Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Dzielnice Lublina – Abramowice

Po przeciwległej stronie Lublina, przy drodze wiodącej do Szczebrzeszyna, w XIV wieku znacznie rozwinęły się szlacheckie Abramowice.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Historia dzielnicyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W 1398 roku dziedzic tej wsi, Sieciej z Grodźca, ufundował tu kościół pod wezwaniem św. Trójcy, św. Jakuba i Najświętszej Marii Panny, uposażając proboszcza trzema łanami ziemi, karczmą, prawem łowienia ryb na własny użytek w stawie dziedzica oraz dziesięciną z ról dworskich w Abramowicach. Parafia otrzymała też dziesięciny z łanów kmiecych w tej wsi i w Wilczopolu należącym również do Siecieja. Był on człowiekiem zamożnym, posiadającym w Lubelskiem kilka znacznych majątków (poza Abramowicami i Wilczopolem miał także położone nad Wisłą Chwałowice, Komorzyn i Ochodze), mógł więc pozwolić sobie na podnoszącą jego prestiż fundację kościoła. Służyła ona jednak przede wszystkim zaspoko­jeniu rzeczywistych potrzeb religijnych coraz liczniejszej ludności zasiedlającej Abramowice i okolicę.

Z „Katalogu zasobów miasta Lublina”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Archeologia:

1.

Lublin, Abramowice prywatne

skarb

Wczesne średniowiecze do X w.

2.

Lublin, Abramowice

osada

Neolit/ kultura pucharów lejkowych

3.

Lublin, Abramowice

osada

Wczesne średniowiecze X - XIV w.

4.

Lublin, Abramowice

ślad osadnictwa

Nieokreślone kulturowo

5.

Lublin, Wólka Abramowicka

osada

Wczesne średniowiecze X - XIV w.

6.

Lublin, Wólka Abramowicka

ślad osadnictwa

Nieokreślone kulturowo

7.

Lublin, Abramowice Prywatne

ślad osadnictwa

Wczesne średniowiecze do X w.

8.

Lublin, Abramowice Prywatne

osada

Wczesne średniowiecze X - XIV w.

9.

Lublin, Abramowice Kościelne

ślad osadnictwa

Kultura ceramiki sznurowej

10.

Lublin, Abramowice Kościelne

ślad osadnictwa

Wczesne średniowiecze

11.

Lublin, Abramowice Kościelne

ślad osadnictwa

Wczesna epoka brązu /Kultura ceramiki sznurowej

12.

Lublin, Abramowice Kościelne

ślad osadnictwa

Epoka brązu

13.

Lublin, Abramowice Kościelne

ślad osadnictwa

Wczesne średniowiecze

14.

Lublin, Wólka Abramowicka

ślad osadnictwa

Neolit / Kultura pucharów lejkowych

15.

Lublin, Wólka Abramowicka

ślad osadnictwa

Nieokreślone kulturowo

16.

Lublin, Wólka Abramowicka

ślad osadnictwa

Nieokreślone kulturowo

17.

Lublin, Wólka Abramowicka

ślad osadnictwa

Nieokreślone kulturowo

Ruralistyka:

1.

Układ ruralistyczny d. wsi Abramowice przed 1938, lokacja na prawie magdeburskim 1451

 

Ulice i obiekty w AbramowicachBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Abramowicka
Jest przedłużeniem ulicy Kunickiego. Nazwa Abramowice wystepuje w najstarszych zapiskach ziemskich, pochodzi od imienia pierwszego właściciela – Abrama. Istniał tu do 1944 roku majątek rolny.

Kapliczki:

1.

Kapliczka, ul. Abramowicka róg Głuskiej, mur., pocz. XX

 

Założenia ogrodowe:

2.

Dawny park dworski, Abramowice n/ Czerniejówka, ul. Abramowieka nr 2, 1838 r. ( zob. poz.nr 3), układ mieszany geometryczno-krajobrazowy

 

Drzewostan, w tym:
Miłorząb japoński ( 253 cm w obwodzie na wys. 1.3 m)
Miłorząb burgundzki ( 230 cm w obwodzie na wys. j-w.)

 

Pałace i zespoły dworskie

3.

Zespół dworski w Abramowicach, ob. Psychiatryczny Szpital Specjalistyczny PSK nr 1, ul. Abramowicka nr 2:

a. dwór, mur., k. XVIII, przebud.: 1 poł. XIX, po 1946 i 1974, arch. Z. Czubiel,

b. dom, ob. kostnica, mur., XIX,

c. wozownia, ob. Magazyn, mur., XIX,

d. park krajobrazowy, ok. poł. XIX, przekształcony pocz. XX,

e. pozostałości dawnych stawów.


Historyczne trakty drogowe

4.

Obecna ul. Abramowicka ( od ul. Sierpińskiego do granic miasta), przed XIX w.

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Anna S., Rodowody lubelskich dzielnic, [w:] Radzik T., Witusik A. (red.), Lublin w dziejach i kulturze Polski, Lublin 2000.

Stasiak M., Katalog zasobów miasta Lublina