Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Drukarnia Herszenhorna w Lublinie (ul. Bernardyńska 20)

Spis treści

[RozwińZwiń]

Przy ul. Podzamcze nr 547 istniała już w roku 1878 drukarnia pod firmą J. Herszenhorn i M. Sznajdermesser, która oprócz druków akcydensowych i hebrajskich produkowała większe dzieła polskie. 

 

W  1878 roku wytłoczyła książkę  Władysława Kornela  Zielińskiego: Monografia Lublina, Tom I. Dzieje miasta Lublina, Lublin 1878. Druk. J. Herszenhorna i M. Sznajdermessera w Lublinie, ul. Podzamcze Nr 547.

Herb miasta Lublina na pierwszej karcie wykonała litografia W. Czempińskiego, która w powstała już w roku 1872 i mieściła się w domu przy placu Bernardyńskim z wejściem od ul. Przechodniej.  Około 1907 roku  zmieniła właściciela i pod nową firmą Adam Jarzyński przetrwała do ostatnich czasów.

 

Przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego oficyna, która mieściła się przy ulicy Bernardyńskiej 20, drukowała żydowski dziennik „Lubliner Tugblatt”.

 

przygotował Tadeusz Przystojecki
 

Przypisy

Paweł Gdula, Drukarstwo Lubelskie, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia", Sectio F, vol. VIII 1957,  s. 73, 87.