Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Drukarnia Kazimierza Szczepańskiego w Lublinie (1816-1847)

Kazimierz Szczepański był nie tylko drukarzem, ale również księgarzem. Jego działalność drukarska była wielokrotnie przerywana z przyczyn politycznych. Drukarnia pod jego zarządem drukowała bardzo zróżnicowane teksty: od afiszów i ulotek przez literaturę piękną do literatury naukowej. W 1840 roku otrzymał również pozwolenie od władz carskich na wydawanie "Dziennika Gubernialnego".

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

SZCZEPAŃSKI KAZIMIERZ (1771 – 1854)

Szczepański Kazimierz znany był w Lublinie jako księgarz, nakładca i drukarz. Miejsce i data jego urodzenia nie są znane. Do Lublina przybył wraz z żoną ok. 1800 roku. W roku 1806 kupili istniejącą do dziś kamienicę w Rynku pod nr 19. Tu też miała siedzibę Księgarnia Szczepańskiego, a także przez pewien czas drukarnia, którą prowadził od 1816 roku. Kazimierz Szczepański zmarł w 1854 roku. Pochowany został na cmentarzu przy ul. Lipowej. [1]

 

>>> czytaj więcej o Księgarni Szczepańskiego

 

 

DZIAŁALNOŚĆ DRUKARNI SZCZEPAŃSKIEGO

 

Mieczysława Adrianek: Działalność drukarska Szczepańskiego nie była systematyczna, przerywały ją różne okoliczności zewnętrzne czasem o charakterze politycznym. (…) Około 1808 r. [Szczepański] nabył od sukcesorów Piotra Zawadzkiego, znanego odlewacza czcionek z Warszawy drukarnię i sprowadził ją do Lublina; koncesję na prowa­dzenie drukarni uzyskał 10 XII 1822, chociaż drukował już od 1816. Najwięcej druków z jego oficyny ukazało się w latach 1816 – 1830. Aby uniknąć częstych rewizji w drukarni w 1832 r. przeniósł ją do swego majątku na Bielszczyźnie, gdzie była nieużywana przez kilkanaście lat. W styczniu 1840 r. otrzymał pozwolenie otwarcia drukarni w celu wydawania „Dziennika Gubernialnego”, przeniósł ją więc do Lublina, na ul. Nową 119 [obecnie Lubartowska 6]. Oprócz „Dziennika” drukował afisze teatralne i druki urzędowe. Drukarnię prowadził do 1847 r. Pełna liczba wydawnictw K. Szczepańskiego nie jest znana. Z pewnością wiemy o istnieniu 21 wydawnictw wydrukowanych na dobrym papierze i ładnie zdobionych. Szczepański wydawał dużo literatury pięknej ale również literaturę naukową w czym pomocne mu było lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk [2].

 

 
"O potrzebie i sposobie porownywania edukacyi", Lublin 1822
"Podroz do kraiow podziemnych Mikołaia Klimusza", Lublin 1819
 
 

 

REWIZJA W DRUKARNI I KSIĘGARNI SZCZEPAŃSKIEGO

Po upadku powstania listopadowego zarówno drukarnia jak i księgarnia Szczepańskiego poddawane były licznym rewizjom, a Szczepańskiego wzywano często na przesłuchania.

>>> czytaj więcej o cenzurze carskiej

 

DALSZE LOSY DRUKARNI SZCZEPAŃSKIEGO

W roku 1855, rok po śmierci Szczepańskiego, jego żona sprzedała drukarnię Moszkowi Wagmajstrowi, który z kolei odsprzedał ją w roku 1864 swojemu wspólnikowi Józefowi Nowaczyńskiemu. W wyniku tej transakcji dalsze losy drukarni były związane z losami lubelskiego litografa i drukarza Józefa Nowaczyńskiego. [3]

 

Opracował Tomasz Pietrasiewicz
Redakcja: Alicja Magiera, Agnieszka Wiśniewska

  

Przypisy

[1] Słownik pracowników książki polskiej, red. Irena Treichel, Warszawa 1972, s. 871.

[2] Mieczysława Adrianek, Kazimierz Szczepański, [w:] Słownik biograficzny miasta Lublina, red. Tadeusz Radzik, Adam Andrzej Witusik, Jan Ziółek, t.. 2, Lublin 1996, s. 263.

[3] Słownik pracowników książki polskiej, red. Irena Treichel, Warszawa 1972, s. 871, 631.

 

 

Literatura

Słownik Pracowników książki polskiej, red. I. Treichel, Warszawa 1972.

Adrianek Mieczysława, Kazimierz Szczepański [w:] Słownik biograficzny miasta Lublina, red. Tadeusz Radzik, Adam Andrzej Witusik, Jan Ziółek, t.. 2, Lublin 1996.