Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kapliczki lubelskie – bibliografia

Denys M., Wyszkowski M., Lublin i okolice przewodnik, Lublin 2000.
Grabias M., Kapliczki i krzyże przydrożne, „Obyczaje”, R. 2002, nr 9–10 (wiosna–lato), s. 48–49.
Laskowski A., Nepomuki. Narodziny tradycji, „Spotkania z zabytkami”, R. 1994, nr 8, s. 36–38.
Jacniacka M., Kuźmiak K., Jan Nepomucen, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, szp. 812–813.
Nowak B., Lublin. Przewodnik, Lublin 2000.
Petera-Górak J., Kapliczki i krzyże przydrożne, [w:] Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny. Kultura ludowa, red. A. Gauda, Lublin 2001, s. 21–28.
Petera J., Kapliczki drewniane na Lubelszczyźnie, [w:] Z zagadnień kultury ludowej, t. II,III, Lublin 1981, s. 63–101.
Pękalski M., Drewniane kapliczki nagrobne w powiecie biłgorajskim, „Polska sztuka ludowa”, R. 1961, nr 2, s. 94–96.
Seweryn T., O Chrystusie Frasobliwym. Figurki – legendy – świątkarze, Warszawa 1926.
Seweryn T., Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce, Warszawa 1958.
Zin W., Opowieści o polskich kapliczkach, Warszawa 1986.
Zwolakiewicz H., Krzyże przydrożne pod Lublinem, „Tęcza”, R. 1929, z. 39.