Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Kurier Lubelski” (1925)

Było to pismo poświęcone sprawom gospodarczym. Wychodziło w poniedziałki i dni poświąteczne, wydawane i redagowane przez Kazimierza Szczepańskiego. Znany jest tylko pierwszy numer tego czasopisma z 25 czerwca 1925 roku.

 


Tytuł: „Kurier Lubelski” pismo poświęcone sprawom gospodarczym
Wydawca i redaktor: Kazimierz Szczepański (1925)
Miejsce wydania: Lublin
Częstotliwość: tygodnik
Numeracja: 1925, nr 1 (25 czerwca)
O czasopiśmie: W 1925 roku wychodziło pismo „Kurier Lubelski” poświęcone sprawom gospodarczym, wydawane i redagowane przez Kazimierza Szczepańskiego. Ukazywało się w poniedziałki i dni poświąteczne. W zbiorach bibliotek: BUW i KUL zachował się tylko nr 1 i nie wiadomo ile takich numerów się ukazało (być może tylko ten jeden).
 

Opracowanie: Tomasz Pietrasiewicz, Anna Wojtysiak
Redakcja: Alicja Magiera, Agnieszka Wiśniewska