Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Dolna Panny Marii 26 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Dolnej Panny Marii 26.

Spis treści

[RozwińZwiń]

LokalizacjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Budynek usytuowany na skrzyżowaniu ulicą Górną.

Numer hipoteczny: 971

Numer przed 1939: Dolna Panny Marii 26

Numer po 1944: Dolna Panny Marii 26

Numer obecny: Dolna Panny Marii 26

FunkcjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Budynek mieszkalny.

KalendariumBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1899 – rozpoczęcie użytkowania domu frontowego przez Godziszewskiego

1930 – rozpoczęcie użytkowania oficyny przez Godziszewskiego

1934 – remont budynku

27 października 1936 – sporządzenie Ankiety

13 września 1937 – zarządzenie rozbiórki drewnianego domu na łąkach za domem Godziszewskiego

28 września 1937 – odwołanie od nakazu rozbiórki drewnianego domu

23 listopada 1937 – pismo z prośbą o utrzymanie w mocy decyzji o rozbiórce

14 września 1938 – oględziny drewnianego budynku

1 października 1938 – rozbiórka drewnianego budynku

31 marca 1939 – prośba o maksymalne wydłużenie czasu użytkowania budynku murowanego

13 lipca 1940 – Karta realności

przed 1948 – nieruchomość przechodzi na własność Izabeli Domańskiej i Głazewskiej [?]

17 grudnia 1948 – prośba lokatorki budynku frontowego o stwierdzenie stanu zachowania mieszkania nr 15

20 grudnia 1948 – zaświadczenie o złym stanie zachowania mieszkania nr 15

27 grudnia 1948 – zarządzenie wykonania robót budowlanych

HistoriaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Według informacji zawartych w Ankiecie nieruchomości w 1899 roku Izydor Godziszewski rozpoczął użytkowanie murowanego domu mieszkalnego. W roku 1930 do użytku oddano oficynę.

Na terenie działki, za domem Godziszewskiego, znajdował się grunt zakupiony przez Marię Mierzwę, która wybudowała tam drewniany dom. W roku 1932 Zarząd Miejski nakazał rozbiórkę domu. Od decyzji odwołała się Maria Mierzwa, w której piśmie czytamy, że dom: „w miejscu tym nie szpeci miasta jako postawiony z tyłu za ulicą Dolna P. Marii i z dala od Alei Marszałka Piłsudskiego prowadzącej przez łąki, że wiele innych rzeczy w centrum miasta bardziej szpeci Lublin niż mój domek i tam, a nie tu ma na razie Zarząd Miejski wdzięczne pole do działania, że te tam nie ma żadnej ulicy, przeto mój domek nie może jej szpecić – i że o ile mi wiadomo – upłyną jeszcze lata, nim przeprowadzona zostanie tam jakaś droga – nie wiadomo więc którą ulicę szpeci mój domek zdaniem Zarządu Miejskiego”.

Z późniejszej dokumentacji wynika, że Maria Mierzwa zbudowała na tym samym terenie kolejny budynek drewniano-murowany, w którym zamieszkiwała wraz ze współlokatorką. Nakazano rozebranie tego domu ze względu na plany rozbudowy stadionu sportowego, od którego nakazu Mierzwa wniosła odwołanie.

Zachowana dokumentacja dotyczy w większości terenu znajdującego się za nieruchomością nr 26 należącą do Izydora Godziszewskiego.

MieszkańcyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Mieszkańcy nieruchomości wg zawodu w 1940 roku

Pracownicy umysłowi 11 (na parterze), 6 (na piętrze), 1 (na poddaszu), 12 (w budynku frontowym), 6 (w oficynie).

Wolne zawody 2 (na piętrze), 2 (w budynku frontowym).

Robotnicy 1 (na piętrze), 2 (na poddaszu), 9 (w suterenie), 12 (w budynku frontowym).

Kupcy i przemysłowcy 1 (na parterze), 1 (na piętrze), 1 (na poddaszu), 2 (w suterenie), 3 (w budynku frontowym), 2 (w oficynie).

Rzemieślnicy 4 (na parterze), 2 (na piętrze), 4 (w suterenie), 1 (w budynku frontowym), 1 (w oficynie).

Rolnicy 1 (na piętrze).

Bez zawodu 11 (na parterze), 19 (na piętrze), 14 (na poddaszu), 15 (w suterenie), 48 (w budynku frontowym), 11 (w oficynie

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku w 1940 roku

Ogólna ilość mieszkańców 106

Chrześcijan 104

Żydów 2

Mężczyzn 31

Kobiet 48

Dzieci do lat 6 włącznie 8

Dzieci do lat 7-18 włącznie 19

OpisBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Budynek murowany, dwukondygnacyjny, wzniesiony na planie prostokąta. Fasada siedmioosiowa, symetryczna, otynkowana. Część środkowa lekko zryzalitowana, zwieńczona półkolistym szczytem. Na osi symetrii sień przejazdowa. Okna w  prostokątnych obramieniach.

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Dolnej Panny Marii 26, APL, sygn. 940 .