Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Księgozbiór Kolegium Jezuickiego

Na temat biblioteki kolegium jezuickiego nie zachowało się zbyt wiele informacji. Nie są znane dokładne dane dotyczące zarówno księgozbioru,  jak i jego ostatecznego losu.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Ks. Ludwik Zalewski: Jezuici przybyli do Lublina w r. 1581. (…) Biblioteka powstała i rozwijała się już to przez kupno książek, już dzięki dobrodziejom. (…). Po kasacie jezuitów w r. 1733 biblioteka została przez lustratorów z ramienia rządu majątku pojezuickiego sprzedana.1

W chwili kasaty zakonu księgozbiór biblioteki obejmował 4876 dzieł w 7415 tomach. Księgozbiór przekazano Szkole Wydziałowej, która powstała na miejscu Kolegium Jezuickiego.

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 Zalewski Ludwik ks., Biblioteka Seminarium Duchownego w Lublinie i biblioteki klasztorne w diecezji Lubelskiej i podlaskiej, Warszawa 1926.

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

  1. Wróć do odniesienia Ludwik Zalewski, Biblioteka Seminarium Duchownego w Lublinie i biblioteki klasztorne w diecezji Lubelskiej i podlaskiej, Warszawa 1926, s. 242-244.