Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Korona z piór” – streszczenie opowiadania I.B. Singera

streszczenie opowiadania Isaaca B. Singera
 
 
 


Miejsce
Lublin 
Izbica
 
Postaci
Naftali Oleszycer
Nesza
Aksza
 

„Prawdą jest, że nie ma prawdy” mówi demon w jednej z psychologiczno - obyczajowych opowieści Isaaca Bashevisa Singera. Korona z piór to opowieść o miłości, bólu, grzechu, trudnych wyborach, a nade wszystko o zmiennych kolejach losu, zagubieniu człowieka i jego bezradności wobec decyzji Boga i Szatana.

 

Poznajemy tu zamożną żydowską rodzinę z Krasnobrodu. W bogatym dworze wraz z dziadkiem – reb Naftalim Oleszycerem i babcią - Neszą mieszka piękna i niezwykle bystra dziewczyna o imieniu Aksza. Dziadkowie są jej jedynymi krewnymi. Aksza rozwija się w dostatku, pod okiem najlepszych nauczycieli uczy się wielu rzeczy. Kiedy kończy 18 lat jej babcia umiera, a dziadek postanawia wydać ją za uczonego Cemacha. Gdy babcia żyła Aksza odrzucała za jej namową zaloty wszystkich kawalerów, teraz staje przed faktem dokonanym. Dziadek nie chce żeby jego kochana wnuczka została starą panną i urządza przyjęcie zaręczynowe. W nocy, przed dniem zaręczyn dziewczyna słyszy głos swojej zmarłej babci, która odradza jej małżeństwo. Mimo wszystko nie chce sprzeciwiać się swojemu opiekunowi i postanawia podpisać ślubną intercyzę, kiedy jednak bierze do ręki pióro jakaś nadprzyrodzona siła cały czas jej przeszkadza. Wpada w rozpacz, wie że nie godząc się w ten sposób na małżeństwo sprzeciwiła się woli dziadka, zhańbiła jego dobre imię, swoje oraz młodzieńca, który zgodził się z nią ożenić. Wkrótce po tym incydencie dziadek poważnie choruje i, mimo troskliwej opieki wnuczki, umiera. Dziewczyna zostaje zupełnie sama, z ogromnym majątkiem, ale bez pojęcia jak nim zarządzać i bez mężczyzny, który mógłby jej w tym pomóc.

Pewnej nocy znowu słyszy głos babki, która namawia ją do zmiany wiary, słyszy również dziadka, który każę jej ożenić się z Cemechem. Aksza nie wie kogo słuchać i chce od babki dowodu, że nie jest złym duchem. Rano w poduszce znajduje misternie uplecioną koronę z piór. Po tym dowodzie udaje się do księdza, który godzi się ją ochrzcić. Aksza przyjmuje wiarę chrześcijańską i imię Maria. Niedługo potem potępiona przez wszystkich żydowskich znajomych wychodzi za Ludwika Małkowskiego, okrutnego, chciwego i niewiernego mężczyznę. Człowiek ten doprowadza z czasem do ruiny nie tylko jej majątek, ale także ją samą. Zrozpaczona kobieta nie ma do kogo zwrócić się po pomoc, nawet jej służba z czasem odchodzi. W Krasnobrodzie co chwilę wybucha epidemia. Mąż w pewnym momencie przestaje zaglądać do jej sypialni więc Maria nie może mieć dzieci, postanawia zająć się czarna magią i przyzywa szatana. Zły duch wyznaje jej, że przez wszystkie te lata udawał jej babkę i nakłaniał ją do podejmowania złych wyborów, zapładnia Marię i pozostawia ją w straszliwych cierpieniach. Przerażona, że urodzi demona zaczyna odmawiać żydowskie modlitwy, przeprasza Boga i błaga o jeszcze jedna szansę, rano wstaje jakby nic się nie stało, przy jej łóżku stoi dziadek.

W swoich modlitwach nieraz prosiła o pomoc dziadka, który zaczyna jej się w końcu objawiać i wskazuje jaką decyzję powinna podjąć. Aksza po wielu latach zaczyna szukać Cemecha, zabiera biżuterię po babce, jedyne czego nie zabrał jej mąż i w przebraniu wyrusza w świat. Ma nadzieję, że uda jej się odnaleźć młodzieńca sprzed lat i naprawić swoje błędy, że może również Bóg da jej jeszcze jedną szansę. Jej dalsza droga jest bardzo trudna, wzgardzona przez ludzi żyje w upodleniu. Pyta jakiegoś człowieka w Lublinie  o swojego byłego „niedoszłego” narzeczonego. Zrządzeniem losu mężczyzna wie o kim mowa i każe jej się kierować do Izbicy. Znajduje w końcu Cemecha ale czy on jej wybaczy? Czy pomoże osiągnąć przebaczenie ludzi? W tym opowiadaniu nie ma nic pewnego, ale po zakończeniu można wyciągać różne wnioski. Aksza niestety musiała doświadczyć jeszcze wiele złego i widziała jeszcze raz w swoim życiu dzieło szatana - koronę z piór, ale w jakich okolicznościach? Przeczytajcie sami.
 
 
Opracowała: Anna Cisak