Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Janowiec – architektura drewniana

Spis treści

[RozwińZwiń]

Prawa miejskie

W 1537 roku na mocy zezwolenia Zygmunta I udzielonego Piotrowi Firlejowi, na gruntach wsi Serokomla założono miasto Janowiec. Miasto, które miało być konkurencyjnym dla Kazimierza Dolnego ośrodkiem nigdy nie straciło rolniczego charakteru.

Domy podcieniowe

Podczas II wojny światowej dawna zabudowa miasteczka została zniszczona, jednak dokumenty ikonograficzne (rysunek Adolfa Szyszko-Bohusza z fotografii dr B. Malewskiego) świadczą o tym, że charakterem nie odbiegała ona od podcieniowej architektury innych rolniczych miasteczek Lubelszczyzny.

Opracowanie: Paulina Kowalczyk

 

Tekst powstał w ramach projektu "Architektura drewniana miasteczek Lubelszczyzny" realizowanego przez Stowarzyszenie Panorama Kultur dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Literatura

Górak J., Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny, Zamość 1996.