Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Dolna Panny Marii 38 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Dolnej Panny Marii 38.

Spis treści

[RozwińZwiń]

LokalizacjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Numer hipoteczny: 1063

Numer przed 1939: Dolna Panny Marii 38

Numer obecny: obecnie nie istnieje

FunkcjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Budynek mieszkalny.

KalendariumBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

ok. 1910 – Maria Lewińska kupuje nieruchomość

8 października 1936 – sporządzenie Ankiety

12 lutego 1946 – zawalenie się filara w mieszkaniu nr 14, zarządzenie przeprowadzenia robót zabezpieczeniowych

24 października 1946 – stwierdzenie złego stanu zachowania budynku

29 października 1946 – prośba o komisyjne zbadanie stanu zachowania mieszkania nr 2

1946 – wykonanie doraźnych robót naprawczych

31 marca 1947 – prośba lokatorów o zabezpieczenie walącej się ściany

11 kwietnia 1947 – prośba właścicielki o wykonanie robót w drodze przymusowej

15 kwietnia 1947 – oględziny domu

23 października 1947 – prośba właścicielki o wykwaterowanie lokatorów z frontowego budynku

1947 – roboty zabezpieczeniowe

HistoriaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Dom mieszkalny znajdujący się na terenie nieruchomości w 1936 roku zbudowany był z kamienia i cegły. Stan zachowania budynku określono wówczas jako wymagający remontu.

O złym stanie zachowania budynku dowiadujemy się z kolejnych podań składanych do Inspekcji Budownictwa. W jednym z nich, z roku 1947, lokatorka mieszkania nr 2 pisze: „W domu tym zawaliły się dwie suteryny i dwie komórki. W mieszkaniu moim ściana, przy której stoi kuchnia zupełnie jest zniszczona, obecnie już się wali i lada dzień opadnie zupełnie”. Protokół z oględzin budynku w 1947 roku opisuje następujący stan rzeczy: „ściana kominowa obok korytarza pękła i częściowo odpadła – mur kominowy znajdujący się między 2-ma kuchniami wciętymi w mur – oddzielił się od wewnętrznej ściany – a przyległe części muru z kamienia rozsypują się.

Od strony korytarza wykonano na zarządzenie Inspekcji Budownictwa stemplowanie stropu i ściany w parterze – składające się z 2-ch słupów i 2-ch poprzecznej – nadto w suterenach podparto strop 1 belką. Niebezpieczeństwo zawalenia się na razie wstrzymano – ale od strony wewnętrznej ściana popękana usypuje się.

Niżej położone mury suterenowe są również popękane – 2 filary obok drzwi rozpadają się, również filary przyokienne w ścianie frontowej po stronie lewej są zarysowane i wymagają przemurowania. […] Pd strony podwórza Komisja znalazła podobne zniszczenia, a ściana poniżej okien jest porujnowana, przybudówka jednopiętrowa zachodnia ma pęknięcia w ścianie i stropie”.

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Dolnej Panny Marii 38, APL, sygn. 955.