Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Grodzka 36 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Grodzkiej 36.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

Dawny numer policyjny: 99

Numer hipoteczny: 69/101, 327/482; 616/102 bądź 670

Numer przed 1939: Grodzka 36 / Kowalska 17

Numer po 1944: -

Numer obecny: Grodzka 36

Grodzka 36 na mapie Lublina z 1928 roku

Funkcje

Lokale handlowe i rzemieślnicze w latach 1918-1940

Ksiega Adresowa 1928

1928 - Cukierfajn Est. - kapelusze damskie

1928 - Frydman Lejb - herbaciarnie

1928 - Gorset Sam. - kolonjalne artykuły

1928 - Rosenblat A. - krawcy

1928 - Szterenberg Judka - galanterja

Historia budynku

Właściciele

dane z dnia 12.X.1896 - Cygielman Hercyk

1915 - Klejnman N.

dane z dnia 27.XI.1936 - sukcesorzy Klajnmana i S-ka

Miejsce położenia domu modlitwy / bożnicy: ul. Grodzka 36

Nazwa gminy wyznaniowej: -

Siedziba gminy: -

Miejscowość wchodząca w skład gminy: -

Nazwa synagogi lub domu modlitwy: Prywatny dom modlitwy

Data powstania: 1872 r.

Godziny otwarcia: -

Powody zamknięcia: brak danych

Własność domu (prywatna): Lejb Klajnman

Własność domu (Gmina Żydowska): -

Ogólna liczba (bożnice): -

Ogólna liczba (domy modlitwy): -

Frekwencja dzienna (domy modlitwy): -

Frekwencja dzienna (bożnice): -

Informacje dodatkowe: -

Opis budynku

Ankieta z dnia 27.XI.1936 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 1685]

Położenie: Grodzka 36, 21/36, róg Kowalskiej 17

Nr hipoteczny: 69/101, 327/482; 616/102

Właściciel: sukcesorzy Klajnmana i S-ka

Zarządca: nieczytelne

Dzierżawca: -

Dozorca: Aniela Czapka

Rodzaj nieruchomości: budynki mieszkalne

Data rozpoczęcia użytkowania: -

Z jakiego materiału wykonane są budynki: z cegły

Liczba mieszkań:

- 52 mieszkania - 1 izba,

- 21 mieszkań - 2 izby,

- 4 mieszkania - 3 izby

Ilość mieszkań w suterenach: nie ma

Liczba piwnic: 5

Liczba pięter: 2 piętra i poddasze

System wodociągowo - kanalizacyjny: wodociąg, kanalizacja, 4 ustępy; brak łazienek

Oświetlenie: elektryczne

Ogrzewanie: -

Liczba balkonów: 3 frontowe, 1 od podwórza ze strony domu nr 21; drewniane o żelaznych poręczach

Klatka schodowa: główna, ze schodami drewnianymi

Pokrycie dachu: blacha cynkowa i papa

Czy fasada bądź cały budynek wymaga remontu: fasada frontu wymaga remontu, klatki schodowe i sień zostały wyremontowane w lipcu 1936 roku

Czy jest miejsce odpowiednie do urządzenia schronu przeciwgazowego: nie ma

Piwnice

Kamienica posiada jedną kondygnację piwnic dostępnych z sieni jednobiegowymi schodami. Piwnice w układzie dwutraktowym usytuowane są pod południowo-wschodnią częścią budynku, pod dawnymi kamienicami Grodzka 36 /100 i 101/. Pod północną część budynku zachodzą piwnice II kondygnacji kamienicy Grodzka 36 A.

Kamienica przy Grodzkiej 36 A posiada jedną kondygnację piwnic złożoną z trzech dużych, sklepionych kolebkowo komór dostępnych zejściem spod klatki schodowej. Szyja zejściowa została przedłużona w sposób umożliwiający wyprowadzenie z niej długiej, wąskiej piwnicy. Poprzecznie do niej, pod środkowym traktem korpusu, znajduje się największa piwnica, którą podzielono na mniejsze komórki lokatorskie. Z niej prowadzi ku wschodowi korytarzyk wraz z drugą duża komorą piwniczną (wychodzącą poza obrys murów magistralnych kamienicy).

Do połowy XX wieku poza korpus kamienicy, w kierunku południowo zachodnim (ku Grodzkiej 36 A), wybiegał korytarz przenikający kolejno trzy mniejsze, sklepione piwnice, które w latach 1961, 1968 zalano betonem.

Pierwotna zabudowa działki sięga początku XVII wieku. Drewniany dom na podpiwniczeniu, „hypocaustum et cellarium” (izba i sklepiona piwnica), w XVIII wieku wzmiankowany jest w akcie intromisji do części domu (1727). Piwnice ciągnęły się aż po tylną zabudowę Grodzkiej 36 A, co potwierdza wizja budynku „A” z 1794. Wówczas to odnotowano „kupę śmieci y gnoju w rogu kamienicy przy lochach od Podwala będącą” [1].

Materiały ikonograficzne

Fotografie przedwojenne

Grodzka 36 po odnowieniu. Zdjęcie z albumu „Zdjęcia z Robót konserwatorskich Starego Miasta, prowadzonych przez Wydział Budownictwa Zarządu Miasta w r. 1938-39", własność Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie

Przypisy

[1] Kamienica Grodzka 36 A = Kowalska 19 w Lublinie, Dokumentacja naukowo-historyczna na zlecenie ZRZZ Miasta Lublina, opracowanie: Jadwiga Teodorowicz-Czerepińska, fotografie: Alicja Krzak, Wiktor Rusin, Lublin 1987.

Literatura

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Grodzkiej 36, APL, sygn. 1685.

Księga adresowa Polski, 1929.

Kamienica przy ulicy Grodzkiej 36 w Lublinie, Dokumentacja naukowo-historyczna na zlecenie ZRZZ Miasta Lublina, opracowanie: Piotr Mras, fotografie: Maria Wojciechowska, Piotr Mras, Lublin 1983.

Kamienica Grodzka 36 A = Kowalska 19 w Lublinie, Dokumentacja naukowo-historyczna na zlecenie ZRZZ Miasta Lublina, opracowanie: Jadwiga Teodorowicz-Czerepińska, fotografie: Alicja Krzak, Wiktor Rusin, Lublin 1987.

 

 

Zdjęcia

Inne materiały

Słowa kluczowe