Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Dolna Panny Marii 51 w Lublinie (nie istnieje)

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Dolnej Panny Marii 51 (nie istnieje).

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

Numer hipoteczny: Rury 13

Numer przed 1939: Dolna Panny Marii 51

Numer obecny: Dolna Panny Marii 59

Funkcje

Budynek pełnił funkcję mieszkalną.

Kalendarium

1913 – Rozpoczęcie użytkowania nieruchomości przez Jana Sambora.

16 października 1936 – Sporządzenie Ankiety na potrzeby Inspekcji Budownictwa.

1940 - Zaświadczenie wydane Janowi Samborowi przez Zarząd Miejski, Wydział Budownictwa w celu przedstawienia w urzędzie skarbowym stwierdzające zły stan budynków przy ul. Przy Krzyżu 9, 11, 15 oraz Dolnej Panny Marii 51. Budynki fabryczne w bardzo złym stanie, nadające się w przyszłości do rozbiórki.

1 czerwca 1943 - Prośba Stanisława Szelągiewicza do Zarządu Miejskiego, Wydział Budownictwa o przysłanie komisji i wydanie zaświadczenia o złym stanie budynku (wilgoć, grzyb, sufi grożący zawaleniem).

5 czerwca 1943 - Zaświadczenie wydane przez Zarząd Miesjki, Wydział Budownictwa Lucjanowi Bałdydze stwierdzające zły stan mieszkania przy ul. Przy Krzyżu 15 (przegniły strop, podłoga zmuszała, zaciekający dach, małe okno). Zaświadczenie zostało wydane w celu przedsawienia w Urzędzie Mieszkaniowym.

9 listopada 1943 - Zaświadczenie o stanie mieszkania przy ul. Przy Krzyżu 15 zły ze względu na zły stan techniczny.

20 października 1944 prośba o wydanie zaświadczenia o złym stanie technicznym lokalu nr 1 dla p. Buhaj

30 lipca 1945 - Zaświadczenie wydane przez Zarząd Miejski, Wydział Budownictwa swierdzające, że lokale 1 i 5 sa częściowo zawalone, a dom jest przeznaczony do wyburzenia.

27 sierpnia 1946 – Zaświadczenie o złym stanie budynku wydane Władysławie Buhaj przez Zarząd Miejski, Wydział Budownictwa.

18 sierpnia 1947 - Zarząd Miejski, Wydział Budownictwa wydaje zezwolenie Janowi Samborowi na rozebranie dachu i stropu w lokalu nr 5.

24 marca 1943 - Zaświadczenie wydane Janowi Chyle przez Zarząd Miejski, Oddział Inspekcji Budowlanej stwierdzające, że stan mieszkania nie pozwala na dalsze zamieszkanie. Zaświadczenie wydane w celu przedstawienia w Oddziale lokalowym.

Historia

Właściciel

1936 i 1940 Jan Sambor, syn Mateusza, zam. Lublin ul. 3-go Maja 14.

Zarządca nieruchomości: Jan Sambor

Dozorca: Władysław Kamiński

Opis

Dom mieszkany, jednokondygnacyjny, wybudowany z kamienia, kryty papą. W budynku znajodwało się 5 izb pojedyńczych. Już w 1936 roku budynek był w złym stanie technicznym i wymagał kapitalnego remontu. W 1947 roku dom został przeznaczony do rozbiórki, lecz był zamieszkany jeszcze w 1950. Nie jest znana dokłada data wyburzenia nieruchomości. Obecnie w miejscu starego budynku znajduje się plac i garaże.

Literatura

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Dolnej Panny Marii 51, APL, sygn. 971.