Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Jerzy Ludwiński (1930-2000)

krytyk i teoretyk sztuki. Członek Grupy "Zamek".

Jerzy Ludwiński (1930-2000)
Jerzy Ludwiński (z tyłu widoczna postać Tytusa Dzieduszyckiego), 1960 rok, autor nieznany, fotografia z archiwum Ewy Ludwińskiej-Stulin

Jerzy Ludwiński w latach 1950-1955 studiował historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był teoretykiem i współzałożycielem Koła Młodych Plastyków, a następnie Grupy "Zamek". Z jego inicjatywy został utworzony dodatek plastyczny do „Kameny” ukazujący się pod tytułem Struktury. W Strukturach Ludwiński pełnił funkcję redaktora (1959-1961), współredagował też wkładkę "Plastyka" do "Życia Literackiego”. W 1966 roku zorganizował w Puławach  sympozjum "Sztuka w zmieniającym się świecie". Z Lublina Ludwiński wyjechał do Wrocławia i tam stworzył Galerię Sztuki Aktualnej, Galerię Pod Moną Lizą oraz Ośrodek Dokumentacji Sztuki.

Ludwiński postrzegany jest jako jeden z pierwszych krytyków popularyzujących idee sztuki konceptualnej w Polsce – głównie poprzez publiczne odczyty oraz  publikacje na łamach miesięcznika "Odra", z którym stale współpracował od 1966 roku. Ludwiński jest autorem tekstów poświęconych sztuce pojęciowej, twórczości Włodzimierza Borowskiego, Jerzego Rosołowicza, Jarosława Kozłowskiego i Jana Ziemskiego.

Od 1982 roku Ludwiński wykładał historię sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zebrane teksty Jerzego Ludwińskiego zostały opublikowane w książce "Epoka błękitu".

Spuścizna twórcza Jerzego Ludwińskiego znajduje się w kolekcji CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie oraz w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu.

 

Bibliografia tekstów Jerzego Ludwińskiego:

Epoka błękitu, red. J. Hanusek, Otwarta Pracownia, Kraków 2003.

Ludwiniana, red. F. Ojda, G. Borkowski, Galeria Działań, Warszawa 2005.

Notes from Future of Art, red. Magdalena Ziółkowska, Van Abbe Museum, Eindhoven, Rotterdam 2008.

Sztuka w epoce postartystycznej i inne teksty, red. Jarosław Kozłowski, ASP Poznań, BWA Wrocław, 2011.

Wypełniając puste pola / Filling the Blanks, red. P. Lisowski, K. Radomska, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Toruń 2010.

 

Artykuły na łamach Struktur:

I, "Struktury", R. 1960, nr 2 (9), dodatek plastyczny "Kameny" z dnia 15-31.12.1960.

II, "Struktury", R. 1961, rr 1 (10), dodatek plastyczny "Kameny" z dnia 31.01.1961.

III, "Struktury", R. 1961, rr 1 (10), dodatek plastyczny "Kameny" z dnia 31.01.1961.

A jak powinna być sztuka epoki lotów kosmicznych, "Struktury", R. 1961, nr 11, dodatek plastyczny "Kameny" z dnia 30.11.1961.

Amatorzy na Zamku, "Struktury", R. 1959, nr 1, dodatek plastyczny "Kameny" z dnia 15.05 1959.

Impresjonizm, "Struktury", R. 1959, nr 3, dodatek plastyczny "Kameny z dnia 15-30.07.1959.

Jan Ziemski - przeciw abstrakcji bezforemnej, "Struktury",  R. 1959, nr 7, dodatek plastyczny "Kameny" z dnia 30.11.1959.

"Phases" i odstępstwa, "Struktury", R. 1959, nr 4, dodatek plastyczny "Kameny" z dnia 1-31.08.1959; oraz R. 1959, nr 5, dodatek plastyczny "Kameny z dnia 19.09.1959.

Inne:

Młodzi ludzie wielkich ambicji, Polska 1961, nr 10 (86)

Włodzimierza Borowskiego podróż do kresu sztuki, "Kresy", R. 1996, nr 28.

 

Wywiady (wybór)

Takie zwariowane czasy: z Jerzym Ludwińskim rozmawia Magdalena Ujma, Kresy 1996, nr 28.

 

Teksty o Jerzym Ludwińskim (wybór)


Hanusek J., Wstęp, [w:] Epoka błękitu, Kraków 2003.

Nader L., Jerzy Ludwiński, [w:] Grupa Zamek. Lublin 1956-1960. Doświadczenie struktur, Łódź 2002.

Nader L., Krytyk w epoce postartystycznej. O kilku projektach Jerzego Ludwińskiego, "Dyskurs. Pismo naukowo-artystyczne ASP we Wrocławiu", R. 2004, z. 4.

Nader L., Wspólnota wyobraźni jako dyssensus. VIII spotkanie artystów i teoretyków sztuki Świdwin / Osieki (1970), "Sztuka i Dokumentacja", nr 18 (2018).

Zdjęcia

Audio

Historie mówione

Inne materiały

Słowa kluczowe