Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Księgarnia Gebethnera i Wolffa w Lublinie (1908-1932)

Od roku 1908 Księgarnia Franciszka Raczkowskiego mieszcząca się przy Krakowskim Przedmieściu 36 (obecnie 34)  ze względu na problemy finansowe została przejęta przez firmę Gebethner i Wolff. Pod adresem Krakowskie Przedmieście 36 księgarnia działała do roku 1914, kiedy  to ze względu na trudne warunki lokalowe przeniosła się do pomieszczenia w Hotelu Europejskim (Krakowskie Przedmieście 31).

W księgarni nadal pracował w charakterze kierownika Franciszek Raczkowski.

 

>>> czytaj więcej o Księgarni Franciszka Raczkowskiego

 


 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Nielegalne wydawnictwa

Również w tej księgarni Raczkowski prowadził działalność patriotyczną. Do roku 1915 posiadał różne nielegalne wydawnictwa (tzw. bibułę) oraz ułatwiał młodzieży odbywanie poufnych zebrań.

 

>>> czytaj o więcej o walce z cenzurą carską Franciszka Raczkowskiego

Powstanie Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki

W Księgarni Gebethnera i  Wolffa w Hotelu Europejskim  odbyło się 18 czerwca 1926 roku zebranie założycielskie Towarzystwa Miłośników Książki.

 

>>> czytaj więcej o Lubelskim Towarzystwie Miłośników Książki

Dalsze losy księgarni

Raczkowski  pracował w Księgarni Gebethnera i Wolffa do roku 1927 czyli prawie 18 lat, kiedy to zatrudnił się w księgarni nauczycielskiej działającej pod firmą Michała Arcta i S-ki, znajdującej się przy ul. Namiestnikowskiej 23.

 

>>> czytaj więcej o Księgarni Arctów

 

W roku 1932 Księgarnię Gebethnera i Wolffa wciąż mieszczącą się przy Hotelu Europejskim kupił Zdzisław Budziszewski.

W okresie okupacji księgarnia zmieniała kilka razy adres: Krakowskie Przedmieście 15 (w 1939 r.), Krakowskie Przedmieście 12 i na ul. Lubartowska 35 (1940 r.). Do własnego lokalu powróciła w 1944 roku

Firma uległa likwidacji w 1950 roku.

 

 

 

 

 

 

Opracował Tomasz Pietrasiewicz
Redakcja: Alicja Magiera, Agnieszka Wiśniewska

 

Literatura

Lisiecka T., Działalność księgarska Franciszka Raczkowskiego w latach 1900-1947,  [w:] Studia z dziejów drukarstwa i księgarstwa w Lublinie w XIX i XX wieku, Lublin 1988, s. 192-193

Słownik Pracowników książki polskiej, red. I. Treichel, Warszawa 1972, s. 98-735.

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Inne materiały

Słowa kluczowe