Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Głusk – architektura drewniana

Spis treści

[RozwińZwiń]

Prawa miejskie

Miasto założył Tomasz Głuski w 1688 roku. Mimo korzystnej lokacji koło Lublina miasteczko zachowało charakter rolniczy i w 1869 roku zostało pozbawione praw miejskich.

Domy podcieniowe

Drewnianą zabudowę podcieniową rynku znaną z rysunku S. Szyllera i M. Trzebnickiego zniszczyły działania pierwszej wojny światowej. Do lat dziewięćdziesiątych w miasteczku zachowały się jeszcze karczma z podcieniem wzdłużnym, a także podcieniowy dom szczytowy przy ulicy Kowalskiej.
W 1860 r. Głusk liczył 61 domów drewnianych [1].

Opracowanie: Paulina Kowalczyk

 

Tekst powstał w ramach projektu "Architektura drewniana miasteczek Lubelszczyzny" realizowanego przez Stowarzyszenie Panorama Kultur dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przypisy

1. E. Przesmycka, Lubelszczyzna. Wielokulturowość osadnictwa, budownictwa i architektury, Lublin 2008, tabela s. 61-62.

 

Literatura

Górak J., Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny, Zamość 1996.
Przesmycka E., Lubelszczyzna. Wielokulturowość osadnictwa, budownictwa i architektury, Lublin 2008.