Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Julia Hartwig (1921-2017)

Julia Hartwig podczas wizyty w Lublinie w 2006 roku.
Fot. Joanna Zętar

 

Julia Hartwig – jedna z najbardziej uznanych współczesnych polskich poetek, także pisarka, eseistka, tłumaczka z języka francuskiego i angielskiego, autorka wstępów do albumów Edwarda Hartwiga.
 

Julia Hartwig urodziła się 14 sierpnia 1921 roku w Lublinie. Tutaj ukończyła szkołę podstawową i średnią, w 1939 roku zdała egzamin maturalny. W Lublinie, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, rozpoczęła studia, następnie przeniosła się do Warszawy. Wielokrotnie przebywała za granicą, gdzie kontynuowała pracę literacką, pisząc własne utwory poetyckie, a także pracując nad przekładami, między innymi z literatury francuskiej.

 

Czytaj >>> życiorys Julii Hartwig

 

Poetka ma w dorobku ponad 25 tomów wierszy, jest także autorką szkiców, felietonów, poematów prozą, monografii pisarzy i poetów, z których za najważniejszą uważa się monografię poświęconą Apollinaire'owi.

 

Czytaj >>> wykaz tomów poetyckich, szkiców, poematów prozą, reportaży, dzienników podróży, tłumaczeń i monografii autorstwa Julii Hartwig

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Debiut na łamach czasopisma „W Słońce”

Julia Hartwig debiutowała w Lublinie, na łamach międzyszkolnego czasopisma „W Słońce”. W tym czasie miała okazję poznać przedstawicieli środowiska pisarzy tworzących w Lublinie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, między innymi Józefa CzechowiczaJózefa Łobodowskiego i Jerzego Pleśniarowicza. Okres międzywojenny w twórczości Julii Hartwig opisuje Zygmunt Mikulski w tekście Hartwiżanka.
 

Czytaj więcej >>> o debiucie Julii Hartwig na łamach czasopisma „W Słońce”

Czytaj więcej >>> o czasopiśmie „W Słońce”

Czytaj >>> szkolne wspomnienia Julii Hartwig

Czytaj więcej >>> o środowisku literackim Lublina w dwudziestoleciu międzywojennym

Czytaj >>> wspomnienie Julii Hartwig o Józefie Czechowiczu

Czytaj >>> wspomnienie Julii Hartwig o Annie Kamieńskiej

 

Fotografia

Galeria zdjęć autorstwa Ludwika Hartwiga

 

Julia Hartwig wychowała się w domu zdominowanym przez fotografię – pasję i pracę zawodową ojca Ludwika, i brata Edwarda. Zresztą, za sprawą rodzinnego zakładu fotograficznego pierwsze próby poetyckie poetki zostały zrecenzowane przez Józefa Czechowicza. Z fotografią jest związana artystyczna współpraca poetki z bratem Edwardem.

 

Posłuchaj >>> o współpracy z bratem Edwardem

 

Owocem tej współpracy są albumy fotograficzne Edwarda Hartwiga, do których teksty wprowadzające pisała Julia Hartwig. Jednym z takich albumów jest album Lublin i okolice. Wspomnienie, do którego wstęp został przez poetkę zatytułowany Lublin niezapomniany.

 

Rodzina

Galeria zdjęć rodzinnych Hartwigów

 

W rodzinnych wspomnieniach poetki pojawia się nie tylko brat Edward, ale właściwie cała rodzina – brat Walenty, siostry Helena i Zofia, ojciec Ludwik, a także przedwcześnie zmarła matka, Maria. Członkowie rodziny są bohaterami wierszy Julii Hartwig, między innymi: Elegia lubelskaNiepotrzebne skreślićPrzywoływanie.

Czytaj >>> lubelskie wiersze Julii Hartwig

Czytaj >>> wydawnictwo Powroty z lubelskimi wierszami Julii Hartwig

Czytaj więcej >>> o rodzinie Hartwigów

Rodzinie i historii rodziny Hartwigów poetka poświęciła esej Radość Zaułka, opublikowany w wydawnictwie Zaułek Hartwigów. Książka wydana została w 2006 roku. Oprócz wspomnianego eseju zawiera lubelskie utwory poetki, fragmenty rozmowy z bratem Edwardem i fragmenty wspomnień.

 

 

Lublin

Lublin. Fot. Edward Hartwig

 

Miasto rodzinne Julia Hartwig wspomina z dużym sentymentem:

Lublin to miejsce, które doprowadza do rodzinnych okolic, do mojej ulicy, do mojej kamienicy. Tu wracam zawsze z wielkim sentymentem [...]. Trudno, żeby człowiek wrażliwy, który mieszka w Lublinie, nie wyczuł tego, czym jest to miasto. Jakim oddycha szczególnym oddechem, połączonych jak gdyby różnych płuc, różnego pochodzenia, różnych języków.
 
 
Czytaj więcej >>> o Lublinie Julii Hartwig
 
 
 
W Lublinie jest wiele miejsc związanych z rodziną Hartwigów. Są to między innymi miejsca usytuowania zakładów fotograficznych Ludwika i Edwarda Hartwigów: ulica Peowiaków, ulica Kapucyńska, Krakowskie Przedmieście. Na mapie Lublina jest też wiele miejsc bezpośrednio związanych z osobą Julii Hartwig – dom, w którym się urodziła, przy ulicy Staszica, gmach dawnego Gimnazjum im. Unii Lubelskiej.
 
 
 
 
 
Julia Hartwig wspomina Stare Miasto w Lublinie

 

Wizyty w Lublinie

Poetka po przeniesieniu się do Warszawy wielokrotnie powracała do Lublina. Ostatnio między innymi w 2004, 2006, 2011 i 2012 roku na zaproszenie Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. W 2004 roku wraz z najbliższą rodziną otworzyła Zaułek Hartwigów. Natomiast w 2006 roku przyjechała z okazji wydania książki Zaułek Hartwigów. Przy tej okazji odbył się wyjątkowy spacer lubelskimi śladami Julii Hartwig. Wizyta poetki w 2009 roku w mieście rodzinnym była połączona z nadaniem jej Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublina oraz przyznaniem nagrody Kamień.

 

Czytaj więcej >>> o wizytach Julii Hartwig w Lublinie

 

Obejrzyj >>> galerię zdjęć z otwarcia Zaułka Hartwigów

 

Zobacz >>> trasę spaceru z Julią Hartwig po Lublinie z 2006 roku

 

Obejrzyj >>> dokumentację pobytu Julii Hartwig w Lublinie w 2009 roku

 

Nagroda Kamień

W 2009 roku podczas II edycji Festiwalu „Miasto Poezji” organizowanego przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” Julia Hartwig została uhonorowana nagrodą Kamień. Nagroda jest przyznawana za wybitny dorobek poetycki. W swej nazwie nawiązuje do tytułu debiutanckiego tomu Józefa Czechowicza, który ukazał się drukiem w 1927 roku w Lublinie.

 

Czytaj >>> laudację nagrody Kamień dla Julii Hartwig pt. Wyczekujące słowo wygłoszoną przez prof. Pawła Próchniaka

Zobacz >>> galerię zdjęć z uroczystości wręczenia nagrody Kamień

Przeczytaj >>> czasopismo „Scriptores” pt. Julia Hartwig. Lubelskie kręgi

 

 

 

 

 

 

Materiały do strony przygotowali:

Tomasz Czajkowski, Marcin Fedorowicz,
Łukasz Kowalski, Karolina Kryczka, Dominika Majuk

Wioletta Wejman, Barbara Zarosińska

Redakcja: Joanna Zętar, Monika Śliwińska

Współpraca: Anna Piotrowska

 

 

 

 

 

Tekst hasła Julia Hartwig (ur. 1921 r.)
jest dostępny na licencji
Creative Commons
CC-BY-SA Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

 

 

 

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Galerie

Wideo

Audio

Historie mówione

Inne materiały

Słowa kluczowe