Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Gmach dawnego Lubelskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu (ob. Sąd Okręgowy) w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 47.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

Budynek znajduje się przy ul. Krakowskie Przedmieście 47. Jest położony na rogu ulicy Krakowskie Przedmieście i Ewangelickiej.

Funkcje

Budynek pierwotnie był przeznaczony na siedzibę Lubelskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, natomiast obecnie znajduje się w nim Sąd Okręgowy.

Kalendarium

Przed 1873 – wzniesienie budynku;
do 1875 – własność Stopczyków;
od 1875 – własność Węglińskich;
1897 – własność Moraczewskich;
1902 – własność Marii Rulikowskiej;
1907 – własność Lubelskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu;
1921 – własność Towarzystwa Akcyjnego Banku Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu;
1937 – własność Leopolda Pajdowskiego.

Historia budynku

Budynek został wzniesiony prawdopodobnie przed rokiem 1873. Do 1875 roku był własnością Stopczyków, następnie od 1875 roku należał do Węglińskich, a od 1897 roku do Moraczewskich. W 1902 roku kupiła tę nieruchomość na publicznej licytacji Maria Rulikowska. Od 1907 roku właścicielem budynku było Lubelskie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu, zaś od 1921 roku Towarzystwo Akcyjne Banku Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu. W 1937 roku nieruchomość kupił od Towarzystwa Akcyjnego Banku Spółek Zarobkowych Leopold Pajdowski. 

Opis budynku

Jest to budynek piętrowy z dwoma ryzalitami znajdującymi się od strony tylnej oraz oficyny. Elewacja frontowa na parterze jest rustykowana i boniowana. Okna w części zachodniej są półkoliste z giętymi kratami ozdobnymi, zaś w części wschodniej prostokątne. W górnej kondygnacji widoczne są pionowe podziały zaznaczone pilastrami. W zwieńczeniu elewacji bocznej od strony wschodniej znajduje się trójkątny fronton.

Wnętrze

Wnętrze budynku jest dwutraktowe. Pośrodku znajduje się drewniana klatka schodowa. 

 

 

Opracowała Anna Rola

Literatura

Karta ewidencyjna zabytków, maszynopis w archiwum WUOZ w Lublinie, sygn. 170.
Studium historyczno-urbanistyczne do planu szczegółowego śródmieścia Lublina, pod red. A. Kurzątkowskiej, Lublin 1969, s. 452–453.
Studziński J., Ul. Krakowskie Przedmieście 47. Rozpoznanie historyczne i wytyczne konserwatorskie, Lublin 1993, sygn. 4697.