Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Czesław Miłosz - bibliografia

Spuścizna Czesława Miłosza obejmuje zbiory poezji, powieści, eseje, artykuły, listy i in. Jego prace zostały przetłumaczone na ponad 40 języków. Poniższa bibliografia zawiera wybór jego prac i tłumaczeń w porządku chronologicznym (zgodnie z datą wydania).

Spis treści

[RozwińZwiń]

PoezjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Poemat o czasie zastygłym, Wilno 1933.
Trzy zimy, Warszawa-Wilno 1936.
Ocalenie, Warszawa 1945.
Światło dzienne, Paryż 1953.
Traktat poetycki, Paryż 1957.
Król Popiel i inne wiersze, Paryż 1962.
Gucio zaczarowany, Paryż 1965.
Miasto bez imienia, Paryż 1969.
Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, Paryż 1974.
Hymn o perle, Paryż 1982.
Nieobjęta ziemia, Paryż 1984.
Kroniki, Paryż 1987.
Dalsze okolice, Kraków 1991.
Na brzegu rzeki, Kraków 1994.
To, Kraków 2000.
Druga przestrzeń, Kraków 2002.
Wiersze ostatnie, Kraków 2006.

PowieściBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Dolina Issy, Paryż 1955.
Zdobycie władzy, Paryż 1955.

EsejeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Zniewolony umysł, Paryż 1953.
Kontynenty, Paryż 1958.
Rodzinna Europa, Paryż 1959.
Człowiek wśród skorpionów, Paryż 1962.
Widzenia nad Zatoką San Francisco, Paryż 1969.
Prywatne obowiązki, Paryż 1972.
Ziemia Ulro, Paryż 1972.
Ogród nauk, Paryż 1979.
Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwości naszego wieku, Paryż 1983.
Zaczynając od moich ulic, Paryż 1985.
Rok myśliwego, Paryż 1990.
Szukanie ojczyzny, Kraków 1992.
Jakiegoż to gościa mieliśmy. O Annie Świerczyńskiej, Kraków 1996.
Legendy nowoczesności, Kraków 1996.
Abecadło Miłosza, Kraków 1997.
Piesek przydrożny, Kraków 1997.
Życie na wyspach, Kraków 1997.
Inne abecadło, Kraków 1998.
Przygody młodego umysłu, Kraków 2003.
O podróżach w czasie, Kraków 2004.
Spiżarnia literacka, Kraków 2004.

PodręcznikiBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

History of Polish Literature, London - New York 1969.

Współczesna seria „Dzieła zebrane” Wydawnictwa Znak i Wydawnictwa Literackiego:Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Poezja
Wiersze. Tom I, Kraków: Znak 2001.
Wiersze. Tom II, Kraków: Znak 2002.
Wiersze. Tom III, Kraków: Znak 2003.
Wiersze. Tom IV, Kraków: Znak 2004.
Wiersze. Tom V, Kraków: Znak 2009.
Jak powinno być w niebie. Wiersze wybrane, Kraków: Znak 2010.
Wiersze wszystkie, Kraków: Znak 2011.

Powieści

Dolina Issy, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1998.
Zdobycie władzy, Kraków: Znak 1999.

Eseje
Rok myśliwego, Kraków: Znak 1991.
Ziemia Ulro, Kraków: Znak 1994.
Kontynenty, Kraków: Znak 1999.
Człowiek wśród skorpionów. Studium o Stanisławie Brzozowskim, Kraków: Znak 2000.
Widzenia nad Zatoką San Francisco, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2000.
Prywatne obowiązki, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2001.
Rodzinna Europa, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2001.
Szukanie ojczyzny, Kraków: Znak 2001.
Przygody młodego umysłu. Publicystyka i proza 1931-1939, Kraków: Znak 2003.
Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwości naszego wieku, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2004.
Zniewolony umysł, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2004.

Podręczniki

Historia literatury polskiej, Kraków: Znak 2010.

Przekłady

Księgi biblijne: przekłady z języka greckiego i hebrajskiego, Kraków 2003.
Wypisy z ksiąg użytecznych, Kraków: Znak 2004.
Przekłady poetyckie, Kraków: Wydawnictwo Znak 2005.

Inne

Abecadło Miłosza, Kraków: Kraków: Wydawnictwo Literackie 1997.
Zaczynając od moich ulic, Kraków: Znak 2006.
Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945-1950, Kraków: Znak 2007.

Artykuły w książkachBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Od tłumacza, w: Jacques Maritain, Droga klęski, Oficyna Polska w Warszawie, b.d. [1942], cyt. za: Cz. Miłosz, Poszukiwania. Wybór publicystyki rozproszonej 1931-1983, opr. K. Piwnicki [K. Kopczyński], Warszawa 1985.
Problems of modern youth, w: The Absent Countries od Europe. Lectures held at the College de l'Europe Libre, Bern 1958.
Introduction, w: Postwar Polish Poetry. An Anthology selected and translated by Czesław Miłosz, New York 1965.
Oscar Miłosz, The man and his work, w: The man and his work, w: The Noble Traveller. O.V. de L. Milosz, ed. Ch. Bamford, New York 1985. [przedruk: „Zeszyty Literackie” 81 (2003), przeł. M. Heydel]
Przedmowa, w: C. Baudelaire, Malarz życia nowoczesnego, przeł. J. Guze, Gdańsk 1998.

Artykuły w czasopismachBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

do 1945 roku
L-cz [Cz. Miłosz?], Głos ucznia, „Głos Prawdy” 04.03.1928.
Kraj „Balladyny”, „Teatr” 1937-1938, nr 5.
Mauriac, „Teatr” 1937-1938, nr 6.
List do Jarosława Iwaszkiewicza, „Teatr” 1938-1939, nr 4-5.
Cz. Milosz-Milašius, Apmąstymai apie gaisrų sezoną, „Naujoji Romuva” 1940, nr 8.
Zawikłane ślady, „Gazeta Codzenna” (Wilno), 03.03.1940.
Obowiązek, „Gazeta Codzenna” (Wilno) 28.03.1940. [przedruk: “Znak” 1997, nr 12]
Nagły zgon Świętopełka Karpińskiego, „Kurier Wileński” 02.05.1940.
O Światopełku Karpińskim, „Kurier Wileński” 05.05.1940.
Czas, „Kurier Wileński” 16.06.1940.
Abstrakcja i poszukiwania, „Odrodzenie” 1945, nr 7.
Śmierć Kassandrze, „Odrodzenie” 1945, nr 21.
Na „Fantazym”, „Odrodzenie” 1945, nr 33.
„Cyd” Corneille’a w Krakowie, „Odrodzenie” 1945, nr 37.
Kolorowym atramentem, „Przekrój” 1945, nr 1.
Kolorowym atramentem, „Przekrój” 1945, nr 2.
Na skraju Warszawy, „Przekrój” 1945, nr 16.
Sztuka dla wszystkich, „Przekrój”, nr 18.
Sala Teatru Wielkiego, „Przekrój” 1945, nr 23.
Odzyskane bogactwo, „Przekrój” 1945, nr 25.
Przez Kwidzyń, „Przekrój” 1945, nr 35.
Podskakują, „Dziennik Polski” 18.02.1945.
czmi [Cz. Miłosz], Co z książkami?, „Dziennik Polski” 20.02.1945.
czmi [Cz. Miłosz], Czytelnik, „Dziennik Polski” 21.02.1945.
czmi [Cz. Miłosz], Humor i wojna, „Dziennik Polski” 22.02.1945.
czmi [Cz. Miłosz], Zyzio, „Dziennik Polski” 23.02.1945.
czmi [Cz. Miłosz], Szlachetni i nieszczęśliwi, „Dziennik Polski” 24.02.1945.
Odrodzenie, „Dziennik Polski” 25.02.1945.
czmi [Cz. Miłosz], Ludzie łagodni, „Dziennik Polski” 27.02.1945.
czmi [Cz. Miłosz], Sekretarz rejkomu, „Dziennik Polski” 01.03.1945.
czmi [Cz. Miłosz], Faszyzm, „Dziennik Polski” 02.03.1945.
Ambicje i zawody, „Dziennik Polski” 04.03.1945.
czmi [Cz. Miłosz], Byczojestyzm, „Dziennik Polski” 06.03.1945.
czmi [Cz. Miłosz], Energia, „Dziennik Polski” 08.03.1945.
czmi [Cz. Miłosz], Złodzieje, „Dziennik Polski” 09.03.1945.
Troska, „Dziennik Polski” 11.03.1945.
czmi [Cz. Miłosz], Nieprzytomne mrówki, „Dziennik Polski” 13.03.1945.
czmi [Cz. Miłosz], Osły i oślice, „Dziennik Polski” 15.03.1945.
czmi [Cz. Miłosz], Seraficzni, „Dziennik Polski” 16.03.1945.
czmi [Cz. Miłosz], W pewnej wsi, „Dziennik Polski” 17.03.1945.
Resztki i początki, „Dziennik Polski” 18.03.1945.
czmi [Cz. Miłosz], Szkło, „Dziennik Polski” 20.03.1945.
czmi [Cz. Miłosz], Koczowisko, „Dziennik Polski” 22.03.1945.
czmi [Cz. Miłosz], W cieniu krzyża, „Dziennik Polski” 24.03.1945.
czmi [Cz. Miłosz], Miłośnicy niewinności, „Dziennik Polski” 24.03.1945.
Ciągnijmy dalej, „Dziennik Polski” 25.03.1945.
Lekkie umysły, „Dziennik Polski” 31.03.1945.
czmi [Cz. Miłosz], O obyczajach, „Dziennik Polski” 05.04.1945.
czmi [Cz. Miłosz], Duże i małe dzieje, „Dziennik Polski” 12.04.1945.
czmi [Cz. Miłosz], Przestrzeń, „Dziennik Polski” 14.04.1945.
czmi [Cz. Miłosz], Słowo, „Dziennik Polski” 15.04.1945.
czmi [Cz. Miłosz], Czerwone i czarne, „Dziennik Polski” 18.04.1945.
Projekt, „Dziennik Polski” 04.03.1945.
Warszawa wczesnej jesieni, „Dziennik Polski” 09.09.1945.
Na Żuławach, „Dziennik Polski” 02.12.1945.
U źródeł Wisły. Na Żuławach II, „Dziennik Polski” 16.12.1945.

1946-1951

Anglicy o Polsce i Polak o Anglii, „Przekrój” 1946, nr 44.
Polska z Nowego Jorku, „Przekrój” 1946, nr 66.
Notatnik nowojorski, „Przekrój” 1946, nr 70.
Notatnik nowojorski, „Przekrój” 1946, nr 79.
O kilku filmach, „Kuźnica” 1946, nr 20.
O Hemingwayu, „Kuźnica” 1946, nr 38.
Massachusetts, „Odrodzenie” 1946, nr 31.
Jan M. Nowak [Cz. Miłosz], Życie w USA, „Odrodzenie” 1947, nr 5.
Żagarysta [Cz. Miłosz], Książki i pisma w Stanach Zjednoczonych, „Odrodzenie” 1947, nr 6.
Na Independence Day, „Odrodzenie” 1947, nr 29.
Jan M. Nowak [Cz. Miłosz], Życie w USA, „Odrodzenie” 1947, nr 30.
Jan M. Nowak [Cz. Miłosz], Życie w USA, „Odrodzenie” 1947, nr 31.
Wiersze polsko-francuskie, „Odrodzenie” 1947, nr 37.
Nad ksiązką, czyli cudze chwalicie, „Odrodzenie” 1948, nr 4.
Żagarysta [Cz. Miłosz], Henry Miller, czyli dno, „Odrodzenie 1948, nr. 39.
Notatnik, „Nowiny Literackie” 1948, nr 15.
Moby Dick, „Kuźnica” 1949, nr 6.
Żagarysta [Cz. Miłosz], Dwie książki o wojnie, „Odrodzenie” 1949, nr 31.
O stanie polskiej poezji, „Kuźnica” 1950, nr 3.
Obyczaje, „Zeszyty Wrocławskie” 1950, nr 1-2.

1951-1960
Nie, „Kultura” 1951, nr 5.
Poezja i dialektyka, „Kultura” 1951, nr 6. [przedruk: Cz. Miłosz, Poszukiwania. Wybór publicystyki rozproszonej 1931-1983, opr. K. Piwnicki [K. Kopczyński], Warszawa 1985.
Odpowiedź, „Kultura” 1951, nr 7-8.
Do Antoniego Słonimskiego, „Kultura” 1951, nr 12.
Zoologiczne uwagi o festiwalu, „Kultura” 1952, nr 7-8.
Norwid, „Kultura” 1952, nr 12.
Ładne kpiny, „Kultura” 1953, nr 4.
O wierszach Jastruna, „Kultura” 1953, nr 9.
Młodzi poeci, „Kultura” 1954, nr 1-2.
Notatki z lektury, „Kultura” 1954, nr 12.
Valka - czyli poza czasem, „Kultura” 1955, nr 4.
List do Redaktora, „Kultura” 1955, nr 6.
O teatrze, „Kultura” 1955, nr 7-8.
List do Redakcji, „Kultura” 1956, nr 2.
Dar nieprzyzwyczajenia. (Nowy poeta polski), „Kultura” 1956, nr 10.
Lettre a Picasso, „Preuves”, czerwiec 1956.
Poznan: un renouveau, „Demain” (Paryż) 25.10.1956.
Polska odpowiedź Albertowi Camus, b.d., 1957. [cyt. za: Cz. Miłosz, J. Iwaszkiewicz, Portret podwójny, opr. B. Toruńczyk, R. Papieski, Warszawa 2011.]
Wycieczka w poezję kilku epok, „Kultura” 1958, nr 11.
Odpowiedzi, „Kultura” 1959, nr 4.
Opóźnione procesy, „Kultura” 1959, nr 10.
List do polskich komunistów, „Kultura” 1959, nr 11.
L’interlocuteur fraternel, „Preuves” kwiecień 1960.

1960-1979
O wstydzie i agresji, „Kultura” 1962, nr 7-8.
Dwustronne porachunki, „Kultura” 1964, nr 6.
O Franciszku Ancewiczu, „Kultura” 1964, nr 7-8.
Na marginesie Ankiety, „Kultura” 1966, nr 3.

1980-1989

Reflections on Artur Lundkvist’s Agadir”, „World Literature Today”, lato 1980, t. 54, nr 3.
Prolog, „Pamiętnik Teatralny” 1981, nr 1-2.
It is a grave responsibility to kill hope, „The New York Time” 18.12.1981.
Przemówienie na bankiecie po wręczeniu Nagrody Nobla, „Kultura” 1981, nr 1-2.
J. Andrzejewski, Cz. Miłosz, Robinson warszawski. Nowela filmowa, „Dialog” 1984, nr 4.
Nad Wigrami, „Kultura” 1984, nr 10.
Lapsus calami, „Kultura” 1984, nr 12.
Anty-semitism in Poland, „Problems of Communism” (1957) 3. [przedruk: Antysemityzm w Polsce, w: Cz. Miłosz, Poszukiwania. Wybór publicystyki rozproszonej 1931-1983, opr. K. Piwnicki [K. Kopczyński], Warszawa 1985.
List do Jana Lebensteina, „Kultura” 1985, nr 7-8.

1990-2004
[I oto, drogi...], „Nasza Rodzina” 1995, nr 7-8.
Do przyjaciół Litwinów, „Gazeta Wyborcza” 7-8.10.2000.
Refleksje warszawskie (1945), „Teksty II” 2001, nr 3-4.
Bajki japońskie, „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 25.
Drodzy Rodacy, „Zeszyty Historyczne” 2004, nr 149.
Jak zostałem wyzwany na pojedynek, „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 21.

Korespondencja Czesława MiłoszaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Wydania książkowe
J. Giedroyc, Cz. Miłosz, Listy 1952-1963, opr. i wstęp M. Kornat, Warszawa 2008.
Z. Herbert, Cz. Miłosz, Korespondencja, red. B. Toruńczyk, Warszawa 2006.
T. Merton, Cz. Miłosz, Listy, przeł. Maria Tarnowska, Kraków 1991.
Cz. Miłosz, listy do Aleksandra Wata, w: A. Wat, Korespondencja, cz. 1, 2, opr. A. Kowalczykowa, Warszawa 2005.
Cz. Miłosz, J. Iwaszkiewicz, Portret podwójny, opr. B. Toruńczyk, R. Papieski, Warszawa 2011.
Cz. Miłosz, K. A. Jeleński, Korespondencja, opr. B. Toruńczyk, R. Romaniuk, Warszawa 2011.
Cz. Miłosz, O. Watowa, Listy o tym, co najważniejsze (I), opr. B. Toruńczyk, Warszawa 2009.

Wydana w czasopismach
Cz. Miłosz, listy do Zbigniewa Fałtynowicza, „Jaćwież” 2004, nr 27-28.
Cz. Miłosz, listy do Artura Międzyrzeckiego, „Kwartalnik Artystyczny” 2007, nr 3.
Cz. Miłosz, listy do Krzysztofa Myszkowskiego, „Kwartalnik Artystyczny” 2005, nr 3.
Cz. Miłosz, Listy do rodziny, „Kwartalnik Artystyczny” 2008, nr 3.
Cz. Miłosz, W. Gombrowicz, Korespondencja, opr. J. Jarzębski, R. Nycz, „Teksty II” 1992, nr 1-2.
Każdy przekład jest kulą bilardową... (Korespondencja Czesława Miłosza z Pawłem Mayewskim), „Kresy” 2000, nr 1.
Mogli mieć mój skalp, listy Czesława Miłosza do Józefa Wittlina, opr. B. Toruńczyk, „Gazeta Wyborcza”, 30.06-01.07.2001.
Wańkowicz i Miłosz w świetle korespondencji, opr. A. Ziółkowska, „Twórczość” 1981, nr 10.

Zbiory archiwalne
Listy do Jerzego Andrzejewskiego, 1957-1979, Archiwum Jerzego Andrzejewskiego, Muzeum Literatury w Warszawie.
Listy do Stanisława Barańczaka, Archiwum Stanisława Barańczaka.
Listy do Jana Błońskiego, Bibliotek Jagiellońska.
Listy do Alberta Einsteina, The Albert Einstein Archives at The Hebrew University of Jerusalem.
Listy do Bolesława, Haliny, Anieli i Anny Micińskich, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Dział Rękopisów.
Listy do Anieli Micińskiej i Jana Ulatowskiego, Archiwum Emigracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Archiwum Jana Ulatowskiego.
Listy do Władysława Sebyły, Muzeum Literatury w Warszawie.
Listy do Wiktora Weintrauba 1959-1987, Biblioteka Jagiellońska

Wywiady rzekiBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Podróżny świat. Rozmawiała Renata Gorczyńska, New York 1983.
Czesław Miłosz autoportret przekorny. Rozmawiał Aleksander Fiut, Kraków 1988.
Rozmowy polskie 1979-1998, Kraków 2006.
Rozmowy polskie 1999-2004, Kraków 2010.

Książki przetłumaczone przez Czesława MiłoszaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Maritain J., Drogami klęski, Warszawa 1942.
Aron R., Opium intelektualistów, Paryż 1956.
Herch J., Polityka i rzeczywistość, Paryż 1957.
Weil S., Wybór pism, Paryż 1958.
Kultura masowa, Paryż 1959.
Węgry, Paryż 1960.
Miłosz O., Storge, Kraków 1993.
Levertov D., Żółty tulipan, Kraków 1999.

Tłumaczenia poezji, prazy i eseistyki Czesława MiłoszBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


Język angielski

The Captive Mind [Zniewolony umysł], przeł. Jane Zielonko, Londyn: Martin Secker and Warburg 1953; Nowy Jork: Alfred A. Knopf 1953; Toronto: Random House of Canada 1953; Toronto: McClelland and Steward 1953; Nowy Jork: Vintage Books 1955; Londyn: Mercury Books 1962; Harmondsworth: Penguin Books 1980; Nowy Jork: Vintage Books 1981; Nowy Jork: Octagon Books 1981; Nowy Jork: The Limited Editions Club 1983; Harmondsworth: Penguin 1985; Nowy Jork: Vintage International 1990; Londyn: Penguin Books 2001.
The Usurpers [Zdobycie władzy], przeł. Celina Wieniawska, Londyn: Faber and Faber 1955; Nowy Jork: British Book Service 1955. Wydania następne pod zmienionym tytułem: The Seizure of Power, przeł. Celina Wieniawska, Nowy Jork: Criterion Books 1955; Nowy Jork: Farrar, Straus and Giroux 1982; Londyn: 1983; Londyn: Abacus 1985. 
Native Realm. A Search for Self-Definition [Rodzinna Europa], przeł. Catherine S. Leach, Nowy Jork: Doubleday and Company 1968; Berkeley, Los Angeles: University of California Press 1981; Londyn: Sidgwick and Jackson 1981; Manchster: Carcanet New Press 1981; Kalkuta: Rupa 1982; Harmondsworth 1988; Nowy Jork: Farrar, Straus and Giroux 2002.
Selected poems, przeł. Czesław Miłosz i Peter Dale Scott, Richard Lourie, Anthony Miłosz, Jan Darowski, John Carpenter, Lawrence Davis, Nowy Jork: Seabury Press 1973; Nowy Jork: Continuum 1981; Nowy Jork: The Ecco Press 1981, 1982.
Bells in winter, przeł. Czesław Miłosz i Lillian Vallee, Nowy Jork: The Ecco Press 1978; Madison, Wisconsin: The Dark Angel Press Ltd. 1979; Manchester: Carcanet New Press Ltd. 1978, 1980, 1982.
The Issa Valley [Dolina Issy], przeł. Louis Iribarne, Nowy Jork: Farrar, Straus and Giroux 1981, 1982, 2000; Londyn: Singwick and Jackson 1981; Manchester: Cornacet 1981; Kalkuta:  Rupa 1982; Londyn: Sphere Books 1984; Londyn: Penguin Books 2001.
Visions from San Francisco Bay [Widzenia nad Zatoką San Francisco], przeł. Richard Lourie, Manchester: Carcanet New Press 1982; Nowy Jork: Farrar, Straus and Giroux 1982, 1983.
The Witness of Poetry [Świadectwo poezji]., Cambridge, Massachusetts, Londyn: Harvard University Press 1983.
The Separate Notebooks, przeł. Czesław Miłosz, Robert Hass, Robert Pinsky, Renata Gorczyński, Nowy Jork: The Ecco Press Ltd. 1984.
The Land of Ulro [Ziemia Ulro], przeł. Louis Iribarne, Nowy Jork: Farrar, Straus and Giroux 1984, 2000; Nowy Jork: Collins 1985; Manchester: Carcanet 1985.
The View, przeł. Czesław Miłosz, Lilian Vallee, Robert Hass, Nowy Jork: Whitney Museum of American Art 1985.
Unattainable Earth [Nieobjęta ziemia], przeł. Czesław Miłosz i Robert Hass, Nowy Jork: The Ecco Press 1986.
The Collected poems: 1931-1987, przeł. Czesław Miłosz, Anthony Miłosz, Robert Hass, Robert Pinsky, Lawrence Davis, Leonard Nathan, Lillian Vallee, Peter Dale Scott, Richard Lourie, Louis Iribarne, David Brooks, Jan Darowski, Renata Gorczyński, John Carpenter, Nowy Jork: The Ecco Press 1988; Londyn: Penguin Books 1988; Londyn: Viking 1988.
Świat / The World, przeł. Czesław Miłosz, San Francisco: The Arion Press 1989.
Beginning with My Streets: Essays and Recollections, przeł. Madeline G. Levine, Nowy Jork: Farrar, Straus and Giroux, cop. 1991, 1992.
Provinces [Dalsze okolice], przeł. Czesław Miłosz i Robert Hass, Hopewell: The Ecco Press 1991, 1993; Nowy Jork: The Ecco Press 1991; Manchester: Carcanet 1993.
A Year of the Hunter [Rok Myśliwego], przeł. Madeline Levine, Nowy Jork: Farrar, Straus and Giroux 1994.
Facing the river [Na brzegu rzeki], przeł. Czesław Miłosz i Robert Hass, Hopewell: The Ecco Press 1995.
Poezje wybrane / Selected poems, przeł. Czesław Miłosz i David Brooks, Peter Dale Scott, Jan Darowski, Renata Gorczyński, Robert Hass, Louis Iribarne, Madeline Levine, Richard Lourie, Anthony Miłosz, Leonard Nathan, Robert Pinsky, Lillian Vallee, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1996, 1999, 2005.
Road-side Dog [Piesek przydrożny], przeł. Czesław Miłosz i Robert Hass, Nowy Jork: Farrar, Straus and Giroux 1998.
To Begin Where I Am. Selected Essays, przeł. Bogdana Carpenter, Madeline Levine, Nowy Jork: Farrar, Straus and Giroux 2001, 2002.
A Treatise on Poetry [Traktat poetycki]., przeł. Czesław Miłosz i Robert Hass, Nowy Jork: The Ecco Press / HarperCollins Publishers 2001.
Milosz’s ABC’s [Abecadło Miłosza], przeł. Madeline Levine, Nowy Jork: Farrar, Straus and Giroux 2001, 2002.
New and Collected Poems 1931-2001, przeł. Czesław Miłosz i David Brooks, John Carpenter, Jan Darowski, Lawrence Davis, Jessica Fisher, Bożena Gilewska, Brian Glazer, Renata Gorczyńska, Robert Hass, Louis Iribarne, Madeline G. Levine, Richard Lourie, Anthony Milosz, Leonard Nathan, Robert Pinsky, Martin Sabiniewicz, Jennifer Scappettone, Peter Dale Scott, Lillian Vallee, Londyn: Allen Lane The Penguin Press 2001; Nowy Jork: Ecco/HarperCollins Publishers 2001, 2003.
A Theological Treatise [Traktat teologiczny], przeł. Czesław Miłosz i Robert Hass, „Spiritus. A Journal of Christian Spirituality” 2002.
Second Space [Druga przestrzeń, Orfeusz i Eurydyka], przeł. Czesław Miłosz i Robert Hass, Nowy Jork: Ecco / HarperCollins 2004.
Legends of Modernity. Essays and Letters from Occupied Poland 1942-43 [Legendy nowoczesności],  przeł. Madeline Levine, Nowy Jork: Farrar, Straus and Giroux 2005.
Selected Poems 1931-2004, przeł. Czesław Miłosz i David Brooks, John Carpenter, Jan Darowski, Lawrence Davis, Jessica Fisher, Bożena Gilewska, Renata Gorczyński, Robert Hass, Louis Iribarne, Madeline Levine, Richard Lourie, Anthony Milosz, Leonard Nathan, Robert Pinsky, Peter Dale Scott, Lillian Vallee, Nowy Jork: Ecco/HarperCollins Publishers 2006.

Język arabski
Madih al-tair [Oda do ptaka. Wiersze wybrane], przeł. Hatif Janabi, Damaszek 2001.

Jęyzk białoruski
Skuty rozum [Zniewolony umysł], przeł. Jurasja Laŭryka, Mińsk: Vìlenskì Kljub 2000.
Innego końca świata nie będzie. Utwory wybrane / Inšaga kanca s’vetu nâ budze. Vybranyâ tvory, przeł. Lâvon Barščèŭskì, Âŭgen Bury, Ǚras’ Bušlâkoŭ, Andrèj Hadanowìč, Aleg Mìnkìn, Ân Čykvìn, Ales’ Razanaŭ, Mìkola Ramanoŭskì, Ales’ Čobat, Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 2006.

Język bułgarski
Porobenijat razum [Zniewolony umysł], przeł. Wera Dejanova, Varna: Galaktika 1992.
Dolinata na Isa [Dolina Issy], przeł. Galina Belinska, Sofia: Izdatelska K’ŝa "Christo Botev" 1994.
Krajp’’tno kučence [Piesek przydrożny], przeł. Wera Dejanowa, Sofia: Fakel Ekspres 2002.
Na briega na riekata [Wiersze wybrane], przeł. Wiera Dejanowa, Sofia: Balkani 2011
Porobieniat razum [Zniewolony umysł], przeł. Wiera Dejanowa, Sofia: Balkani 2011.
Dolinata na Isa [Dolina Issy], przeł. Galina Bielinska, Sofia: Balkani 2011.

Język chiński

Wyrwana kartka z notesu (Wybrane wiersze Miłosza), przeł. Lu Yuan, Lijiang 1989.
150 wierszy, przeł. Zhang Shuguang, Hebei: Jiaoyu Chubanshe 2002.
Abecadło, przeł Bejta Xichuan, Pekin 2004.

Język chorwacki
Zasužnjeni um [Zniewolony umysł], przeł. Dalibor Blažina, Zagrzeb: Nova Stvarnost 1998.
Rodbinska Europa [Rodzinna Europa], przeł. Pero Mioč, Zagrzeb: Nakladni Zavod Matice Hrvatske 1999.
Usputni psić [Piesek przydrożny], przeł. Pero Mioč, Zagrzeb: Nakladni Zavod Matice Hrvatske 2000.
Drugi prostor [Druga przestrzeń], przeł. Marina Trumić, Sarajewo / Zagrzeb: Naklada Zoro 2008.

Język czeski

Každý už pohrdá jimi. In: Pochodně, przeł. Jan Pilař,1947.
Mapa času, przeł. Vlasta Dvořáčková, Iveta Mikešová, Václav Burian, Praga: Odeon 1990.
Zotročený duch [Zniewolony umysł], przeł. Andrej Stankovič, Jindřich Belling. Praga: TORST 1992.
Svědectví poezie: šest přednášek o neduzích našeho věku [Świadectwo poezji], przeł. Václav Burian, Praga: Mladá Fronta 1992.
Hymnus o perle [Hymn o perle], przeł. Otokar Č. Mokrý. Kolonia: Index 1986; przeł. Miroslav Červenka, Praga: Mladá Fronta 1992.   
Údolí Issy [Dolina Issy], przeł. Helena Stachová, Praga: Mladá Fronta 1993.
Traktáty a přednášky ve verších [Traktat moralny; Traktat poetycki; Świadectwo poezji], przeł. Václav Burian, Ołomuniec: Votobia 1996.
Rodná Evropa [Rodzinna Europa], przeł. Helena Stachová, Ołomuniec: Votobia 1997.
Pejsek u cesty [Piesek przydrożny], przeł. Václav Burian, Praga: Mlada Fronta 2000.
To [To], przeł. Josef Mlejnek, Praga/ Litomyšl: Paseka 2003.
Czesław Miloszova abeceda [Abecadło Miłosza, Inne abecadło], przeł. Václav Burian, Praga/Litomyšl: Paseka 2005.
Saligia a jiné eseje [Ogród nauk; Zaczynając od moich ulic], przeł. Josef Mlejnek, Brno: Barrister and Principal 2005.
Svět [Świat], przeł. Jiří Červenka, Opus 2008.
Poslední básně [Wiersze ostatnie], przeł. Josef Mlejnek, Praha: Triada, 2011

Język duński

Den store fristelse [Wielkie pokuszenie; Bieliński i jednorożec], Kopenhaga: Selskabet for Frilhed og Kultur 1954.
Udvalgte digte, przeł. Jess Ørnsbo, Kopenhaga: Borgen 1981, 1982.
Issa dalen [Dolina Issy], przeł. Kristine Heltberg, L. Widding, Kopenhaga 1981.
En østeuropaeers historie [Rodzinna Europa], przeł. Leif Varmark, Kopenhaga: Kobenhavns Bogforl 1992.
Kort over tiden, przeł. Uffe Harder, Janina Katz, Aarhus: Husets Forl 1994.

Język estoński
Erosioonists, przeł. Hendrik Lindepuu, Eesti 1999.
Vangistatud mőistus [Zniewolony umysł], przeł. Hendrik Lindepuu, Talin: Perioodika 1999.
Teeäärne koerake: valik proosalaaste [Piesek przydrożny], przeł. Hendrik Lindepuu, Vikerkaar (1999) nr 8/9.

Język fiński
Issan laakso [Dolina Issy], przeł. Kirsti Siraste, Porvoo: WSOY 1981.
Vangittu mieli [Zniewolony umysł], przeł. Ritta Koivisto, Porvoo: WSOY 1983.
Euroopan lapsi [Rodzinna Europa], przeł. Kirsti Siraste, Porvoo: WSOY 1985.

Język flamandzki
Geboortegrond [Rodzinna Europa], przeł. Gerard Rasch, Amsterdam 1982.

Język francuski
La grande tentation. Le drame des intellectuels dans les démocraties populaires [Wielkie pokuszenie; Bieliński i jednorożec], Paryż: Société des éditions des Amis de la Liberté 1951.  
La pensée captive. Essai sur les logocraties populaires [Zniewolony umysł], przeł. Czesław Miłosz i André Prudhommeaux, Paryż: Gallimard 1953, 1962, 1980, 1982, 1988.  
La prise du pouvoir [Zdobycie władzy], przeł. Jeanne Hersch, Lozanna: La Guilde du Livre 1953; Paryż: Le Club Français 1953; Paryż: Gallimard 1953, 1981.  
Sur les bords de l'Issa [Dolina Issy], przeł. Jeanne Hersch, Paryż: Gallimard 1956, 1980, 1985.  
Une autre Europe [Rodzinna Europa], przeł. Georges Sédir, Paryż: Gallimard 1964, 1980, 1981.  
Enfant d'Europe et autres poèmes [Dziecię Europy i inne wiersze], przeł. Monique Tschui, Jill Silberstein. Lozanna: Editions l'Age d'Homme 1980.  
Poèmes 1934-1982, przeł. Konstanty Aleksander Jeleński, Krzysztof Andrzej Jeżewski, Włodzimierz Krysiński, Józef Kwaterko, Oskar V. de L. Milosz, Maria Minkiewicz, Marian Pankowski, François Piel, Dominique Sila-Khan, Anna Turowicz, Paryż: Luneau Ascot 1984.  
La Terre d'Ulro [Ziemia Ulro], przeł. Zofia Bobowicz, Paryż: Albin Michel 1985.  
Visions de la baie de San Francisco [Widzenia nad Zatoką San Francisco], przeł. Marie Bouvard, Paryż: Editions Fayard 1986.  
Histoire de la littérature polonaise [The History of Polish Literature], przeł. Andre Kozimor, Paryż: Fayard 1986.
Témoignage de la poésie [Świadectwo poezji], przeł. Christophe Jezewski, Dominique Autrand, Paryż: Presses Universitaires de France 1987.  
Empereur de la terre [Emperor of the Earth], przeł. Laurence Dyèvre, Paris: Fayard 1987.  
Une armèe d’un seul home [Człowiek wśród skorpionów. Studium o Stanisławie Brzozowskim], przeł. Laurence Dyèvre, Paris: Fayard 1987.
L’immoralité de l'art [Ogród Nauk], przeł. Marie Bouvard, Paryż: Editions Fayard 1988.  
Terre inépuisable [Nieobjęta Ziemia], przeł. Christophe Jeżewski, François Xavier Jaujard. Paryż: Fayard 1988, 1989.
De la Baltique au Pacifique [Zaczynając od moich ulic], przeł. Marie Bouvard. Paryż: Fayard 1990.  
Chroniques [Kroniki], przeł. François Piel, Paryż: Fayard 1990.  
Traité de théologie [Traktat teologiczny], przeł. Jacques Dongy, Michel Masłowski, Le Chambon-sur-Lignon: Cheyne editeur 2003.  
Le Chien mandarin [Piesek przydrożny], przeł. Laurence Dyèvre, Paryż: Mille et une nuits 2004.
L'Abécédaire [Abecadło Miłosza, Inne abecadło], przeł. Laurence Dyèvre, Paryż: Fayard 2004.

Język grecki

Ī aichmálōtī sképsī [Zniewolony umysł], przeł. Chrī’stos Chatzīemmanouī’l, Ateny: Ellīnikī’ Eurōekdotikī’ 1983.

Język gudżarati
Sattano Kabio [Zdobycie władzy], Bombaj: Tarachaud Ravani, Ahmedabad 1955.  

Język hebrajski
Vezarah ha-shemesh u-va ha-shemesh ve-shirim aherim [Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada oraz inne wiersze], przeł. Dawid Weinfeld, Tel Awiw: Schocken Publishing House 1981.
Kohav ha-lana [Gwiazda Piołun], przeł. Dawid Weinfeld, Tel Awiw: Am Oved 1989.
Al gdat ha-nahar [Na brzegu rzeki], przeł. Dawid Weinfeld, Tel Awiw: Hakibbutz Hameuchad 1999.
Zeh: shirim [To. Wiersze], przeł. Dawid Weinfeld, Ra’anana: Even Hoshen Publishing House, Books for Bibliophiles 2008.

Język hindi
Khula ghar [Dom otwarty], przeł. Aśok Wadźpeji, Renata Czekalska, New Delhi: Vani Prakashan 2004.

Język hiszpański

El pensamiento cautivo [Zniewolony umysł], przeł. Enrique Revol, San Juan: Editiones de la Torre, Universidad de Puerto Rico 1954, 1957; Barcelona: Tusquets Editores 1981; Barcelona Orbis 1985; Buenos Aires: Hyspamérica 1988.
El poder cambia de manos [Zdobycie władzy], przeł. Rafael Vásquez Zamora. Barcelona: Destino 1955, 1980; Panama: Printer 1981; Barcelona: Circulo de Lectores 1981; Barcelona: Orbis 1983, 1984, 1985; Barcelona: Editions Destino 2004.
Otra Europa [Rodzinna Europa], przeł. z jęz. franc. Alberto Cousté, Barcelona: Tusquets Editores 1981.
El valle de Issa [Dolina Issy], przeł. Anna Rodón Klemensiewicz, Barcelona: Mundo Actual 1981; Barcelona: Tusquets Editores 1981, 1993, 1999; Barcelona: Plaza e Janés 1982, 1987, 1989, 1990.
Poemas, przeł. Barbara Stawicka, Barcelona: Tusquets 1984.
Antología poética, przeł. Jan Zych, Meksyk: Univ. Nacional Autónoma de México 1984.
Abecedario. Diccionario de una vida [Abecadło Miłosza, Inne abecadło], przeł. Katarzyna Olszewska Sonnenberg, Sergio Trigán, Madryt: Turner 2003; Meksyk: Fondo de Cultura Económica 2003.

Język indonezyjski
Kekuasaan jang dibekukan [Zdobycie władzy], przeł. H. Partolio. Dżakarta: Immajority 1959.

Język japoński

Gill – kyôju no kodoku [Zdobycie władzy], przeł. Kazuo Hosaka. Tokio: Kagamiura Shobô 1958; Tokio: ShinchoSha 1958.
Toraware no Tamashii [Zniewolony umysł], przeł. Yukio Kudo. Tokio: K.K. Kyodo News 1996.
Pōrando bungaku shi [The History of Polish Literature], przeł. Tokimasa Sekiguci, Masahiko Nishi, Mitsuyoshi Numano, Kazuo Hasemi, Tatsuya Moriyasu, Tokio: Publisher Michitani 2006.

Język kataloński                                                                        
La vall de’Issa [Dolina Issy], przeł. Dorota Szmidt, Barcelona: Edicions 62 1998.
La ment captiva [Zniewolony umysł], przeł. Guillem Calaforra, Walencja: Publicacions Universitat de València 2005.
Travessant fronteres. Antologia poètica 1945-2000, przeł. Xavier Farré, Barcelona: Proa 2006.

Język koreański
Elbe-gang-eul hyanghayeo [Zdobycie władzy], przeł. Deog Hyeong Lee, Seul: 1980; Wydania następne pod zmienionym tytułem: Gweonryeog-eui Jang-ag, przeł. Lee Ga Hyeong, Seul: Munhwyseojeog 1982.                                                                                    

Język litewski
Epochos sąmoningumo poezija, przeł. Juozas Kėkštas, Buenos Aires: Literatūros Lankai 1955.
Isos slėnis [Dolina Issy], przeł. Algis Kalėda. Wilno: Vaga 1991; Kowno: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietmo centras 2001.
Pavergtas protas [Zniewolony umysł], przeł. Almis Grybauskas, Wilno: Liet. Rašytoju S-gos L-kla 1995.
Tėvynės ieškojimas [Szukanie ojczyzny], przeł. Algis Kalėda, Arūnas Sverdiolas, Almis Grybauskas, Wilno: Baltos Lankos 1995.
Ulro žemė [Ziemia Ulro], przeł. Almis Grybauskas, Wilno: Baltos Lankos 1996.
Lenkų literatūros istorija [The History of Polish Literature], przeł. z jęz. ang. Kornelijus Platelis, Wilno: Baltos lankos 1996.
Poezje wybrane / Rinktiniai eilėraščiai, przeł. Vytautas Ališauskas, Vytautas Bložė, Sigitas Geda, Liudas Giraitis, Almis Grybauskas, Algis Kalėda, Juozas Kėkštas, Henrikas Radauskas, Rolandas Rastauskas, Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis, Tomas Venclova, Wilno: Baltos Lankos 1997.
Pakelės šunytis [Piesek przydrożny], przeł. Vyturys Jarutis, Wilno: Strofa 2000.
Tai [To], przeł. Vyturys Jarutis, Wilno: Strofa 2002.
Gimtoji Europa [Rodzinna Europa], przeł. Juozas Tumelis, Wilno: Regnum Fondas 2003.
Jerzy Giedroyc - Czesław Miłosz. Laiškai 1952-1963 [Listy 1952-1963], przeł. Kazys Uscila, Wilno: Mintis 2010.

Język łotewski
Sagūstītais prāts [Zniewolony umysł], przeł. Uldis Bērziņš, Ryga: Zvaigzne ABC 1998.

Język macedoński
Zarobeniot um [Zniewolony umysł], przeł. Ante Popovski, Skopje: Naša Kniga 1988.

Język malajski

Adhikaram pidichedukkal [Zdobycie władzy], przeł. z jęz. ang. P. Karunakaran Nayar, Mullakak, Alleppey, Vidyarambham Press 1959.

Język marathi
Cārāhi vāttā [Zdobycie władzy], przeł. z jęz. ang. Vijay Tendulkar, Bombaj: Nava-Lakhan 1958.

Język niderlandzki
Het dal van de Issa [Dolina Issy], przeł. Gerard Rasch, Borsbeek: Baart 1981; Amsterdam: Van der Velde 1982.
De geknechte geest [Zniewolony umysł], przeł. Lisetta Stembor, Amsterdam: De Arbeiderspers 1984.
Alfabet [Abecadło Miłosza; Inne abecadło], przeł. Gerard Rasch, Amsterdam / Antwerpia: Uitgeverij Atlas 2002.
Gedichten, przeł. Gerard Rasch, Amsterdam / Antwerpia: Uitgeverij Atlas 2003.

Język niemiecki
Verführtes Denken [Zniewolony umysł], przeł. Alfred Loepfe, Kolonia: Kiepenheuer & Witsch 1953, 1954, 1955, 1956, 1959, 1980; Frankfurt nad Menem: Suhrkamp 1974, 1980, 1986; Zurych: 1980.
Das Tal der Issa [Dolina Issy], przeł. Maryla Reifenberg, Kolonia: Kiepenheuer & Witsch 1957; Frankfurt nad Menem: Büchergilde Gutenberg 1961; Zurych: Coron 1981; Monachium: Dt. Taschenbuch-Verl. 1983; Lipsk/Weimar: Gustav Kiepenheuer 1988; Frankfurt nad Menem: Eichborn 1999, 2000.
Geschichte der polnischen Literatur [The History of Polish Literature], przeł. A. Mandel, Kolonia: Verlag Wissenschaft und Politik 1981.
Das Zeugnis der Poesie [Świadectwo poezji], przeł. Peter Lachmann, Monachium/Wiedeń: C. Hanser 1983, 1984.
West und Östliches Gelände [Rodzinna Europa], przeł. Maryla Reifenberg, Kolonia: Kiepenheuer & Witsch 1961, 1980; Monachium: Dt. Taschenbuchverlag 1986.
Das Gesicht der Zeit [Zdobycie władzy], przeł. Alfred Loepfe. Zurych: Büchergilde Gutenberg 1953; Stuttgart: Europäischer Buchklub 1953.
Lied vom Weltende. Gedichte, przeł. Karl Dedecius. Kolonia: Kiepenheuer und Witsch 1966, 1967, 1980.
Zeichen im Dunkel. Poesie und Poetik, przeł. Karl Dedecius. Frankfurt nad Menem: Suhrkamp 1979, 1996.
Gedichte 1933-1981, przeł. Karl Dedecius, Jeannine Łuczak-Wild, Frankfurt nad Menem: Suhrkamp 1982, 1992, 1995.
Das Land Ulro [Ziemia Ulro], przeł. Jeannine Łuczak-Wild, Kolonia: Kiepenheuer & Witsch 1982.
Die Strassen von Wilna, przeł. Roswitha Matwin-Buschmann, Monachium-Wiedeń: Carl Hanser Verlag 1997.
Dar / Gabe, przeł. Karl Dedecius, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1998, 1999.
Hündchen am Wegesrand [Piesek przydrożny], przeł. Doreen Daume, Monachium/Wiedeń: Carl Hanser Verlag 2000.
Mein ABC [Abecadło Miłosza, Inne abecadło], przeł. Doreen Daume, Monachium/Wiedeń: Carl Hanser Verlag 2002.
Das und andere Gedichte, przeł. Doreen Daume. Monachium, Wiedeń: Carl Hanser Verlag 2004.
Visionen an der Bucht von San Francisco [Widzenia nad zatoką San Francisco], przeł. Sven Sellmer, Frankfurt nad Menem: Suhrkamp 2008.

Język norweski
Det trellbundne sinn [Zniewolony umysł], przeł. Ivar Lunde, Oslo: Aschehoug 1981.
I løsildens aera, przeł. Ole Michael Selberg, Oslo: Aschehoug 1981.
Issadalen [Dolina Issy], przeł. Ole Michael Selberg.,Oslo: Aschehoug 1981.
Erobringen av makten [Zdobycie władzy], przeł. Ivar Lunde, Oslo: Oktober 1983.

Język polski
Historia literatury polskiej do roku 1939 [The History of Polish Literature], przeł. Maria Tarnowska. Kraków: Znak 1993, 1995, 1997, 2010.

Język portugalski
A tomada do poder [Zdobycie władzy], przeł. José Jacinto da Silva Pereira. Lizbona: D. Quixote 1987; Przeł. z jęz. ang. Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: Nova Fronteira 1988.
Não mais, przeł. Henryk Siewierski, Marcelo Paiva de Souza. Brasilia: Editora Universidade de Brasília 2003.
Mente Cativa [Zniewolony umysł], przeł. z jęz. ang. Jane Zielonko, Novo Seculo 2010.

Język rosyjski

Poètičeskij traktat [Traktat poetycki], przeł. Natalia Gorbaniewska, Ann Arbor: Ardis Publishers 1982.
Tak malo i drugie stichotvorenija: 1934-1990, przeł. Svjatoslav Svjackij, Anatolij Geleskul, Tatjana Vrubel, Marina Osmolovskaja, Georgij Efremov, Andrej Borisovič Bazilevskij, Iosif Brodskij, Igor Kalugin, Natalja Gorbanevskaja, A. Dragomoŝenko, Alla Šarapova, Vladimir Eremenko, Sergej Morejno, Valerij Asovskij, Moskwa: Vachazar 1993.
Ličnye objazatelstva: izbrannye èsse o literature, religii i morali [wybór tekstów z: Rodzinna Europa, Zniewolony umysł i inne], przeł. Vladimir Britanišskij, A. Izrailevič, Boris Vladimirovič Dubin, Sergej Dubin, S. Muravev, V. Kulagina-Jarceva. Moskwa: Dom Intellektualnoj Knigi 1999.
Mir: naivnye poemy [Świat, poema naiwne], przeł. Anatolij Nechaj. Sankt-Petersburg: Institut Adernej Fiziki RAN 2001.
Pridorožnaja sobočonka [Piesek przydrożny], przeł. V. Kulagina-Jarceva. Moskwa: Izdatelstvo „Nezavisimaja Gazeta” 2002.
Poraboŝennyj razum [Zniewolony umysł], przeł. Vladimir Britanišskij. Sankt-Petersburg: Aleteja 2003.
Eto [To], przeł. Anatol Rojtman. Moskwa: Ogi 2003.
Vtoroje prostranstvo [Druga przestrzeń, Orfeusz i Eurydyka], przeł. Anatol Rojtman. Sankt-Petersburg: Azbooka 2010.

Język rumuński
Gandirea captiva [Zniewolony umysł], przeł. Constantin Geambaşu, Bukareszt: Editura Humanitasm 1999.
Europa natală [Rodzinna Europa], przeł. Constantin Geambaşu, Bukareszt: Univers 1999.
Ţinutul Ulro [Ziemia Ulro], przeł. Constantin Geambaşu, Bukareszt: Allfa 2002.
Privind dinspre Golful San Francisco [Widzenia nad Zatoką San Francisco], przeł. Constantin Geambaşu, Piteşti: Paralela 2007.

Język serbski
U potrazi za otadžbinom [Szukanie ojczyzny], przeł. Ljubica Rosić, Nowy Sad: Matica Srpska 1998.
Pisma-eseji. Česlav Miloš, Ježi Andžejevski [Legendy nowoczesności], przeł. Ljubica Rosić, Vršac: KOV Književna Opština Vršac 2001.
Godina lovca [Rok myśliwego]. Przeł. Ljubica Rosić. Belgrad: Paideia 2002.
Pas krajputaš [Piesek przydrożny]. Przeł. Ljubica Rosić. Belgrad: Paideia 2004.
Zarobljeni um [Zniewolony umysł]. Przeł. Ljubica Rosić. Belgrad: Paideia 2006.
Drugi prostor [To, Druga przestrzeń, Orfeusz i Eurydyka]. Przeł. Ljubica Rosić. Belgrad: Paideia 2007.

Język serbsko-chorwacki
U dolini rijeke Isse [Dolina Issy], przeł. Andrij Grosberger, Zagrzeb: Znanje 1981, 1986.
Gde sunce izlazi i gde zalazi [Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada], przeł. Petar Vujičić, Belgrad: Dom Omladine 1981; Gornji Milanovac: Dečje Novine 1981.
Himna o perli [Hymn o perle], przeł. Petar Vujičić, Belgrad: Narodna Knjiga 1985.
Druga Evropa [Rodzinna Europa], przeł. Petar Vujičić. Gornji Milanovac 1982; Gornji Milanovac: Dečje Novine 1986, 1991.
Zemlja Ulro [Ziemia Ulro], przeł. Petar Vujičić, Gornji Milanovac: Dečje Novine 1982, 1986.
Spasenje. Izabrane pjesme, przeł. Petar Vujičić, Sarajewo: Veselin Masleša 1982.
Snovidjenja nad zalivom San Francisko [Widzenia nad Zatoką San Francisco], przeł. Biserka Rajčić, Gornji Milanovac: Dečje Novine 1982.
Osvajanje vlasti [Zdobycie władzy], przeł. Andrij Grosberger, Belgrad: Narodna Knjiga 1983.
Svedočanstvo poezije [Świadectow poezji], przeł. Andrij Grosberger, Belgrad: 1985.
Zarobljeni um [Zniewolony umysł], przeł. Petar Vujičić, Belgrad: Beogradski Izdavačko-Graficki Zavod 1985, 1987.
Kontinenti [Kontynenty], przeł. Petar Vujičić, Gornji Milanovac: Dečje Novine 1986.
Poezija, przeł. Petar Vujičić, Belgrad: Beogradski Izdavačko-Grafički Zavod; Sarajewo: Veselin Masleša 1988.
Hronike [Kroniki], przeł. Petar Vujičić, Vršac: Književna Opština Vršac 1989.

Język słowacki
Záhrada vied. Eseje, przeł. Karol Chmel, Jozef Marušiak, Marianna Mináriková. Bratislava: Kalligram 2002.

Język słoweński
Dolina Isse [Dolina Issy], przeł. Janko Moder, Lublana: Cankarjeva Založba 1981.
Dežela Ulro [Ziemia Ulro], W: Dolina Isse, Lublana: Cankarjeva Založba 1981.
Somrak In svit, przeł. Rozka Štefan, Wanda Stępniakówna, Tone Pretnar, Lojze Krakar, Lublana: Slovenska Matica: Partizanska Knijga 1987.
Psiček ob cesti [Piesek przydrożny], przeł. Jana Unuk, Maribor: Obzorja 2001.
Prevzem oblasti [Zdobycie władzy], przeł. Katarina Šalamun Biedrzycka, Lublana: Nova Revija 2003.
Zvonovi pozimi [wybór wierszy], przeł. Jana Unuk, Katarina Šalamun Biedrzycka, Tone Pretnar, Rozka Štefan, Lojze Krakar, Primoz Čučnik i Agnieszka Będkowska Kopczyk, Lublana: Študentska založba  2008.

Język szwedzki
Själar i fångenskap [Zniewolony umysł], przeł. Ingrid Ekman Nordgaard, Sztokholm: Natur och Kultur 1956, 1980, 2000.
Issadalen [Dolina Issy], przeł. Kjell Rehnström, Uppsala: Bromberg 1980; Sztokholm: Bromberg 1987.
Fyra Dikter, przeł. Nils Åke Nilsson, Knut Ahnlund, Katarina Gruber, Lennart Kjellberg, Józef Trypućko, Uppsala: Bromberg 1980.
Jag är här. Essäer, przeł. Aleksandra Josephson, Jan Nyberg, Erland F. Josephson, Lennart Kjellberg, Knut Ahnlund, Sonja Bergvall, Uppsala: Bromberg 1980.
Möte. Dikter, przeł. Nils Åke Nilsson, Knut Ahnlund, Eva Bruno, Katarina Gruber, Lennart Kjellberg, Uppsala: Bromberg 1980.
Mitt Europa [Rodzinna Europa], przeł. Stellan Ottosson, Sztokholm: Bromberg 1981.
Maktövertagandet [Zdobycie władzy], przeł. Martin von Zweigbergk, Sztokholm: Bromberg 1982.
Sången om pärlan och andra dikter, przeł. Nils Åke Nilsson, Sztokholm: Bromberg 1985.
Samlade dikter 1931-1987, przeł. Nils Åke Nilsson, Sztokholm: Bromberg 1990.
Vid flodens strand [Na brzegu rzeki], przeł. Anders Bodegård, Sztokholm: Bromberg 2000.
Det. Orfeus och Eurydike [To. Orfeusz i Eurydyka], przeł. Anders Bodegård, Sztokholm: Bromberg 2004.

Język telugu

Adhikara Pipasa [Zdobycie władzy], Desi Publication.

Język turecki
Tutsak Edilmiş Akil [Zniewolony umysł], przeł. Mariusz Greser, O. Firat Baş, Ankara: Elips Kitap 2006.

Język ukraiński
Ponevolenij rozum [Zniewolony umysł], przeł. Bohdan Struminsky, Monachium: Sučasnist 1985.
Vybrani poezii [Poezje wybrane], przeł. Stanisław Szewczenko, Lwów: Kameniar 2000.
Pridorožnyj pesik [Piesek przydrożny], przeł. Jarina Senczyszyn, Lwów: Litopis 2001.
Rodinna Evropa [Rodzinna Europa], przeł. Lidia Stefanowska, Jurij Izdryk, Lwów: Litopis 2007.
Vybrani twory [Utwory wybrane], przekład zbiorowy, Kijów: Universe 2008.
Abetka [Abecadło], przeł. Natalka Śniadanko, Charków: Treant 2010.

Język węgierski             
Muzsáim palotája, przeł. Bojtár Endre, Csordás Gábor, Gömöri György, Kerényi Grácia, Sebők Éva, Tandori Dezső, Weöres Sándor, Budapeszt: Európa Könyvkiadó 1987.
A rabul ejtett értelem [Zniewolony umysł], przeł. Fejér Irén, Gimes Romána, Murányi Beatrix, Pálfalvi Lajos, Budapeszt: Európa Könyvkiadó 1992.
A hatalom megragadása [Zdobycie władzy], przeł. Bojtár B. Endre, Murányi Beatrix, Budapeszt: 2000/Századvég 1993.
Szülőhazám, Európa [Rodzinna Europa; Widzenia nad Zatoką San Francisco; Ogród nauk; Świadectwo poezji], przeł. Bojtár Endre, Cservenits Jolán, Pálfalvi Lajos, Péter Éva, Pozsony: Kalligram, Budapeszt: Vigilia 1993.
Az Issa völgye [Dolina Issy], przeł. Fejér Irén, Budapeszt: Magvető Kiadó 1994.
A kétségbeesés tisztasága. Válogatott esszék, przeł. Bojtár Endre, Cservenits Jolán, Gömöri György, Kertész Noémi, Körner Gábor, Mihályi Zsuzsa, M. Nagy Miklós, Pálfalvi Lajos, Péter Éva, Budapeszt: Osiris Kiadó 1999.
Ahogy elkészül a világ, przeł. Gömöri György, Pozsony: AB-ART Könyvkiadó 2001.
Az Ulro országa [Ziemia Ulro], przeł. Pálfalvi Lajos, Budapeszt: Európa Könyvkiadó 2001.
Milyen is less a Mennyben, przeł. Zsille Gábor, Budapeszt: Új Ember Kiadó 2004.
Metafizikai pauza [Metafizyczna pauza], przeł.: Endre Bojtár, Jolán Csernevits, Mihály Zsuzsa, Lajos Pálfalvi, István Vörös, Budapeszt: Nagyvilág 2011.

Język włoski
Le grande tentazione, el drama intellettuali nella democrazie popolari [Wielkie pokuszenie; Bieliński i jednorożec], Roma: Associazione italiana per la liberta della cultura 1952.
La mente prigioniera [Zniewolony umysł], przeł. z jęz. ang. Olga Ceretti Borsini. Mediolan: Aldo Martello Editore 1955; przeł. Giorgio Origlia, Mediolan: Adelphi 1981, 1999.
Storia della letteratura polacca [The History of Polish Literature], przeł. L. Faberi, Bolonia: 1983.
Europa familiare [Rodzinna Europa], przeł. Riccardo Landau, Mediolan: Silva Editore 1960. Wydania następne pod zmienionym tytułem: La mia Europa, przeł. F. Bovoli, Mediolan: Adelphi 1985, 2008; przeł. F. Bovoli, Pietro Marchesani, Turyn: Unione Tipografico-Editrice Torinese 1986.
Poesie del mondo illuminato, przeł. Aleksandra Kurczab, Margherita Guidacci, Roma: Edizioni Prospettive nel mondo 1981.
Il castigo della speranza. 20 poesie, przeł. Pietro Marchesani, Mediolan: Libri Scheiwiller 1981.
Il poeta ricorda. 24 poesie, przeł. Pietro Marchesani, Mediolan: Libri Scheiwiller 1981.
Poesie, przeł. Pietro Marchesani, Mediolan: Adelphi 1983.
Il Secolo dell’esilio. Le poesie, przeł. M. Grazia Borsalino, Anna Lia Guglielmi, Davide Rondoni, Mediolan: Centro Culturale S. Carlo 1988.
La fodera del mondo, przeł. Valeria Rossella, Roma: Fondazione Piazzolla 1996.
Così poco / Tak mało, przeł. Pietro Marchesani, Valeria Rossella, Aleksandra Kurczab, Margherita Guidacci, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1999.
La terra di Ulro [Ziemia Ulro], przeł. Pietro Marchesani, Mediolan: Adelphi Edizioni 2000.
Il cagnolino lungo la strada [Piesek przydrożny], przeł. Andrea Ceccherelli, Mediolan: Adelphi Edizioni 2002.

 

Opracował Bartosz Gajdzik

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Czesław Miłosz. Bibliografia druków zwartych, opr. A. Kosińska, Kraków 2005.

A. Franaszek, Bibliografia, w: tegoż, Miłosz. Biografia, Kraków 2011, s. 905-928.

www.instytutksiazki.pl