Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kultura w Lublinie po 1944

Portal internetowy „Kultura Lublina po 1944" w multimedialny sposób przedstawia życie kulturalne na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Informacja o projekcie

Projekt edukacyjno-popularyzatorski o charakterze dokumentacyjnym „Kultura Lublina po 1944" to próba zachowania w pamięci i przedstawienia życia kulturalnego Lublina. Opowieść o kulturze Lublina powstaje na podstawie dokumentów, prac naukowych, fotografii, a także nagrań osób związanych z życiem kulturalnym miasta.

Opowieść o kulturze Lublina wciąż nie jest kompletna. Ciągle zbieramy i opracowujemy różne materiały, rozproszone historie, starając się je złożyć w spójną całość. Zapraszamy Państwa do uzupełniania tych zasobów, a wszelkie wskazówki prosimy kierować na e-mail: agnieszka.gora@tnn.lublin.pl Osobą odpowiedzialną za projekt jest Agnieszka Góra-Stępień.

Wciąż zbieramy wspomnienia o życiu kulturalnym miasta. Wszystkich chętnych do podzielanie się z nami historią prosimy o kontakt na e-mail:

historiamowiona@tnn.lublin.pl

Jeśli w Państwa kolekcjach rodzinnych znajdują się zdjęcia dokumentujące wydarzenia artystyczne, prosimy o kontakt z działem Ikonografii: 

ikonografia@tnn.lublin.pl

Nasza opowieść zaczyna się w lipcu 1944 roku. To wtedy Lublin został wyzwolony przez wojska radzieckie spod okupacji niemieckiej. Powoli w mieście zaczęło odradzać się życie kulturalne. W dużej mierze było ono związane z nową władzą. Można było zobaczyć pierwsze przedstawienia teatralne i wystawy, zaczęły wychodzić gazety codzienne. Odbywały się spotkania literackie. Powstawały biblioteki i księgarnie. Olbrzymie znaczenie dla intelektualnej atmosfery miasta miały dwie wyższe uczelnie - odrodzony na nowo KUL oraz powstający od zera UMCS. 

Od sierpnia 1944 roku do wyzwolonego Lublina zjeżdżali nie tylko dowódcy i politycy, ale także aktorzy, dziennikarze, plastycy i uczeni oraz literaci i poeci.

Ważną częścią odradzającego się życia kulturalnego stała się prasa i radio.

Na scenie lubelskiego Teatru Miejskiego rozpoczęła się powojenna historia polskiego teatru – od pierwszych po wojnie premier teatralnych. 

W Lublinie odbywały się pierwsze po wojnie koncerty muzyki poważnej i rozrywkowej. 

Zniszczenie wojenne stworzyły artystom tworzącym po II wojnie światowej możliwość zaprojektowania wszystkiego na nowo. Konieczność odbudowy była wyzwaniem dla architektów, projektantów i urbanistów. 

Pierwsza powojenna wystawa odbyła się w Lublinie już w sierpniu 1944 roku. 

Po powojennym okresie licznych problemów lubelskiej kinematografii (głównie lokalowych i sprzętowych), nastąpił czas jej intensywnego rozwoju.

Lublin był jednym z najważniejszych miejsc na teatralnej mapie Polski lat 70. i 80.