Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kazimierz Wyszyński (1890–1935)

Kazimierz Marian Wyszyński – działacz niepodległościowy, polityk i dyplomata; konsul w Moskwie i Berlinie.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Działalność polityczna

Kazimierz Wyszyński urodził się w 1890 roku w Lublinie. W 1905 roku brał udział w strajku szkolnym, za co został aresztowany przez carską policję. W latach 1910–1914 studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Wstąpił wtedy do Związku Młodzieży Polskiej „Zet” i dzięki wybitnym talentom organizatorskim szybko objął faktyczne kierownictwo nad tym ugrupowaniem. W czerwcu 1915 roku napisał broszurę Kujmy broń, która stała się manifestem Polskiej Organizacji Wojskowej. Wstąpił do Legionów Polskich, w których walczył jako szeregowy ułan. Za odmowę złożenia przysięgi na wierność władzom niemieckim był internowany w obozie w Szczypiornie. Gdy został zwolniony, wrócił do Lublina i znów rozpoczął działalność polityczną. Na zwołanym na początku listopada 1918 roku zjeździe Związku Patriotycznego został wybrany sekretarzem. Stojąc na czele tej organizacji, poparł rząd Ignacego Daszyńskiego i udzielił mu pomocy, co było bardzo ważne w niepewnej sytuacji politycznej tworzącej się Polski.

Służba dyplomatyczna

W czasie inwazji bolszewickiej w 1920 roku Wyszyński wrócił do wojska i brał udział walkach o Lwów, za co został odznaczony Krzyżem Walecznych. Starał się normalizować stosunki dyplomatyczne z ZSRR i Niemcami jako konsul w Moskwie (1923–1927), a następnie w Berlinie.
W 1935 roku zmarł w Berlinie, skąd ciało zostało przewiezione do Lublina i pochowane na cmentarzu przy ulicy Lipowej.

 
Opracował Ziemowit Karłowicz