Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Krakowskie Przedmieście 57 w Lublinie

Kamienica została wybudowana w latach 1909–1911. Od 1991 roku jest wpisana do rejestru zabytków.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

Kamienica położona jest na rogu ulic Krakowskie Przedmieście i Wieniawskiej.

Funkcje

Obecnie w kamienicy znajdują się lokale biurowe oraz usługowe.

Kalendarium

1909–1911 – budowa kamienicy przez Dawida i Anne Rotrubin;

1913 – własność Ignaszewskich;

1916 – własność Lidskich;

1946 – własność prywatna;

1991 – wpis do rejestru zabytków.

Historia budynku

Kamienica została wybudowana w latach 1909–1911 jako własność Dawida i Anny Rotrubin. Od 1913 roku należała do Ignaszewskich, zaś od 1916 roku do Lidskich. Po wojnie, w 1946 roku nieruchomość kupił Józef Ryszard Kurowski. W 1991 roku nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków.

Opis budynku

Kamienica jest budynkiem czteropiętrowym, złożonym z dwóch skrzydeł i oficyny bocznej. Elewacje są ośmioosiowe, rozczłonkowane pasem fryzu i gzymsami. Okna są z nadokiennikami i gzymsowymi trójkątami. Czwarta kondygnacja rozczłonkowana jest pilastrami. Na narożu pomiędzy oknami rozstawione są cztery rzeźby postaci chłopięcych i dziewczęcych w strojach ludowych. W zwieńczeniu na narożach znajduje się pełna attyka.

Wnętrze

Układ wnętrz w skrzydłach jest dwutraktowy. Od strony Krakowskiego Przedmieścia znajduje się sień z klatką schodową umieszczoną częściowo w ryzalicie od podwórza. Od strony ulicy Wieniawskiej jest sień przejazdowa sklepiona kolebką z lunetami. Po obu stronach sieni są klatki schodowe z ozdobną stolarką drzwiową.

Literatura

Karta ewidencyjna zabytków, maszynopis w archiwum WUOZ w Lublinie, sygn. 176.

Michalska G., Kamienica przy ul. Krakowskie Przedmieście 57. Rozpoznanie historyczne i wytyczne konserwatorskie, maszynopis w posiadaniu WUOZ Lublin, sygn. 4692, Lublin 1993.

Powiązane artykuły

Powiązane miejsca

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Słowa kluczowe