Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Dolna Panny Marii 54 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Dolnej Panny Marii 54.

Spis treści

[RozwińZwiń]

LokalizacjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Numeracja działek uległa zmianie. Pierwotna zabudowa nie istnieje.

Numer przed 1939: Dolna Panny Marii 40

Numer po 1944: Dolna Panny Marii 54

Numer obecny: Dolna Panny Marii 66

FunkcjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Budynek mieszkalny.

KalendariumBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

16 lipca 1940 – sporządzenie Karty realności przez Inspekcję Budowlaną

4 sierpnia 1942 – prośba Antoniego Hyży o zbadanie stanu mieszkania

5 maja 1947 – prośba Jana Chyły o pozwolenie na przeprowadzenie remontu

9 września 1947 – komisyjne oględziny Inspekcji Budowlanej

4 kwietnia 1950 – oględziny nieruchomości przez Inspekcję Budowlaną

HistoriaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W roku 1942 Antoni Hyża (albo Chyła) zgłasza Inspekcji Budowlanej zły stan mieszkania nr 3 i prosi o zbadanie lokalu. W dokumencie czytamy: „Wskutek starości i złego stanu dachu (przecieka) ściany zarysowały się i grożą zawaleniem. Sufit częściowo oberwał się, tak więc dalsze zamieszkiwanie stanowi niebezpieczeństwo”. Z zachowanej dokumentacji wynika, że właściciel przeprowadził remont na własną rękę i następnie zwrócił się do Inspekcji Budowlanej z prośbą o uznanie remontu za naprawę gruntowną i wyłączenie lokalu spod przepisów o gospodarce lokalami. Po oględzinach nieruchomości w 1947 roku Inspekcja stwierdziła, że remont został przeprowadzony niezgodnie z udzielonym Chyle pozwoleniem, a wykonane roboty nie mają charakteru robót remontowych po zniszczeniach wojennych, gdyż braki w utrzymaniu mieszkania wynikały z wieloletniego braku konserwacji budynku.

W wyniku oględzin nieruchomości przez Inspekcję Budowlaną z dnia 4 kwietnia 1950 roku stwierdzono, że strych znajdujący się w budynku nie nadaje się do dalszego zamieszkiwania. W protokole z oględzin czytamy: „Komisja przystąpiła do zbadania stanu ulicy Dolnej Panny Marii na odcinku od 48 do 56 i stwierdziła, że ulica nie ma rynsztoków ani kratek ściekowych ulicznych jak również spadków odpowiednich. Ścieki z ulic bocznych górnych, jak z ul. Przy Krzyżu, Środkowej i Gminnej rozlewają się po całej ulicy Dolnej P. Marii tworząc cuchnące rozlewiska i wytwarza się stan sanitarny nie do zniesienia. Stan ten można poprawić przez wybudowanie kratki ściekowej jednej lub dwie do kanały, jest to niecierpiące zwłoki i Zarząd Miejski powinien znaleźć na to kredyt by mieszkańców uwolnić od tych wyziewów i błota. Mieszkańcy tych domów nie mają absolutnie gdzie wylewać brudnej wody i siłą rzeczy wylewają na ulicę i czeka to słońca aż wyschnie”.

MieszkańcyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Właściciel

W 1940 właścicielem nieruchomości był Antoni Chyła, ur. 16 października 1903, rzym.-kat., rodz. Wojciech i Michalina

Mieszkańcy nieruchomości wg zawodu w 1940 roku

Pracownicy umysłowi 2 (na parterze), 2 (w budynku frontowym).

Robotnicy 1 (na parterze), 2 (na poddaszu), 3 (w budynku frontowym).

Rzemieślnicy 1 (na parterze), 1 (w budynku frontowym).

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku w 1940 roku

Ogólna ilość mieszkańców 24

Chrześcijan 24

Mężczyzn 6

Kobiet 9

Dzieci do lat 6 włącznie 4

Dzieci do lat 7-18 włącznie 5

OpisBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Dom murowany, kryty dachówką, jednokondygnacyjny. Na parceli znajdowała się również komórka oraz ustęp. Oba budynki wybudowane z drewna i przekryte papą.

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Dolnej Panny Marii 54a, APL, sygn. 976.

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Dolnej Panny Marii 54a, APL, sygn. 977.