Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Jakub Glatsztejn – bibliografia

Bibliografia twórczości Jakuba Glatsztejna

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA


In zich: a zamlung introspectiwe lider. [jid. W sobie: zbiór wierszy introspektywnych], Majzl, New York 1920 (tom zbiorowy – autorzy: Jankew Glatsztejn, Nochem Minkoff, Aron Glanc-Lejeles).
Jankew Glatsztejn, Kultur, New York 1921.
Fraje ferzn [jid. Wolne wersy], Grodar & Stodolsky, New York 1926.
Kredos [jid. Credo; Wyznania wiary], Jidisz lebn, New York 1929.
Jidisz-tajtszn [jid. Żydowskie znaczenia], Ch. Brzoza, Warszawa 1937.
Wen Jasz iz geforn [jid. Gdy Jaś pojechał], In zich, New York 1938.
Wen Jasz iz gekumen [jid. Gdy Jaś powrócił], Szklarsky, New York 1940.
Emil un Karl [jid. Emil i Karl], Szklarsky, New York 1940.
Gedenklider [jid. Wiersze pamięci], Jiidiszer Kemfer, New York 1943.  
Josl Loksz fun Chelm [jid. Joseł Loksz z Chełma], Machmadim, New York 1944.
Sztralndike Jidn [jid. Promienni Żydzi], Matones, New York 1946.
In toch genumen: esejen 1945–1947 [jid. Sedno sprawy: eseje 1945–1947], t. 1–2, Matones, New York 1947.
Dem tatns szotn [jid. Cień ojca], Matones, New York 1953.
Fun majn gancer mi [jid. Z całej mojej twórczości], Martin Press, New York 1956.
In toch genumen: esejen 1948–1956 [jid. Sedno sprawy: eseje 1948–1956], Farlag Fun Nacjonaln Jidisz Farband, New York 1956.
In toch genumen: esejen 1949–1956 [jid. Sedno sprawy: eseje 1949–1956], t. 1–2, Kiem, Buenos Aires 1961.
Di frejd fun jidiszn wort [jid. Radość z żydowskiego słowa], Der Kwal, New York 1961.
Mit majne fartogbicher [jid. Z moimi dziennikami o świcie], Perec, Tel Awiw 1963.  
A Jid fun Lublin [jid. Żyd z Lublina], CYCO, New York 1966.
Ojf grejte temes [jid. Na wielkie tematy], Perec, Tel Awiw 1967.
Ch'tu dermonen [jid. Wciąż sobie przypominam], Farlag Bergen Belsen, New York–Tel Awiw 1967.
Gezangen fun rechts cu links [jid. Piosenki od prawej do lewej], CYCO, New York 1971.
In der welt mit jidisz [jid. W świecie z jidysz], World Jewish Congress, New York 1972.
Prost un poszet. Literarisze esejen [jid. Proste i łatwe. Eseje literackie], Knight Printing, New York 1972.

Prace redakcyjne


Finf un zibecik jor jidisze prese in Amerike, 1870-1945 [jid. 75 lat prasy żydowskiej w Ameryce], red. Jankew Glatsztejn, Szmuel Niger, Hilel Rogof, [wyd:] I.L. Perec szrajber farajn, New York 1945.
Anthology of Holocaust Literature, red. Jacob Glatstein, Israel Knox, Samuel Margoshes, Jewish Publication Society of America, Philadelphia 1969.

Przekłady utworów Glatsztejna (wybór)


Przekłady na język polski
„Der Braclawer” do swego kronikarza [fragmenty]; Prorok; Jak nora; Segregacja; Już prawie, przeł. S. Wygodzki, [w:] Antologia poezji żydowskiej, red. A. Słucki, S. Łastik, PIW, Warszawa 1983, s. 259–266.
Rabbi Jusel Luksz z Chełma, przeł. Roman Pytel, „Pismo Literacko-Artystyczne” 1989, nr 5, s. 29–38.
Podróże Jasia [fragmenty], „Akcent” 1998, nr 4, s. 104–113.
Mój wędrowny brat, przeł. M. Adamczyk-Garbowska, „Więź” 2002, nr 4, s. 90.
Umarli nie chwalą Boga, przeł. Monika Adamczyk-Garbowska, „Scriptores” 2003, nr 1, s. 188.
Lublinie, moje święte miasto, przeł. Monika Adamczyk-Garbowska, „Scriptores” 2003, nr 1, s. 187.
Podróże Jasia [fragmenty], „Scriptores” 2003, nr 1, s. 131–139.
Noc w metro, przeł. Debora Vogel, „Cwiszn” 2013, nr 4, s. 53.
J. Glatsztejn, A. Lejeles, N. Minkow, Introspektywizm, przeł. Karolina Szymaniak, „Cwiszn” 2013, nr 4, s. 101–108.
Pięć wieków poezji o Lublinie. Antologia, red. Waldemar Michalski, Lublin 2015,  s. 119–123 [nieco zmienione wersje utworów w przekładzie M. Adamczyk-Garbowskiej: Umarli nie chwalą Boga i Lublinie, moje święte miasto].  

Przekłady na język angielski
Homecoming at Twilight [tłumaczenie powieści Wen Jasz iz gekumen], przeł. Norbert Guterman, Yoseloff, New York 1962.
Poems, przeł., red. Etta Blum, Peretz, Tel Aviv 1970.
Homeward Bound [tłumaczenie powieści Wen Yasz iz geforn], przeł. A. Zahaven, Yoseloff, New York 1969.
The Selected Poems of Jacob Glatstein, przeł. Ruth Whitman, October House, New York 1972.
American Yiddish Poetry: A Bilingual Anthology, przeł. Beniamin Harshav i in., University of California Press, Berkeley 1986, s. 204–385.
Selected Poems of Yankev Glatshteyn, przeł. Richard J. Fein, Jewish Publication Society, Philadelphia 1987.
I Keep Recalling [tłumaczenie tomu Ch'tu dermonen], przeł. Barnett Zumoff, KTAV, New York 1993.
Emil and Karl, przeł. Jeffrey Shandler, Scholastic, London 2007.
The Glatstein Chronicles, przeł. Norbert Guterman, Maier Deshel, red. i wstęp Ruth Wisse, Yale University Press, New Haven–London 2010 [pełny poprawiony przekład obu powieści autobiograficznych: Wen Jasz iz geforn oraz Wen Jasz iz gekumen].

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA


Monika Adamczyk-Garbowska, Związki pisarzy żydowskich z Lublinem i Lubelszczyzną, [w:] Żydzi lubelscy. Materiały z sesji poświęconej Żydom lubelskim, red. W. Hawryluk, G. Linkowski, Wydawnictwo DABAR, Lublin 1996, s. 15–27.
Monika Adamczyk-Garbowska, Jakub Glatsztejn – żydowski pisarz z Lublina, „Akcent” 1998, nr 4, s. 114–115.
MAG [M. Adamczyk-Garbowska], Jakub Glatsztejn, „Scriptores” 2003, nr 1, s. 129–130.
Monika Adamczyk-Garbowska, Lubelszczyzna w jidysz, „Scriptores” 2003, nr 1, s. 121–123.
Monika Adamczyk-Garbowska, Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne, UMCS, Lublin 2004, s. 60–65.
Monika Adamczyk-Garbowska, A Writer in the Spa. Identifying Jacob Glatstein's Protagonist, „In Geveb“, 25.01.2017, http://ingeveb.org/blog/a-writer-in-the-spa-identifying-jacob-glatsteins-protagonist, [dostęp: 25.04.2017].
Richard J. Fein, Glatshteyn’s Critical Motive, „Yiddish” 1973, Vol. 1, no. 1, s. 5–11.
Leah Garrett, The Self as Marrano in Jacob Glatstein’s Autobiographical Novels, „Prooftexts” 1998, Vol. 18, no. 3, s. 207–224.
Eliezer Greenberg, The Central Role of Jacob Glatstein in Modern Yiddish Literature, „Yiddish” 1973, Vol. 1, no. 1, s. 54–62.
Amos Goren, The Kingdom of Jews, „Eretz Acheret”, 19.08.2010, http://www.acheret.co.il/en/?cmd=sections.231&act=read&id=1386&print=1, [dostęp: 25.04.2017].
Janet Hadda, Works in English by and about Jacob Glatstein: A Selected Bibliography, „Yiddish” 1973, Vol. 1, no. 1, s. 63–70.   
Janet Hadda, Yankev Glatshteyn, Twayne Publishers, Boston 1980.
Janet Hadda, Yankev Glatshteyn: Mourning the Yiddish Language, „American Imago” 1988, Vol. 45, no. 3, s. 271–286.
Janet Hadda, Twenty Years with Yankev Glatshteyn, „Prooftexts” 2001, Vol. 21, no.1, s. 90–102.
Irwing Howe, Journey of a Poet, „Commentary” 1972, Vol. 53, no. 1, s. 75–77, https://www.commentarymagazine.com/articles/journey-of-a-poet/, [dostęp: 25.04.2017].
Julian Levinson, Exiles on Main Street: American Jewish Writers and American Literary Culture, Indiana University Press, Bloomington 2008.
Allan Nadler, Summoned Home, „Jewish Ideas Daily”, 18.11.2010, http://www.jewishideasdaily.com/761/features/summoned-home/, [dostęp: 25.04.2017].
Anita Norich, Writing in Tongues: Translating Yiddish in Twentieth Century, University of Washington Press, Seattle 2014, s. 66–96; 113–127.
Alan Rosen, Anthologizing the Holocaust, [w:] Literature of the Holocaust, red. A. Rosen, Cambridge University Press, Cambridge–New York 2013, s. 238–251.
David G. Roskies, Naomi Diamant, Holocaust Literature: A History and Guide, MA: Brandeis University Press, Waltham 2013.
Jan Schwarz, Yankev Glatshteyn’s „Ven Jash is geforn” as a Continuation and Redefinition of American Yiddish Novel, „Yiddish” 1995, Vol 10, no. 1, s. 62–73.  
Jan Schwarz, Imagining Lives: Autobiographical Fiction of Yiddish Writers, University of Wisconsin Press, Madison 2006 [szczególnie rozdział 4, s. 98–125].
Jan Schwarz, Jacob Glatstein, [w:] Writers in Yiddish, red. J. Sherman, Thomson-Gale, Detroit 2007, s. 45–55.
Jan Schwarz, The Holocaust and the Post-war Jewish Literature, [w:] Literature of the Holocaust, red. A. Rosen, Cambridge University Press, Cambridge–New York 2013, s. 102–117.
Jan Schwarz, Survivors and Exiles: Yiddish Culture after the Holocaust, Wayne State University Press, Detroit (Michigan), s. 143–208.
Avrom Tabatshnick, A Conversation with Jacob Glatshteyn, przeł. Joseph C. Landis, „Yiddish” 1973, Vol. 1, no. 1, s. 40–53.
Ruth Whitman, The Man and His Work, [w:] J. Glatstein, The Selected Poems of Jacob Glatstein, przeł. Ruth Whitman, October House, New York 1972, s. 11–19.
Ruth Whitman, From Wrath to Requiem: Jacob Glatstein's Response to the Holocaust, „Yiddish” 1987, Vol. 7.
Ruth R. Wisse, Language as Fate: Reflections on Jewish Literature in America, „Studies in Contemporary Jewry” [Oxford] 1996, Vol. 12, s. 129–147.  
Ruth R. Wisse, The Modern Jewish Canon, The Free Press, New York 2000, s. 163–176.
Ruth R. Wisse, Yiddish Genius in America, „Jewish Review of Books” Winter 2015; http://jewishreviewofbooks.com/articles/1494/yiddish-genius-in-america/, [dostęp: 25.04.2017].
Saul Noam Zaritt, «Świat czeka na twoje żydowskie słowo»: Jakub Glatsztejn a problem literatury światowej, przeł. B. Kocejko, „Cwiszn” 2013, nr 4, s. 59–63.

 

Opracowała Karolina Famulska-Ciesielska