Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Julia Hartwig – szkoła

Julia Hartwig rozpoczęła naukę w szkole podstawowej przy katedrze w Lublinie. Kontynuowała ją w Gimnazjum im. Unii Lubelskiej. Tam też w 1939 roku zdała maturę.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

O szkole

Okres szkolny poetka wspomina:

Szkoła nie nasuwała żadnych problemów, szkoła była świetna, po prostu miałyśmy znakomitych profesorów, których do dzisiaj pamiętam.

 
Posłuchaj >>> wspomnienia Julii Hartwig o szkole

Przeczytaj >>> cały fragment relacji Julii Hartwig dotyczący szkoły


W podobnym duchu Julia Hartwig opowiada o obowiązkach uczennicy:
 
Do szkoły się chodziło w fartuszku czarnym z białym kołnierzykiem, a na uroczystości się chodziło w mundurkach, a pod ten fartuszek można było nosić normalne sukienki, byle nie było widać nic kolorowego. Pewna dyscyplina była bardzo przestrzegana.


Posłuchaj >>> wspomnienia Julii Hartwig o obowiazkach uczennicy
 

Koleżanki

Poetka często wspomina wielokulturowość, z jaką miała okazję zetknąć się w gimnazjum, do którego uczęszczały uczennice różnych wyznań. Uczennicom pochodzenia żydowskiego, które chodziły z nią do klasy poświęciła utwór Koleżanki.

W „Unii” poetka poznała między innymi Annę Kamieńską, z którą łączyła ją wieloletnia przyjaźń. W tym samym czasie w szkole uczyła się także Anna Langfus.

Debiut

Okres Gimnazjum im. Unii Lubelskiej to także czas debiutu Julii Hartwig.


Już w szkole coś zaczęłam pisać. Nie da się tego ukryć. Prowadziłam gazetkę szkolną, pierwsze swoje wiersze drukowałam w tej gazetce. Szkoła była mi czymś bliskim i że ona właściwie bardzo mnie popychała ku drodze literackiej. 

 

Swój pierwszy wiersz poetka opublikowała w 1936 roku na łamach międzyszkolnego czasopisma „W Słońce”
 


Redakcja: Joanna Zętar

Zdjęcia

Wideo

Audio

Historie mówione

Inne materiały

Słowa kluczowe