Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Księgarnia Stanisława Samuela Streibla w Lublinie (1829-1856)

Spis treści

[RozwińZwiń]

W tym samym okresie, co Księgarnia Szczepańskiego, działała również Księgarnia Stanisława Samuela Streibla (? – 1878), który był właścicielem sklepu galanteryjnego na Krakowskim Przedmieściu 136 (obecnie Krakowskie Przedmieście 17).

 

>>> czytaj więcej o Stanisławie Samuelu Streiblu w Słowniku Biograficznym Miasta Lublina T.2

 

Po nabyciu w roku 1829 całego księgozbioru likwidowanej księgarni prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk rozpoczął sprzedaż książek w swoim sklepie przy Krakowskim Przedmieściu 136.

 

Po upadku powstania listopadowego przeprowadzono w jego księgarni kilka rewizji w poszukiwaniu zakazanych książek.

Księgarnię prowadził do roku 1856.

 

 

Opracował Tomasz Pietrasiewicz
Redakcja: Alicja Magiera, Agnieszka Wiśniewska

Literatura

Słownik Pracowników książki polskiej, red. I. Treichel, Warszawa 1972, s. 860.