Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Julia Hartwig – wizyty w Lublinie

Julia Hartwig urodziła się w Lublinie w 1921 roku. Rodzinne miasto na stałe opuściła po zakończeniu II wojny światowej – w 1946 roku. Jednak mieszkając w Warszawie, wielokrotnie powracała do miasta rodzinnego. Okazją były spotkania autorskie, promocje książek, festiwale poetyckie. W ostatnim czasie poetka najczęściej przyjeżdżała do Lublina na zaproszenie Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Wizyty Julii Hartwig w Lublinie miały miejsce w 1996, 2001, 2004, 2006, 2009, 2011, 2012 i 2014 roku.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Julia Hartwig w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”

Julia Hartwig jest jedną z tych osób, które mają dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” specjalne znaczenie. Jej pierwsze spotkanie autorskie w siedzibie Ośrodka – w Bramie Grodzkiej – odbyło się w 1996 roku. W czerwcu 2001 roku była gościem organizowanego przez Ośrodek Festiwalu Sztuki „W Kręgu Bramy” a w roku 2004 jej wizyta w Lublinie miała związek z otwarciem Zaułka Hartwigów. W czasie kolejnego pobytu Julii Hartwig w Lublinie, w maju 2006 roku, odbyła się promocja przygotowanej przez Ośrodek książki Zaułek Hartwigów. Wtedy też mieliśmy okazję odbyć z poetką niezwykły spacer po mieście jej młodości.

W roku 2009 przyjazd Julii Hartwig do rodzinnego miasta związany był z nadaniem jej tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublina oraz przyznaniem przez festiwal Miasto Poezji nagrody Kamień. Wręczenie tej nagrody odbyło się na scenie Teatru im. J. Osterwy. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” wydał przygotowany specjalnie na tę okazję tomik wierszy Julii Hartwig związanych z Lublinem pod tytułem Powroty oraz zaprezentował stronę internetową poświęconą lubelskiemu okresowi życia poetki dostępną pod adresem www.juliahartwig.teatrnn.pl.

W 2011 roku, 14 sierpnia, Ośrodek zorganizował uroczyste obchody 90. urodzin Julii Hartwig. W ramach wydarzenia, w Zaułku Hartwigów został wytatułowany wiersz W ciemności.

 

 

Tomasz Pietrasiewicz

Wizyta w Lublinie w 1996 roku

26 kwietnia 1996 roku w Bramie Grodzkiej odbyło się spotkanie autorskie z Julią Hartwig pod tytułem „Czy warto być poetą?”. Dyskutowano o poezji i związkach poetki z Lublinem. Julia Hartwig przeczytała kilka swoich wierszy, między innymi Ja wspomnień tych się boję.

Archiwum wydarzenia >>> w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

 

Wizyta w Lublinie w 2001 roku

Julia Hartwig i Agata Koss podczas
spotkania autorskiego w ramach
Festiwalu Sztuki „W kręgu Bramy”
Fot. Marta Kubiszyn

Kolejny pobyt Julii Hartwig w Lublinie miał miejsce 20 czerwca 2001 roku. Poetka odwiedziła Lublin z okazji Festiwalu Sztuki „W kręgu Bramy”. Spotkanie autorskie odbyło się w kościele pw. św. Ducha. Zostało poprowadzone przez Agatę Koss z Radia Lublin.

 

Autorka zaprezentowała cztery wiersze Nad Dziejami Apostolskimi, Dusza, Echo, Z Aniołem. Rozmowa pomiędzy poetką a dziennikarką koncentrowała się wokół dwóch tematów: Lublina i poezji. Julia Hartwig wspomniała Lublin swojej młodości. Wiele myśli poświęciła postaci Józefa Czechowicza.

 
 
 
 
 

 

Wizyta w Lublinie w 2004 roku

Uroczystość otwarcia
Zaułka Hartwigów w 2004 roku
Fot. Krzysztof Wojteczko

Z wyjątkową uroczystością był związany pobyt Julii Hartwig w Lublinie 5 listopada 2004 roku. Miało wtedy miejsce uroczyste otwarcie Zaułka Hartwigów – miejsca łaczącego plac Rybny z ulicą Kowalską. Poetka wraz z najbliższą rodziną dokonała otwarcia nowego miejsca na mapie Lublina.


Po otwarciu Zaułka w Trybunale Koronnym odbyło się uroczyste przekazanie Ośrodkowi „Brama Grodzka – Teatr NN” negatywów Edwarda Hartwiga przedstawiających Lublin oraz promocja albumu zdjęć Edwarda Hartwiga Lublin i okolice. Wspomnienie.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzenia  >>> w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

Obejrzyj >>> galerię zdjęć z uroczystości otwarcia Zaułka Hartwigów

 

 

 

 

 

Wizyta w Lublinie w 2006 roku

Julia Hartwig podczas promocji
wydawnictwa Zaułek Hartwigów
Fot. Joanna Zętar
Najdłuższa wizyta Julii Hartwig w Lublinie miała miejsce od 12 do 15 maja 2006 roku. Okazją do przyjazdu była promocja wydawnictwa Zaułek Hartwigów. Jednak kilka dni spędzonych w Lublinie poetka spędziła na rozmowach z pracownikami Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim przedwojennego Lublina i były rejestrowane na potrzeby programu Historia Mówiona.

Jedną z najbardziej interesujących części wizyty był spacer z Julią Hartwig po Lublinie, podczas którego została odsłonięta tablica pamiątkowa na budynku dawnego Gimnazjum im. Unii Lubelskiej. Tablica upamiętnia cztery uczennice tego gimnazjum: Annę Kamieńską, Hannę Malewską, Annę Szternfinkiel (Langfus) i Julię Hartwig. 
 
 
 
 

Wizyta w Lublinie w 2009 roku

Julia Hartwig i Piotr Kowalczyk podczas
uroczystości nadania tytułu
Honorowego Obywatela Miasta Lublina w
2009 roku
Fot. Piotr Sztajdel

26 października odbyło się wręczenie aktu nadania honorowego obywatelstwa Lublina Julii Hartwig. Po uroczystości poetka wzięła udział w spotkaniu autorskim połączonym z wręczeniem jej nagrody poetyckiej Kamień przyznawanej przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” za wybitny dorobek literacki, podczas II edycji Festiwalu Miasto Poezji. Nazwa nagrody nawiązuje do tytułu debiutanckiego tomu wierszy Józefa Czechowicza.

Ośrodek przygotował z tej okazji specjalny tom poetycki Powroty z wierszami Julii Hartwig o Lublinie, a także specjalną stronę internetową poświęconą poetce i jej związkom z tym miastem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzenia >>> w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

Obejrzyj >>> galerię zdjęć z uroczystości nadania Julii Hartwig Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublina

Obejrzyj >>> galerię zdjęć z uroczystości wręczenia Julii Hartwig nagrody Kamień

 


 

Wizyta w Lublinie w 2011 roku

Julia Hartwig i Tomasz Pietrasiewicz
podczas przejazdu trolejbusem po Lublinie
Fot. Marcin Fedorowicz

Wizyta Julii Hartwig w Lublinie w 2011 roku była związana z dwiema rocznicami: 90. urodzinami poetki oraz obchodami 90-lecia III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej, którego jest absolwentką. Wizyta rozpoczęła się w dniu 6 października przejazdem przez Lublin trolejbusem „Ziutek”. Następnie Julia Hartwig zwiedziła Izbę Drukarstwa i wzięła udział w spotkaniu ze studentami polonistyki KUL. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Miłosz w Lublinie”. Następnego dnia Julia Hartwig wzięła udział w spotkaniu autorskim w III Liceum Ogólnokształcącym. Spotkanie poprowadzili Grażyna Lutosławska i Józef Szopiński z Radia Lublin. Podczas spotkania wręczono poetce urodzinową „Księgę życzeń” oraz podzielono jubileuszowy tort. Ostatniego dnia pobytu, tj. 8 października, Julia Hartwig wzięła udział w uroczystościach 90-lecia III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej.

 

Archiwum wydarzenia >>> w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

Czytaj >>> o obchodach 90. urodzin Julii Hartwig w Lublinie

Obejrzyj >>> galerię zdjęć z wizty Julii Hartwig w Lublinie w 2011 roku

Obejrzyj >>> galerię zdjęć ze spotkania w III Liceum Ogólnokształcącym

Wizyta w Lublinie w 2012 roku

Misterium Wiersza z udziałem laureatów
nagrody Kamień
Fot. Marcin Fedorowicz

W maju 2012 roku Julia Hartwig po raz kolejny odwiedziła Lublin. Wizyta ta była związana z V edycją Festiwalu Miasto Poezji. Julia Hartwig wzięła udział w spotkaniu Misterium Wiersza.  Było to spotkanie z dotychczasowymi laureatami nagrody Kamień – przyznawanej corocznie podczas Festiwalu Miasto Poezji. Oprócz Julii Hartwig wiersze czytali: Ryszard Krynicki, Piotr Matywiecki i Tomasz Różycki. Spotkanie poprowadził Paweł Próchniak.

 

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzenia >>> w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”


Obejrzyj >>> film z zapisem wierszy czytanych przez Julię Hartwig

Czytaj więcej >>> o nagrodzie Kamień

 

 

Wizyta w Lublinie w 2014 roku

Julia Hartwig i Piotr Matywiecki
podczas spotkania "... dopóki dźwięki gubią czas"
Fot. Maciej Butrym

 

W maju 2014 roku podczas VII edycji Festiwalu Miasto Poezji Julia Hartwig uczestniczyła w spotkaniu otwierającym Festiwal zatytułowanym "... dopóki dźwięki gubią czas". W rozmowie podczas spotkania uczestniczył Piotr Matywiecki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzenia >>> w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

Opracowanie: Joanna Zętar

 

 

 

Tekst hasła Julia Hartwig - wizyty w Lublinie
jest dostępny na licencji
Creative Commons
CC-BY-SA Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Galerie

Wideo

Inne materiały

Słowa kluczowe