Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Drukarnia Ziemiańska w Lublinie (Lublin, ul. Kościuszki 10)

Tuż przed I wojną w 1913 roku organizuje się wydawnictwo „Głosu Lubelskiego”, które około roku 1920 funduje własną drukarnię, mieszczącą się przy ul. Kościuszki nr 10. Jest to drukarnia zwana Ziemiańską, jak długo właścicielem był Antoni Rostworowski, potem Estetyczną. [1]

 

 

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

„Głos Lubelski” - organ endecjiBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Józef Łobodowski: Przez długi czas walczyły ze sobą o „rząd dusz” dwa lubelskie dzienniki: endecki „Głos Lubelski” i liberalno-piłsudczykowska „Ziemia Lubelska”(…) [2]

 

>>> czytaj więcej o „Głosie Lubelskim”

Inne wydawnictwaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Oprócz wspomnianego dziennika drukarnia tłoczy od czasu do czasu broszury o małym formacie jak na przykład: w 1925 roku „Lublin w twórczości  J. I. Kraszewskiego” Wiktora Hahna, czy w 1936 roku „Z dziejów Żydów lubelskich”  Jana Riabinina. [3]

 

Przygotował Tadeusz Przystojecki

  

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

[1] Paweł Gdula, Drukarstwo lubelskie, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” vol. VIII, 1957, s.. 88.
[2] Józef Czechowicz, W poszukiwaniu ukrytego miasta, „Scriptores” 2007, nr 30, s. 192.
[3] Paweł Gdula, dz. cyt., s. 88.

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Gdula Paweł, Drukarstwo lubelskie, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” vol. VIII, 1957.
Czechowicz Józef, W poszukiwaniu ukrytego miasta, „Scriptores” nr 30, Lublin 2007.
 

Powiązane artykuły

Powiązane miejsca

Zdjęcia

Inne materiały

Słowa kluczowe