Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Dokumentaliści i reportażyści w Lublinie

Dokumentaliści i reportażyści w Lublinie

REPORTAŻ PRASOWY     FOTOREPORTAŻ

Reportażyści radiowi     Reportaż telewizyjny

 

 

REPORTAŻ PRASOWY

Anna Bocian
Paweł Chromcewicz
Ewa Czerwińska
Mirosław Derecki
Grzegorz Józefczuk
Romuald Karaś
Zdzisław Kazimierczuk
Adam Wiesław Kulik
Zbigniew Miazga
Andrzej Molik
Barbara Odnous
Waldemar Sulisz
Romuald Wiśniewski
Izabela Wlazłowska

 

FOTOREPORTAŻ

Józef Czechowicz
Aleksander Gantner
Edward Hartwig
Gerald Howson
Jan Huzar
Zbigniew Jaśkiewicz
Stefan Kiełsznia
Max Kirnberger
Eliza Kwaśniewska
Stanisław Magierski
Zbigniew Maluga
Jerzy Marcinek
Jacek Mirosław
Tadeusz Rolke
Michaiła Trachmana
Jan Trembecki

 

 

 

REPORTAŻ RADIOWY

 

Anna Kaczkowska
Katarzyna Michalak
Danuta Bieniaszkiewicz
Maria Brzezińska
Janusz Danielak
Stanisław Fornal
Małgorzata
Zbigniew Stepek
Janusz Weroniczak
Wacław Biały
Czesława Borowik
Agnieszka Czyżewska - Jacquemet
Monika Hemperek
Mariusz Kamiński
Janusz Winiarski

 

REPORTAŻ TELEWIZYJNY

 

Adam Wiesław Kulik
Grzegorz Michalec
Adam Sikorski
Lesze Wiśniewski
Marek Wyszkowski
Natasza Kurczuk-Ziółkowska
Michał Zieliński