Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ewa Czerwińska

Urodziła się w 1955 roku w Lublinie. Ojciec Stanisław pracował w Domu Książki, matka Wanda pracowała w branży handlowej. Ukończyła Szkołę Podstawową nr 31 w Lublinie, potem Liceum im. S. Staszica, w klasie o profilu humanistycznym.

Od wczesnego dzieciństwa wykazywała zainteresowania humanistyczne, więc po ukończeniu liceum rozpoczęła studia polonistyczne na UMCS w Lublinie. Po studiach w 1979 roku podjęła pracę w "Sztandarze Ludu", w którym pracowała do roku 1988, do momentu powstania Tygodnika Wschodniego „Relacje”.

 

W roku 1990 została szefową „Gazety Domowej”, nowego tytułu powołanego przez Agrohanzę, wydawcę także „Nowych Relacji”. W roku 1991 wyjechała do USA, skąd powróciła rok później. Po powrocie rozpoczęła współpracę z "Kurierem Lubelskim", w którym pracuje do dziś.

 

Lubi zwiedzać świat. Urlopy spędza również w Bieszczadach, Pieninach, Beskidach. Napisała książkę dla dzieci „Sekrety Lalanii", wydaną w 2005 roku przez Wydawnictwo Norbertinum.