Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

IV LO im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie

Kontynuuje tradycje szkoły ponadpodstawowej tj. Prywatnego Żeńskiego Gimnazjum W. Arciszowej.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Wędrówka szkołyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Ul. Krakowskie Przedmieście 70 -> Szopena 9 -> Radziwiłłowska 3 -> ul. Kapucyńska 6 (od 1934/ 1935) -> ul Szkolna 4 (obecnie)

HistoriaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

  • 2 września 1912 r. - Otwarcie Prywatnego Żeńskiego Gimnazjum Wacławy Arciszowej.
  • 1934/35-1949 - Prywatne Żeńskie Gimnazjum W. Arciszowej mieści się w budynku przy ulicy Kapucyńskiej 6. 
  • 1 IX 1949r. -  Upaństwowienie szkoły w 10 rocznicę  wybuchu II wojny światowej.  Była to czwarta szkoła ogólnokształcąca (po Staszicu, Zamojskim i Unii) w Lublinie. Do 1953 roku szkoła nosiła nazwę II Żeńskiego Liceum Ogólnokształcącego.
  • 1953 r. - Połączenie  II Żeńskiego Liceum Ogólnokształcącego  ze Szkołą Podstawową nr 3 i zamienienie szkół na jedenastolatkę, nazwaną wówczas Szkołą Podstawową i Liceum Ogólnokształcącym nr 2.
  • 1 września 1966 roku - Rozdzielenie szkół i nadanie im przez Inspektorat Oświaty następujących nazw: Szkoła Podstawowa nr 38 i IV L.O.

  • 6 grudnia 1967 roku - Nadanie IV L.O imienia Stefanii Sempołowskiej.

  • Obecnie szkoła mieści się przy ulicy Szkolnej 4.

LudzieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

prof. Julian Krzyżanowski- nauczyciel J. polskiego i dyr (1923- 1927)
Stanisław Czechowicz (brat Józefa)- nauczyciel łaciny (1922-1924)

AdresBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

ul. Szkolna 4
20-124 Lublin

 

DZIELNICA:

obecnie: KALINOWSZCZYZNA

 

KontaktBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

tel. 747 78 17
email:[email protected]

DyrekcjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Dyrektor: Teresa Radzikowska-Łysiak
Z-ca dyrektora: Anna Pałys

ArchiwaliaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Część zbiorów biblioteki szkoły to pozostałość po księgozbiorze gimnazjum Wacławy Arciszowej.

Drużyna HarcerskaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W szkole aktywna jest Drużyna Harcerska, która kontynuuje tradycję drużyny harcerskiej działającej jeszcze przed wojną w Gimnazjum W. Arciszowej.

W 1913 roku trzy druhny z I-ej Żeńskiej Drużyny im. Emilii Plater założyły w szkole p. Arciszowej zastęp harcerek.” - dowiadujemy się z książki "25- lecie Gimnazjum Wacławy Arciszowej w Lublinie 1912-1937". Zastęp przekształcił się w 1916 roku w samodzielna drużynę II LDŻH im. Królowej Jadwigi, której opiekunką była Wacława Arciszowa. Sztandar tej drużyny jest obecnie złożony w Muzeum "Pod Zamkiem". Po wojnie drużyna działała do roku 1949, kiedy to rozwiązano w całej Polsce ZHP. W 1956 reaktywowało swoją działalność.

Wspomnienia o szkoleBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Konrad Bielski: [Jesienią 1924] Uczyłem [...] w żeńskiej szkole prywatnej Wacławy Arciszowej, w zastępstwie chorego wówczas Stanisława Czechowicza [brata Józefa Czechowicza].
Z niemałym zadowoleniem zasiadłem na katedrze i w dwóch niższych klasach zacząłem wtajemniczać około setki młodziutkich dziewcząt w arcana gramatyki i składni łacińskiej. Bardzo mile wspominam tę szkołę, grono nauczycielskie i moje uczennice. Muszę się tu pochwalić […], że jeszcze jako student uczyłem młodziutkie i ładne dziewczęta. Bo „Arciszanki” znane były z urody. [...] Dyrektorem tej szkoły [Wacławy Arciszowej] był nie byle kto, bo sam Julian Krzyżanowski, wtedy jeszcze młody i początkujący naukowiec[1]

Maria Królikowska: W roku 1923/24 p. W. Arciszowa powierzyła kierownictwo szkoły dotychczasowemu profesorowi gimnazjum p. Julianowi Krzyżanowskiemu [...]. Osoba nowego dyrektora, człowieka rozległej wiedzy, błyskotliwego umysłu i głębokiej kultury wycisnęła piętno na szkole [2].

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

[1] Bielski K, Most nad czasem, Lublin s. 70- 141.
[2] Królikowska M., Szkic z dziejów szkoły,[ w: ] Arciszanki swojej przełożonej (1912-1927), Lublin 1927, s. 13.


 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Szkoły w Lublinie, "Scriptores" nr 30, Lublin 2006.

25- lecie Gimnazjum Wacławy Arciszowej w Lublinie 1912-1937”, Lublin.