Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego” (1929-1939)

„Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego” ukazywał się jako miesięcznik w latach 1929 – 1939. Każdy numerDziennika składał się z dwóch części:

 

  • I urzędowej tzn. zarządzeń i okólników
  • II nieurzędowej

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Część nieurzędowa „Dziennika”

Halina Wolska: Część nieurzędowa redagowana była przez Feliksa Araszkiewicza a publikowano w niej artykuły z zakresu pedagogiki, komunikaty i ogłoszenia, kronikę życia kulturalnego i artystycznego i stałą rubrykę „Z prasy wojewódzkiej”. [1]

 

>>> czytaj biogram Feliksa Araszkiewicza w Słowniku Biograficznym Miasta Lublina t.2

 

Dział „nieurzędowy” w „Dzienniku” pojawił się za sprawą Feliksa Araszkiewicza po tym, jak objął on stanowisko naczelnika Wydziału Szkół Średnich Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego. Chciał on w ten sposób ożywić „Dziennik Urzędowy” kuratorium.

 

>>> czytaj więcej o szkolnictwie w Lublinie

 

I tak np. w „Dzienniku” z 1932 r., nr 12 w jego części nieurzędowej ukazały się teksty: Józefa Czechowicza „O kulturę estetyczną książki w szkole” oraz ks. L. Zalewskiego „Szkoła – młodzież – książka”.

 

Opracował Tomasz Pietrasiewicz
Redakcja Alicja Magiera, Agnieszka Wiśniewska

 

Przypisy

[1] Halina Wolska, Czasopisma lubelskie w zbiorach biblioteki im. H. Łopacińskiego w Lublinie (1918 – 1944), „Bibliotekarz Lubelski” 1972, r. 17,  nr 2/4,  s.11.

 

 

 

Literatura

Wolska H., Czasopisma lubelskie w zbiorach biblioteki im. H. Łopacińskiego w Lublinie (1918 – 1944), „Bibliotekarz Lubelski” 1972, r. 17,  nr 2/4,  s.11.