Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Jerzy Ludwiński

Jerzy Ludwiński(1930 – 2000)


W latach 1950-1955 studiował historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był teoretykiem i współzałożycielem Koła Młodych Plastyków, a następnie Grupy "Zamek". Z jego inicjatywy został utworzony dodatek plastyczny do „Kameny” - „Struktury”. W „Strukturach” Ludwiński pełnił funkcję redaktora (1959- 1961), współredagował też pismo „Plastyka Życiu Literackim”. W 1966 roku zorganizował w Puławach  sympozjum "Sztuka w zmieniającym się świecie". Z Lublina Ludwiński wyjechał do Wrocławia i tam stworzył Galerię Sztuki Aktualnej, Galerię Pod Moną Lizą oraz Ośrodek Dokumentacji Sztuki.

Ludwiński postrzegany jest jako jeden z pierwszych krytyków popularyzujących idee sztuki konceptualnej w Polsce – głównie poprzez publiczne odczyty oraz na łamach miesięcznika "Odra", z którym stale współpracował od 1966 roku. Ludwiński jest autorem tekstów poświęconych sztuce pojęciowej, twórczości Włodziemierza Borowskiego, Jerzego Rosołowicza, Jarosława Kozłowskiego, Jana Ziemskiego.

Od 1982 roku Ludwiński wykładał historię sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zebrane teksty Jerzego Ludwińskiego zostały opublikowane w książce "Epoka błękitu".

Literatura:
Hanusek J., Wstęp, [w:] Epoka błękitu, Kraków 2003.
Ludwiniana, red. F. Ojda, G. Borkowski, Warszawa 2005.
Nader L., Jerzy Ludwiński, [w:]
Grupa Zamek. Lublin 1956-1960. Doświadczenie struktur, Łódź 2002.

Zdjęcia

Inne materiały

Słowa kluczowe