Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Julia Hartwig – bibliografia

Recenzje tomów poetyckich, wywiady, filmy i opracowania dotyczące twórczości Julii Hartwig.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Recenzje tomów poetyckich Julii Hartwig

Pożegnania

M. Głowiński, Liryka Julii Hartwig, „Twórczość” 1956, nr 8.
J. Odrowąż-Pieniążek, Dorobek poetycki Julii Hartwig, „Książka dla Ciebie 1956, nr 13.
 
Wolne ręce
R. Przybylski, Ostrze snu, „Twórczość 1970, nr 1.
S. Barańczak, Tajemna wiedza snu, „Odra 1970, nr 11.

Czuwanie
R. Matuszewski, Chwila postoju, „Polonistyka 1979, nr 2.
W. Ligęza, Poetka milczenia, „Twórczość 1980, nr 11.
S. Barańczak, Światło – cień i ostre kontury, „Tygodnik Powszechny1980, nr 47.

Wybór wierszy
I. Smolka, Tęsknota do symboliki trwałej
, „Nowe Książki 1981, nr 19.
R.K. Przybylski, Potrzeba sensu, „Twórczość 1982, nr 5.

Obcowanie
R. Gawłowski, Ponieważ jest
, „Nowe Książki 1988, nr 4.
A. Szymańska, W podziwie i pokorze, „Przegląd Powszechny 1988, nr 2.
M. Grześczak, Pełnia, „Twórczość 1988, nr 4.

Czułość
A. Szymańska
, „Przegląd Powszechny 1992, nr 12.
W. Kaliszewski, „Przegląd Literacki 1993, nr 1.
J. Kornhauser, Radość patrzenia, „Dekada Literacka 1993, nr 2.
M. Stala, Spokojny blask, „Tygodnik Powszechny 1993, nr 9.
A. Stankowska, „Akcent 1993, nr 3.
S. Brzozowska, „Opole 1993, nr 3/6.
J. Drzewucki, Patrz przed siebie, „Twórczość 1993, nr 4.
J. Sochoń, Julia Hartwig czyli czułość, „Więź 1993, nr 4.
S. Stanik, „Nowe Książki 1993, nr 8.
A. Franaszek, „Na Głos 1993, nr 11.
K. Jóźwik, „Kresy 1993, nr 16.
R.K. Przybylski, Sprawa zachwycenia, „Odra 1994, nr 3.
S. Szczęsny, „Ogród 1994, nr 4.

Nim opatrzy się zieleń
E. Kozioł, Przemienianie wycia w formę
, „Odra 1995, nr 11.
I. Smolka, „Kresy 1995, nr 4.
A. Legeżyńska, „Polonistyka 1996, nr 1.

Zobaczone
P. Śliwiński
, „Nowe Książki 1998, nr 11.
E. Piechocka, „Kwartalnik Artystyczny 1999, nr 4.
S. Dłuski, „Nowa Okolica Poetów 1999, nr 4.
J. Drzewucki, Patrzeć i widzieć, „Rzeczpospolita 1999, nr 189.
E. Czerwińska, „Tygodnik Powszechny 1999, nr 27.
I. Smolka, Zobaczone i ofiarowane, „Więź 1999, nr 8.
J. Drzewucki, „Magazyn Literacki 1999, nr 8/9.
K. Lisowski, „Arkusz 1999, nr 9.
A. Legeżyńska, „Polonistyka 1999, nr 9.
K. Biedrzycki, „Dekada Literacka 1999, nr 11/12.
I. Misiak, „Res Publica Nowa 1999, nr 11/12.
L. Szaruga, Ludzkie nieludzkie słowa, „Tygiel Kultury 2000, nr 1–3.
B. Pelczar, W kręgu egzystencjalnych pytań tomiku „Zobaczone” Julii Hartwig, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia Literatury” 2002, z. 1.

Zawsze od nowa. 100 wierszy
L. Szaruga, Ludzkie nieludzkie słowa
, „Tygiel Kultury 2000, nr 1–3.

Przemija postać świata
L. Szaruga, Ludzkie nieludzkie słowa
, „Tygiel Kultury 2000, nr 1–3.
Z. Kresowaty, „Akant 2001, nr 8.

Wybór wierszy
J. Drzewucki
, „Rzeczpospolita 2000, nr 244.
K. Bieńkowska, Trwać w odświętności, „Nowe Książki 2000, nr 11.
L. Zubińska, „Fraza 2001, nr 3.
R. Kozik. „Gazeta Wyborcza. Kraków” 2010, nr 249.
 
Zawsze powroty
J. Sobolewska, „Latarnik 2001, nr 22.
A. Bagłajewski, „Kresy 2001, nr 4.
A. Nasiłowska, Poezja podróż, „Więź 2001, nr 7.
A. Zawada, Dziennik artysty z lat chłonności, „Nowe Książki 2001, nr 7.
M. Cuber, „Śląsk 2001, nr 12.
I. Iwasiów, Jestem przechodniem, jak inni, „Pogranicza 2005, nr 5.
 
Nie ma odpowiedzi
A. Szymańska, „Kwartalnik Artystyczny 2001, nr 4.
J. Mikołajewski, „Gazeta Wyborcza 2001, nr 220.
A. Franaszek, Pamięć obłoków, „Gazeta Wyborcza 2001, nr 242.
C. Miłosz, „Tygodnik Powszechny 2001, nr 42.
A. Zawada, Xenie i elegie, „Nowe Książki 2001, nr 11.
J. Napiórkowski, „Nowa Okolica Poetów 2002, nr 1.
G. Borkowska: Odpowiedź Julii Hartwig, „Gazeta Wyborcza 2002, nr 34.
R. Matuszewski, „Twórczość 2002, nr 3.
J. Szuber, Czytając wiersze Julii Hartwig, „Więź 2002, nr 8/9.
A. Szymańska, Nad urwiskiem nadziei, „Przegląd Powszechny 2002, nr 9.
Głosy o tomie „Nie ma odpowiedzi", J. Jarzębski, P. Kłoczowski, J. Kott, M. Niemiec, A. Piwkowska, R. Romaniuk, L. Szaruga, J. Szuber, A. Zagajewski, „Zeszyty Literackie” 2002, nr 1.
A. Legeżyńska, „Arkusz 2002, nr 4.
 
Wiersze amerykańskie
J. Szuber, Czytając wiersze Julii Hartwig
, „Więź 2002, nr 8/9.
P. Śliwiński, „Nowe Książki 2002, nr 9.
A. Szymańska, Nad urwiskiem nadziei, „Przegląd Powszechny 2002, nr 9.
L. Szaruga, „Kwartalnik Artystyczny 2002, nr 3.
A. Nasiłowska, Ameryka, kraj opowieści, „Odra 2002, nr 11.
D. Suska, „Wiersze amerykańskie” Julii Hartwig, „Gazeta Wyborcza 2002.
A. Gleń, Mądrość szeptu, „Topos 2004, nr 3/4.
 
Błyski
C. Miłosz, o „Błyskach”, „Gazeta Wyborcza 2002, nr 54.
J. Napiórkowski, Smutek królewiąt, „Pracownia 2003, nr 31.
D. Kulczycka, „Pro Libris 2003, nr 1.
B. Kierc, „Kwartalnik Artystyczny 2003, nr 1.
J. Drzewucki, „Rzeczpospolita 2003, nr 3.
M. Baranowska, „Res Publica Nowa 2003, nr 3.
J. Mikołajewski, „Zeszyty Literackie 2003, nr 2.
M. Wyka, „Nowe Książki 2003, nr 4.
B. Małczyński, Same szkice, „Topos 2004, nr 3/4.
      
Dzikie brzoskwinie – antologia poetek amerykańskich
K. Masłoń, „Rzeczpospolita 2003, nr 56.
P. Wilczek, „Nowe Książki 2003, nr 7/8.
 
Mówiąc nie tylko do siebie
L. Jedlicka, „Odra 2003, nr 11.
P. Szewc, „Nowe Książki 2003, nr 12.
B. Latawiec, Tajny świat pośredni, „Pogranicza 2004, nr 1.
 
Zwierzenia i błyski
M. Baranowska, „Gazeta Wyborcza 2004, nr 121.
P. Michałowski, Dziennik myśli własnych i cudzych, „Kwartalnik Artystyczny 2004, nr 4.
„Lampa” 2004, nr 4–5.
J. Drzewucki, Ptaki nas obserwują, „Rzeczpospolita 2004, nr 32.
Lektor [T. Fiałkowski], Dwie książki Julii Hartwig, „Tygodnik Powszechny 2004, nr 22. 
P. Łuszczykiewicz, Światło i nicość, „Nowe Książki 2004, nr 9.
P. Mackiewicz, Procesja zawsze idzie środkiem, „Kresy 2005, nr 1/2.

Pisane przy oknie
Lektor
[T. Fiałkowski], Dwie książki Julii Hartwig, „Tygodnik Powszechny 2004, nr 22.
 W. Kaliszewski, Sztuka patrzenia, „Nowe Książki 2004, nr 8.
 T. Sobolewski, Kwestia tonu, „Więź 2004, nr 8/9.

Bez pożegnania
J. Mikołajewski, Jak w soczewce, „Gazeta Wyborcza 2004, nr 263.
J. Drzewucki, Dokąd się spieszy ksiądz Vivaldi?, „Rzeczpospolita 2004, nr 261.
Lektor [T. Fiałkowski], Czułość zmartwychwstała, „Tygodnik Powszechny 2004, nr 48.
T. Nyczek, Żegnając, „Przekrój 2005, nr 1.
P. Matywiecki, Obecności nie można pożegnać, „Kwartalnik Artystyczny 2005, nr 1.
B. Widera, Sandałek Julii, „Śląsk 2005, nr 1.
A. Gleń, Najpiękniejsze co nieskończone, „Topos 2005, nr 1/2.
J. Madejski, W hołdzie światu, „Nowe Książki 2005, nr 3.
M. Baranowska, Ale stało się, „Więź 2005, nr 3.
T. Dąbrowski, Śmierć jest największą poetką, „Lampa 2005, nr 3.
P. Mackiewicz, To, co jeszcze nieskończone, „Akcent 2005, nr 4.
M. Telicki, Odchodzić znaczy być, „Odra 2005, nr 5.
R. Matuszewski, Julii Hartwig dowody na istnienie, „Twórczość 2005, nr 8.
 
Wybrańcy losu
K.M. [Krzysztof Myszkowski], Noty o książkach, „Kwartalnik Artystyczny 2006, nr 2.
M. Radziwon, Szczegóły do portretów spisane po latach, „Gazeta Wyborcza 2006, nr 113.
Lektor [T. Fiałkowski], Dar spotkania, „Tygodnik Powszechny 2006, nr 35.
 
Podziękowanie za gościnę. Moja Francja
Lektor [T. Fiałkowski], Miłość dojrzała, „Tygodnik Powszechny 2007, nr 24.
Z. Król, Już widziane
, „Zeszyty Literackie 2007, nr 4.
 
To wróci
A. Franaszek, Błyski mroku i zęby tygrysa, „Gazeta Wyborcza 2008, nr 11.
J. Drzewucki, Śmiertelna równowaga
, „Rzeczpospolita 2008, nr 28.
Z. Król, Co począć?, „Tygodnik Powszechny (dodatek Książki) 2008, nr 8.       
L. Szaruga [w dziale: Świat poetycki (XXXVIII)]
, „Zeszyty Literackie 2008, nr 1 (101).
W. Ligęza, To przychodzi tak niespodziewanie, „Kwartalnik Artystyczny 2008, nr 1.
G.K. [Grzegorz Kalinowski], „Kwartalnik Artystyczny” 2010, nr 2.
kr, Głową z wysokości wiersza, „Gazeta Wyborcza. Łódź” 22.01.2008.
J. Drzewucki, Śmiertelna równowaga, „Rzeczpospolita” 2008, nr 28.

A. Morawiec, Parnas(izm) Julii Hartwig, „Nowe Książki” 2008, nr 3.
L. Szaruga, [dziale: Świat poetycki (XXXVIII))] „Zeszyty Literackie” 2008, nr 1 (101).
W. Ligęza, To przychodzi tak niespodziewanie, „Kwartalnik Artystyczny” 2008, nr 1.
A. Piwkowska, Gospodarstwo poezji, „Więź” 2008, nr 6.
R. Stawowy, Zaczynać na nowo, „Akcent” 2008, nr 3.

 
Jasne niejasne
P. Śliwiński, „Gazeta Wyborcza (dodatek Duży Format) 2009, nr 18.
J. Mikołajewski, Julia Hartwig pokrzepia przyjaciół
, „Gazeta Wyborcza 26.05.2008.
T. Dąbrowski, Pochwała jasności
, „Polityka 30.05.2009, nr 22 (2707).
R. Kozik, „Gazeta Wyborcza. Kraków” 2009, nr 112.
msz, Nowy tomik Julii Hartwig, „Polska. Gazeta Krakowska” 2009, nr 114.
MW, Paradoksy Hartwig, „Dziennik Polski” 2009, nr 118.
Lektor, Wiersze gotowe na los, „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 21.
J. Mikołajewski, Julia Hartwig pokrzepia przyjaciół, „Gazeta Wyborcza” 26.05.2009.
T. Dąbrowski, Pochwała jasności, „Polityka” 2009, nr 22.
P. Kępiński, Świat nie do opisania, „Newsweek” 2009, nr 22.
J. Drzewucki, „Magazyn Literacki Książki” 2009, nr 6.
K. Dąbrowska, Pod zieloną wodą, „Kwartalnik Artystyczny” 2009, nr 2.
J. Łukasiewicz, „Być blisko na odległość”, „Kwartalnik Artystyczny” 2009, nr 2.
K. Myszkowski, Dobra miara, „Kwartalnik Artystyczny” 2009, nr 2.
A. Nasiłowska, Jednak klasycyzm, „Kwartalnik Artystyczny” 2009, nr 2.
L. Szaruga, Pytania Julii Hartwig (notatki krytyczne), „Kwartalnik Artystyczny” 2009, nr 2.
P. Szewc, Zwyczajna rzecz, „Kwartalnik Artystyczny” 2009, nr 2.
J. Szuber, Odbite w lustrze: pytania i perła, „Kwartalnik Artystyczny” 2009, nr 2.
T. Mizerkiewicz, Poezja i duch pryncypialności, „Nowe Książki” 2009, nr 8.
A. Arno, Dziennik lektur (II), „Zeszyty Literackie” 2010, nr 1 (109).
J. Drzewucki, Śmiertelna równowaga, „Twórczość” 2010, nr 2.


Powroty
K.M. [Krzysztof Myszkowski], „Kwartalnik Artystyczny” 2010, nr 1.

Trzecie błyski
J. Klejnocki, Olśnienia i refleksje, „Polityka” 2008, nr 39.
Lektor, Radość i melancholia, „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 46.
K. Lisowski, Życie w błyskach, „Twórczość” 2009, nr 4.
B. Widera, „Śląsk” 2009, nr 4.

Opracowania dotyczące twórczości Julii Hartwig

J. Kwiatkowski, Felieton poetycki, „Twórczość” 1973, nr 9.

P. Szewc, Poetyckie „błyski”, „Odra 1984, nr 12.
Z. Bieńkowski, Azyl: poezja i niepoezja, „Tygodnik Kulturalny 1988, nr 2.
W. Kaliszewski, Klasycyzm i Julia Hartwig, „Więź 1988, nr 6.
M. Stala, Nicość, „Na Głos 1993, nr 9/10.
J. Kwiatkowski, Dwie poezje Julii Hartwig, [w:] tenże: Magia poezji, Kraków 1995.
G. Halkiewicz-Sojak, Nad wierszami Julii Hartwig, „Przegląd Artystyczno-Literacki 1995, nr 4.
A. Nasiłowska, Poezja jako sposób poznania, „Odra 1996, nr 5.
T. Ferenc, Z. Jankowski, Julia Hartwig, „Topos 1997, nr 4.
A. Nasiłowska, Wejść głównymi drzwiami..., „Tygodnik Powszechny 1997, nr 28.
P. Szewc, Julia Hartwig, (biogram), „Nowe Książki 1998, nr 11.
P. Łuszczykiewicz, Być poetą osobnym, „Nowe Książki 1998, nr 11.
L. Skompska, (cykl „Od róż do liter”), „Tygiel Kultury 1999, nr 7–9.
A. Szymańska, Niewidzialni mieszkańcy świata, „Kwartalnik Artystyczny 2000, nr 4.
B. Pelczar, W kręgu egzystencjalnych pytań tomiku „Zobaczone" Julii Hartwig, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia Literatury 2002, z. 1.
T. Żukrowski, Nie trać obrazu: amerykańska miłość Julii Hartwig, „Gazeta Malarzy i Poetów 2002, nr 3.
Z. Abramowicz, Echa literatury chrześcijańskiej w „Błyskach” Julii Hartwig, [w:] tenże: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, Uniwersytet w Białymstoku, 2003.
F. Prochalska, Zaufajcie Hartwig, „Śląsk 2003, nr 2.
E. Nikadem-Malinowska, Powiedzieć więcej – rozważania o synestetyzmie w poezji Josifa Brodskiego i Julii Hartwig, „Acta Polono-Ruthenica 2003, t. 8. 
A. Kałuża, Julia Hartwig i „Julia Hartwig”. Zapisywanie siebie. Poszukiwanie podmiotu autorskiego w poezji Julii Hartwig, „Język Artystyczny 2003, t. 12. 
E. Dąbrowska, „Mowa pełna wahań i zapytań” – o sztuce poetyckiej Julii Hartwig, „Język Artystyczny 2003, t. 12. 
K. Kuczkowski, Co to jest poezja? Czytając wiersz Julii Hartwig pt. O tym wszystkim, „Topos 2004, nr 3–4.
M. Cisło, J. Górzański, A. Janko, J. Jarzębski, R. Kapuściński, M.B. Kielar, W. Ligęza, R. Lis, P. Matywiecki, A. Michnik, J. Mikołajewski, C. Miłosz, J. Napiórkowski, I. Smolka, T. Żukowski, Błyski o Julii Hartwig, Topos 2004, nr 3–4.
G. Kociuba, Widzenia, sny, medytacje z morzem w tle (o poezji Julii Hartwig), „Topos 2004, nr 3–4.
Z. Zarębianka, Czas przeszły – na chwilę nieutracony. O poezji Julii Hartwig, „Topos 2004, nr 3–4.
A. Szymańska, Patrzeć aż do bólu. O szukaniu i znajdowaniu w poematach prozą Julii Hartwig, „Topos 2004, nr 3–4.
P. Dakowicz, Zobaczeni. Julii Hartwig spotkania ze zmarłymi, „Topos 2004, nr 3–4.
B. Małczyński, „Same szkice”. Na marginesie Błysków Julii Hartwig, „Topos 2004, nr 3–4.
T. Chomiszczak, „...Jedynie ci którzy wrośli w poezję”. Julii Hartwig alchemia przekładu, „Topos 2004, nr 3–4.
W. Kudyba, Bycie i dom, „Topos 2004, nr 3–4.
L. Żuliński, Julia Hartwig w krainie sensów, „Twórczość 2005, nr 5, (zawiera recenzje książek Pisane przy oknie i Zwierzenia i błyski).
M. Telicki, Związki twórcze Julii Hartwig z kulturą francuską, (materiały z konferencji „Słowa ponad granicami. Literackie świadectwa kontaktów kulturowych”), „Napis 2005, ser. 11.
A. Kałuża, Ziemia niczyja. O problemie podmiotu w poezji Julii Hartwig, „Fa-Art 2005, nr 4.
A. Nasiłowska, Wiara w zadanie, „Kwartalnik Artystyczny” 2010, nr 4.
A. Nasiłowska, Epoka Julii Hartwig, „Znak” 2011, nr 7–8.
I. Smolka, Podziękowanie i dar, „Twórczość” 2010, nr 8.
Amerykanie doceniają Julię Hartwig, „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 213.
Julia Hartwig z Nagrodą im. Miłosza, „Notes Wydawniczy” 2009, nr 9.
M. Telicki, Poetycka antropologia Julii Hartwig, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009.
W. Lada, Gdy przeszłość przestaje być ważna, „Życie Warszawy” 2010, nr 76.
T. Cyz, Planeta Turowicz, „Dwutygodnik.com” nr 29, [online] http://www.dwutygodnik.com/artykul/1084-planeta-turowicz.html [dostęp: 17.08.2011].
K.M. [Krzysztof Myszkowski],
[Apollinaire], „Kwartalnik Artystyczny” 2010, nr 4.
B. Rokosz, „Lampa” 2008, nr 1–2.
K. Rakowska, Julia Hartwig sama na scenie, „Gazeta Wyborcza. Łódź”
(Co Jest Grane) 2008, nr 15.
anp, Julia Hartwig na Polesiu, „Polska. Dziennik Łódzki”
(dodatek Bywalec) 2008, nr 15.
Spotkanie z poezją, „Gazeta Wyborcza. Łódź” 2008, nr 17.
A. Pawłowska, Spojrzenie wstecz z refleksjami o sztuce, artystach i śmierci, „Polska. Dziennik Łódzki” 2008, nr 19.
To było o mnie, „Gazeta Wyborcza. Łódź” 2008, nr 21.
T. Cyz, Olśnienia (III), (cz. I – o wierszu J. Hartwig Na temat wariacji Diabellego), „Zeszyty Literackie” 2008, nr 1 (101).
I. Grudzińska-Gross, O tomie In Praise of the Unfinished, „Zeszyty Literackie” 2008, nr 2 (102).

M. Kuś, Poezje wybrane (seria dwujęzyczna WL), „Znak” 2008, nr 7–8.
Media nie uciekają od dobrej literatury, „Gazeta Wyborcza” 2008, nr 224.
Pisarstwo jest moim zadaniem, „Dziennik” (dodatek Kultura) 2008, nr 261.
J. Drzewucki, Nie piszcie wierszy byle jak, „Rzeczpospolita” 2008, nr 233.
W. Braniecki, Błyski Julii Hartwig, „Polska. Głos Wielkopolski” 2008, nr 288.
A. Kałuża, Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej, Universitas, Kraków 2008.
J. Gutorow, Wyrazy wdzięczności, (o Spóźnionym śpiewaku W.C. Williamsa), „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 13.

Wywiady

J. Hartwig, W człowieku tkwi potrzeba liryzmu, rozm. K. Masłoń, „Rzeczpospolita” 2001, nr 68.
J. Hartwig, Sztuka patrzenia, rozm. K. Janowska, P. Mucharski, „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 33.
J. Hartwig, Ukryta powaga, rozm. T. Sobolewski, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 190.
J. Hartwig, Jestem osobna, rozm. A. Górnicka-Boratyńska, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 23.
J. Hartwig, Poezją mówię wprost, rozm. J. Mikołajewski, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 221.
J. Hartwig, Błyski, jakich nie było, rozm. J. Mikołajewski, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 295.
J. Hartwig, Nie ma rady na to, rozm. K. Myszkowski, „Kwartalnik Artystyczny” 2004, nr 2.
J. Hartwig, Tam gdzie mogę ścigam morze, rozm. W. Kass, „Topos” 2004, nr 3–4.
J. Hartwig, Przyjaźń panieńska, rozm. J. Mikołajewski, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 218.
J. Hartwig, Powaga, piękno, żart, (o tomie Bez pożegnania) rozm. J. Mikołajewski, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 261, s. 28.
J. Hartwig, Największe szczęście, największy ból, rozm. J. Mikołajewski, „Gazeta Wyborcza. Wysokie Obcasy” 2005, nr 12 (310).
J. Hartwig, Mistyka rzeczywistości, rozm. G. Józefczuk, „Gazeta Wyborcza. Lublin” 12.05.2006.
J. Hartwig, Lublin piękny jak Florencja, rozm. W. Sulisz, „Dziennik Wschodni” 2006, nr 110.
J. Hartwig, Wiek mnoży wątpliwości, rozm. B. Marzec, „Rzeczpospolita” 2006.
J. Hartwig, Nie stawiam światu horoskopów, rozm. I.J. Bożek, „Przegląd Polski” 26.01.2007.
J. Hartwig, Żywa i wieczna czułość, rozm. J. Borowiec, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 9.   
J. Hartwig, Nie wolno upolityczniać historii, rozm. B. Marzec, „Rzeczpospolita” 2007, nr 127.
J. Hartwig, Rozkosze pisania, rozm. K. Janowska i P. Mucharski, „Gazeta Wyborcza” 2008, nr 26–27.
J. Hartwig, Ośmieliłam się otworzyć, rozm. D. Subbotko, „Gazeta Wyborcza. Duży Format” 28.05.2009.
J. Hartwig, Spadłam z nieba, „Dziennik Wschodni” 2009, nr 213.
J. Hartwig, Gdzie jest poezja w czasach kryzysu, „Dziennik” 2009, nr 254.
J. Hartwig, Miasto mojego dzieciństwa, rozm. E. Olechnowicz, „Tygodnik Powszechny” (dodatek Lublin) 2011, nr 25.
J. Hartwig, Pisarstwo jest moim zadaniem, „Dziennik” (dodatek Kultura) 2008, nr 261.

Filmy

Julia Hartwig, reż. A.W. Kulik (rok prod. 1994).
Porządek rzeczy, reż. D. Latour (rok prod. 1996).
Okruchy codzienności, reż. E. Rottermund (nagr. 2004, prem. TV 2005).
Artur Międzyrzecki i Julia Hartwig, reż. T. Żukowski (rok prod. 1993).

 

Opracowała: Anna Piotrowska
Uzupełnienia: Joanna Zętar
Redakcja: Monika Śliwińska