Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Księgarnia Świętego Wojciecha w Lublinie (1923-1940)

W roku 1923 powstał w Lublinie Oddział Księgarni św. Wojciecha. Pierwszą siedzibą księgarni był budynek przy Krakowskim Przedmieściu 43, w którym mieściła się w latach 1923 – 1934.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Początki działalności księgarni

Aby dotrzeć do klienta, księgarnia zorganizowała kolportaż książek na terenie województwa przy pomocy furgonów konnych (w tym dyliżansów), które kursowały z książkami. Oprócz tego w księgarni prowadzona była sprzedaż hurtowa. W roku 1934 księgarnia zmieniła swoją siedzibę i przeniosła się do obszernego lokalu przy ul. Krakowskie Przedmieście 40 (Hotel Victoria).

W roku 1939  wydana została w Lublinie „Antologia współczesnych poetów lubelskich”, a księgarnia św. Wojciecha była „składem głównym” książki.

 

>>>czytaj więcej o „Antologii współczesnych poetów lubelskich”

 

 

 

 

 

Zniszczenie księgarni w 1939 roku

9 września 1939 roku, wskutek niemieckiego bombardowania, księgarnia legła w gruzach i prawie całkowicie spłonęła, a wraz z nią duża część nakładu „Antologii”. Część uratowanego przez pracowników (w tym Franciszka  Raczkowskiego) i przechodniów księgozbioru wraz z „Antologią” została przeniesiona do podziemi sąsiadującego z księgarnią Klasztoru O.O. Kapucynów. W dniu 1 czerwca 1940 r., po ukończeniu remontu zniszczonego bombardowaniem domu przy ul. Kapucyńskiej 1, księgarnia została tam przeniesiona i działała przez całą okupację.
 

Zniszczenie księgarni w 1944 roku

Po raz drugi księgarnia uległa zniszczeniu w lipcu 1944 roku, podczas wycofywania się wojsk niemieckich z Lublina. Część książek (w tym „Antologię”) udało się wydobyć z nieodminowanych jeszcze gruzów, dzięki czemu księgarnia mogła rozpocząć pracę w nowym lokalu przy ul. Krakowskie Przedmieście 41.

 

Ocalone książki zostały opatrzone niezwykłym exlibrisem o treści: Strzeż skarbu polskiej książki. Książka uszkodzona wydobyta z gruzów zniszczonej  w działaniach wojennych Księgarni św. Wojciecha w Lublinie przy ul. Kapucyńskiej.

 

W następnych latach księgarnia działała przy ul. Królewskiej 15.

 

 

 

Opracował Tomasz Pietrasiewicz
Redakcja Alicja Magiera, Agnieszka Wiśniewska

Literatura

Kremky Cz., Niepojęta moc wspomnień (49 lat w Księgarni Św. Wojciecha), „Księgarz”  R. 32 Nr 4, s. 32-35.

Lisiecka T., Działalność księgarska Franciszka Raczkowskiego w latach 1900-1947 [w:] Studia z dziejów drukarstwa i księgarstwa w Lublinie w XIX i XX wieku, Lublin 1988, s. 196.