Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Izba Tradycji Drukarstwa Lubelskiego (1980-2007)

Izba Tradycji Drukarstwa Lubelskiego powstała w miejscu dawnej Drukarni Popularnej, po zamknięciu działającego tam oddziału spółdzielni drukarskiej „Intrograf”. Po przemianie ustrojowej placówka utraciła fundusze na fukncjonowanie, a zbiór maszyn wraz z pomieszczeniami, w których się znajdował, popadł w ruinę.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Izba Tradycji Drukarstwa Lubelskiego

W roku 1980 w miejsce jednego z oddziałów spółdzielni „Intrograf", Drukarni Intrograf (ul. Żmigród 1) – dawniej Popularna została utworzona Izba Tradycji Drukarstwa Lubelskiego. Powstała ona w z inicjatywy  kierującego drukarnią „Intrograf” Franciszka Pawelskiego oraz zastępcy do spraw technicznych Władysława Bieleckiego. Izba powstała na bazie posiadanego, zabytkowego sprzętu znajdującego się w drukarni przy ul. Żmigród 1 .

Od 1932 roku przy ul. Żmigród 1 działała drukarnia Popularna założona przez Aleksandra Michalskiego i Józefa Rybińskiego. W 1949 została przekształcona w zakład spółdzielczy i włączona w większy zakład drukarsko introligatorski „Intrograf”.

Maciej Mierzejewski: Zlikwidowano zakład poligraficzny (na wniosek mieszkańców) przy ulicy Żmigród, a okryte tradycją konspiracyjnej działalności drukarzy pomieszczenia przeznaczono na „Izbę Tradycji Drukarstwa Lubelskiego” na bazie posiadanych starych maszyn, regałów i urządzeń poligraficznych. [1]

W następnych latach systematycznie przybywało maszyn i dokumentów o lubelskim drukarstwie. Niestety kłopoty finansowe, które pojawiły się wraz z transformacją ustrojową kraju na początku lat 90 – tych ubiegłego wieku, spowodowały, że firma „Intrograf” nie mogła dalej finansować utrzymania placówki. Ówczesny prezes „Intrografu” Władysław Bielecki próbował przekazać lokal wraz ze sprzętem lubelskiemu Muzeum, niestety pozostało to bez odzewu. Były podejmowane jeszcze inne próby ratowania Izby, ale również bezskuteczne. W efekcie sprzęt popadł w ruinę, a lokal nieużywany, niewietrzony i nieogrzewany stał się ruderą.
Izba istniała do końca 2000 roku. Podupadłą i zaniedbaną Izbę Tradycji przejął w 2007 roku Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” i utworzył w tym miejscu Izbę Drukarstwa.

 

Opracował Tomasz Pietrasiewicz
Redakcja: Alicja Magiera, Agnieszka Wiśniewska

 

Przypisy

[1] Maciej Mierzejewski., Taki był początek, [w:] „Intrograf” [jednodniówka], 26.10.1984.

 

Literatura

Mierzejewski Maciej, Taki był początek, [w:] „Intrograf” [jednodniówka], 26.10.1984.