Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Jan Ziemski

Jan Ziemski(1920 – 1988)


W 1946 roku ukończył Wolną Szkołę Malarstwa i Rysunku w Lublinie. Współzałożyciel i członek Koła Młodych Plastyków, a następnie Grupy "Zamek" (1956 – 1960). Uczestniczył w wystawach Grupy "Zamek" (1956, 1957) w Warszawie (Galeria "Krzywe Koło" 1957, 1958, III Wystawa Sztuki Nowoczesnej w Zachęcie, 1959), w Białymstoku (1957), w Krakowie (Pałac Sztuki, 1958), w Paryżu (galeria Georges Fall, 1959, galeria Le Ranelagh, Cinema d`Art et d` Essai, 1960).

Artysta tworzył od połowy lat 40, początkowo były to prace realistyczne poddawane różnym stopniom odrealnienia, a od około połowy lat 50 – kompozycje abstrakcyjne, surrealizujące. Stopniowo uwaga Ziemskiego zaczęła się skupiać na przemianach materii malarskiej, jej wartościach fakturowych, a w końcu na samym obrazie – przedmiocie (cykl Formur, 1958-1959). Od roku 1965 roku aż do śmierci tworzył obiekty zbliżone konwencją do op-artu. W 1966 uczestniczył w sympozjum odbywającym się w Puławach – "Sztuka w zmieniającym się świecie". Regularnie uczestniczył też w artystycznych spotkaniach w Osiekach (1965, 1969, 1971, 1974, 1979). Swoje prace wystawiał między innymi w Galerii Foksal w Warszawie, OdNowa w Poznaniu, Współczesnej w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, w Kordegardzie w Warszawie, Zachęcie, Muzeum Narodowym w Warszawie. Jan Ziemski brał też udział w licznych wystawach za granicą, między innymi w Danii, Norwegii, Holandii, Szwajcarii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

 

Literatura:
Kitowska - Łysiak M., Jan Ziemski - walka z duchem geometrii, "Kresy", R. 1996, nr 28.
Kuśnierz A., Jan Ziemski (1920-1988). Twórca obrazów "nieistniejących", [w:] Artyści lubelscy i ich galerie w XX wieku, red. L. Lameński, Lublin 2004.
Nader L., Jan Ziemski, [w:] Grupa Zamek. 1956-1960. Doświadczenie struktur, Łódź 2002.

Zdjęcia

Inne materiały

Słowa kluczowe