Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Kurier Lubelski” (1915–1916)

„Kurier Lubelski” w podtytule „Tygodnik społeczno-ekonomiczny, popularnonaukowy i literacki” ukazywał się od 17 grudnia 1915 r. do 8 października 1916 r.

Pracownicy "Kuriera Lubelskiego"
Pracownicy "Kuriera Lubelskiego" (Autor: nieznany)

Spis treści

[RozwińZwiń]

„Kurier Lubelski” (1915–1916)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

„Kurier Lubelski” w podtytule „Tygodnik społeczno-ekonomiczny, popularnonaukowy i literacki” ukazywał się od 17 grudnia 1915 r. do 8 października 1916 r.
Redagowany był przez Wandę Papiewską, Jana Hempla i Oktawiana Zagrobskiego1.

Aleksandra Garlicka:

Było to pismo PPS-Lewicy, kontynuujące przedwojenne tradycje. „Kurier Lubelski” starał się być w dużej mierze pismem informacyjnym. Zamieszczał telegramy z austro-węgierskimi komunikatami urzędowymi, notatki z innych źródeł podawano w dziale „Wojna”. Artykuł wstępny pisał z reguły Jan Hempel. Pismo nie zachęcało do uczestnictwa w działaniach wojennych, jakkolwiek i tu znalazła się myśl, że „czas wojnę poprzedzający był dla nas stanem klęski nieustannej.” Po wydaniu 40 numerów „Kurier Lubelski” zawiesił działalność2.

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Garlicka A., Prasa lubelska w latach I wojny światowej, [w:] Prasa lubelska. Tradycje i współczesność, Lublin 1986.
Wolska H., Od 1803 do 1939 r., [w:] Dzieje Prasy Lubelskiej, Lublin 1972.

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

  1. Wróć do odniesienia H. Wolska, Od 1803 do 1939 r., [w:] Dzieje Prasy Lubelskiej, Lublin 1972, s. 26.
  2. Wróć do odniesienia A. Garlicka, Prasa lubelska w latach I wojny światowej, [w:] Prasa lubelska. Tradycje i współczesność, Lublin 1986, s. 75.