Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Dokument i reportaż w Lublinie - kalendarium

 
Lublin, Stanisław Magierski [fotoreportaż]
 
Lublin, Józef Czechowicz [fotoreportaż]
 
Dzielnica żydowska, Stefan Kiełsznia [fotoreportaż]
 
Dzielnica żydowska, Max Kirnberger 
 
Wyzwolenie Lublina, Michaiła Trachmana 
 
Odbudowa Lublina, Edward Hartwig
 
Lublin, Edward Hartwig
 
Reportaż z Lublina, Gerald Howson  
 
Grupa zamek, Tadeusz Rolke
 
Traktat o czasie, Janusz Weroniczak
 
Śladami Anny Langfus, Romuald Wiśniewski 
 
Puławy, rozdział drugi, Romuald Karaś 
Pożegnanie Taboru, Andrzej Polakowski
 
Pożegnanie Taboru, Zdzisław Kazimierczuk 
 
Studencka Wiosna Teatralna, Jacek Mirosław
 
Tryptyk o niekochanych, Kazimierz Dymel
 
Nazywam się Pekosiński, Romuald Karaś 
Ballada o Wrotkowie, Małgorzata Sawicka
 
Zamojszczyzna – Sonderlaboratorium SS, Danuta Bieniaszkiewicz
 
Honoris causa Czesławowi Miłoszowi, Jan Trembecki
 
Ślad, Pawła Chromcewicza
Legenda tamtych lat, Franciszek Piatkowski
 
Tam, gdzie diabeł pilnuje okowity, Zbyszek Miazga 
 
Lublin trzech pokoleń, Eliza Kwaśniewska 
Mój Lublin, Janusz Danielak 
Mój Lublin, Janusz Danielak 
Mój Lublin, Janusz Danielak 
 
Człowiek i styl, Małgorzata Sawicka
 
Księga złoczyńców, Małgorzata Sawicka
 
Nie ma kary dla prezydenta, Anna Kaczkowska
 
Też chcę być Małyszem, Mariusz Kamiński
 
Chłopcy z wygnanki, Monika Hemperek, Katarzyna Michalak
 
Niebieski płaszczyk, Katarzyna Michalak