Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Krzyże przydrożne i figury świętych w Lublinie

Oprócz kapliczek, w krajobrazie miasta odnajdujemy wiele krzyży przydrożnych, figur świętych, w tym figur Matki Bożej, jak również kapliczek usytuowanych w bliskim sąsiedztwie kościołów.
 

Krzyże przydrożne znajdują się przy skrzyżowaniach ulic: Wschodniej i Narutowicza, Kunickiego i Zemborzyckiej, Kunickiego i Mickiewicza, Kunickiego i Wyścigowej, przy ulicy Wyrwasa, przy cmentarzach na Kalinowszczyźnie i ulicy Lipowej.

Figury z wizerunkami świętych, głównie Matki Bożej, znajdują się głównie w obrębie cmentarzy przykościelnych: na placu Katedralnym, obok kościoła bernardynów pw. Nawrócenia św. Pawła, przy kościele św. Teresy przy ulicy Krochmalnej, przy kościele św. Agnieszki przy ulicy Kalinowszczyzna, kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ulicy Staszica, a także w ogrodzie Wyższego Seminarium Duchownego.

Ponadto figura św. Piotra znajduje się na terenie posesji przy ulicy Spółdzielczości Pracy 6, wizerunek św. Rozalii umieszczono na pomniku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego przy skrzyżowaniu ulic Spółdzielczości Pracy i Obywatelskiej, figura św. Wincentego à Paulo znajduje się przy ulicy Dolnej 3 Maja 4.

Na cmentarzach przykościelnych na ulicy Biernackiego i na wzgórzu Czwartek także znajdują się kapliczki.

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Inne materiały

Słowa kluczowe