Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Krasnobród – zespół klasztorny oo. dominikanów

Zespół klasztorny tworzą: kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, klasztor (obecnie plebania); ogrodzenie z bramami i kaplicą, organistówka oraz spichlerz.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

ul. Tomaszowska 18

Zespół położony u podnóża wzniesienia tzw. Księżej Góry (obecnie Podklasztor), na południe od centrum Krasnobrodu.

Kalendarium

1690­–1698 – budowa kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny;
1 połowa XVIII wieku – ­ budowa klasztoru;
1778 – budowa ogrodzenia z bramami i kaplicą;
1795 – budowa spichlerza;
1 połowa XIX wieku – ­ budowa organistówki.

Styl

Barokowe założenie architektoniczno­-krajobrazowe.

Opis

Założenie na planie kwadratu z aneksem wysuniętym w kierunku północno­-zachodnim (przed fasadą kościoła). Teren założenia przedzielony murem na część klasztorną i kościelną.

Część klasztorna zawiera zabudowania klasztorne wraz z wirydarzem oraz część gospodarczą z ogrodem usytuowanym we wschodniej części.

Część kościelna nie posiada bezpośredniego powiązania z częścią klasztorną. W obszarze tej części znajduje się kościół wraz z przykościelnym, zadrzewionym cmentarzem, otoczony ogrodzeniem o zauważalnych walorach architektonicznych.

Zespół klasztorny tworzą: kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny projektu Jana Michała Linka (1690­–1698); klasztor, obecnie plebania (1 połowa XVIII wieku); ogrodzenie z bramami i kaplicą (1778) autorstwa Jana Manchera; organistówka (1 połowa XIX wieku); spichlerz (1795).

Otoczenie

Zespół usytuowany przy głównej trasie komunikacyjnej, stanowi rozległe założenie przestrzenne kościelno­-klasztorne, otoczone ogrodzeniem.

 

Opracowała Paulina Kowalczyk

 

Literatura

Karta biała, nr 411, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Delegatura w Zamościu.
Karta biała, nr 412, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Delegatura w Zamościu.
Karta biała, nr 413, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Delegatura w Zamościu.
Karta cmentarza, nr 165, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Delegatura w Zamościu.

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Inne materiały

Słowa kluczowe