Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ewa Benesz w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN"

Udział Ewy Benesz w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN":

28-30. 11. 2012 - Międzynarodowy Festiwal "Spotkania z opowiadaczami świata"
Prezentacje żywej tradycji opowiadaczy z różnych stron Europy i Świata. Ewa Benesz zaprezentowała XII Księgę Pana Tadeusza.
>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
 

20. 03. 2013 - Szkoła z Mistrzem - spotkanie z Ewą Benesz
Spotkanie z młodzieżą z lubelskich szkół.

>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"


20-23. 06. 2013 - Zaczarowany Lublin - Festiwal Opowiadaczy
Ewa Benesz jako dyrektor artystyczny festiwalu, prezentuje VIII Księgę Pana Tadeusza.

>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
 

6. 11. 2013 - 50-lecie pracy artystycznej Ewy Benesz
Jubileusz artystki został połączony z prezentacją strony jej poświęconej.
>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Zdjęcia

Wideo

Audio

Inne materiały

Słowa kluczowe