 2378.