Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Krakowskie Przedmieście 5 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 5.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

Kamienica znajduje się na rogu ulic Krakowskie Przedmieście, Świętoduskiej i Zielonej.

Funkcje

Pierwotnie kamienica była obiektem mieszkalnym.

Kalendarium

XVII wiek – powstanie kamienicy;

XIX wiek – obiekt zwany był kamienicą Bractwa św. Trójcy;

1954 – remont elewacji;

1975–1976 – przystosowanie budynku do celów handlowych.

Historia budynku

Kamienica powstała prawdopodobnie w XVII wieku z połączenia dwóch kamieniczek. W XIX wieku obiekt zwano powszechnie kamienicą Bractwa św. Trójcy. Istnieje przypuszczenie, że początkowo mogła należeć do funduszu szpitala św. Ducha, tak jak sąsiedni budynek przy ulicy Krakowskie Przedmieście 7. Dalsze dzieje budynku nie są nam znane.
W 1954 roku odnowiono elewację budynku. Z kolei latach 1975–1976 wykonano remont kamienicy, przystosowując parter i pierwsze piętro do celów handlowych.

Opis budynku

Kamienica jest budynkiem jednopiętrowym, otynkowanym. Od strony ulicy Świętoduskiej posiada przedłużenie o charakterze oficyny bocznej, połączonej z drugą boczną oficyną murkiem. Między nimi jest wjazd zamykający podwórze od strony ulicy Zielonej. Kamienica jest podpiwniczona, o ściętych narożnikach.

Elewacja budynku została zwieńczona fryzem płycinowym i gzymsem na kroksztynach. Podzielone są pasem fryzu, w którym podokienniki piętra pierwszego znajdują się w architektonicznym obramieniu. Z kolei parter jest boniowany.

Oficyna boczna od ulicy Zielonej posiada pas gładkiego fryzu, zaś okna umieszczono w opaskach profilowanych. W związku z przystosowaniem budynku do celów handlowych, od ulicy Krakowskie Przedmieście zamontowano zadaszenie tzw. podcień.

Wnętrze

Wnętrze budynku jest trójdzielne z wąską sienią przelotową na osi elewacji od strony ulicy Krakowskie Przedmieście. Klatka schodowa znajduje się w trakcie trzecim z arkadowymi otworami prowadzącymi na murowane ganki obiegające podwórze.

Literatura

Karta ewidencyjna zabytków, maszynopis w archiwum WUOZ w Lublinie, sygn. 111.

Michalska G., Kamienica Krakowskie Przedmieście 5 / ul. Zielona 2. Rozpoznanie historyczne i wytyczne konserwatorskie, maszynopis w posiadaniu WUOZ w Lublinie, sygn. 2014, Lublin 1992.

Studium historyczno-urbanistyczne do planu szczegółowego śródmieścia Lublina, pod red. A. Kurzątkowskiej, Lublin 1969.

Powiązane artykuły

Powiązane miejsca

Zdjęcia

Słowa kluczowe