Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Księgarnia Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie (1820-1827)

Spis treści

[RozwińZwiń]

W 1818 roku zostało założone Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Należało ono do najbardziej postępowych środowisk w życiu umysłowym i społecznym Królestwa Polskiego. Do głównych jego celów należało m. in. upowszechnianie oświaty. Dlatego też Towarzystwo zorganizowało w Lublinie księgarnię, o istnieniu której świadczy pochodzący z roku 1820 katalog książek znajdujących się w księgarni.

 

Z katalogu możemy dowiedzieć się, że księgarnia mieściła się na Krakowskim Przedmieściu „podle poczty”. Druga edycja katalogu ukazała się ok. 1827 roku. Oba druki należą do wielkich rzadkości bibliograficznych.

 

Dzięki tej księgarni Lublinianie na początku XIX wieku mieli dostęp do książek, które wychodziły w kraju jak i za granicą. W roku 1828 Towarzystwo uległo likwidacji, a księgozbiór przejął lubelski kupiec Stanisław Streibel.

 

>>> czytaj więcej o księgarni Streibla
 

Opracował Tomasz Pietrasiewicz
Redakcja Alicja Magiera, Agnieszka Wiśniewska

Literatura

 Słownik Pracowników książki polskiej, red. I. Treichel, Warszawa 1972, s. 860.

Śladkowski W., W latach zaborów nadziej i wolności, [w:] Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny, Lublin 1978, s. 166-167.