Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Czerwiec 1989 – kandydaci na posłów i senatorów z województwa lubelskiego

Na terenie województwa lubelskiego zostały wyznaczone cztery okręgi wyborcze z siedzibami w Lublinie, Kraśniku, Puławach i Lubartowie. Zostało zgłoszonych 11 kandydatów na senatorów. O stanowisko poselskie ubiegało się 47 osób; 24 zarejestrowano w okręgu wyborczym nr 55 w Lublinie, 7 w okręgu wyborczym nr 56 w Kraśniku, 10 w okręgu wyborczym nr 57 w Puławach oraz 6 w okręgu wyborczym nr 58 w Lubartowie. Dodatkowo w związku z nieobsadzeniem wszystkich mandatów z listy krajowej w I turze wyborów, a także na podstawie dekretu o zmianie ustawy – ordynacji wyborczej do Sejmu i stosownej uchwały Rady Państwa – utworzono jeszcze dwa dodatkowe mandaty dla województwa lubelskiego. O mandat nr 444 i 445 ubiegało się po dwóch kandydatów w okręgu kraśnickim i puławskim. Poniżej prezentujemy sylwetki każdej z tych osób.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Kandydaci na senatorów wybierani w województwie lubelskimBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Henryk Baran – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 60. Prawnik, członek ZSL. Zgłoszony przez wyborców.

Kazimierz Bis – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 58. Pracownik naukowy IUNG (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa) w Puławach. Zgłoszony przez WK ZSL w Lublinie.

Jan Mieczysław Czyżewski – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 63. Adwokat, bezpartyjny. Zgłoszony przez Okręgową Radę Adwokacką.

Mirosław Hermaszewski – urodził się w 1941 roku w Lipnikach na Wołyniu. Pilot, żołnierz zawodowy w stopniu generała brygady. Po ukończeniu w 1964 roku dęblińskiej „Szkoły Orląt” służył w wojskach obrony powietrznej kraju. W 1978 roku jako pierwszy z Polaków znalazł się w kosmosie. Po tym wydarzeniu sprawował wiele funkcji: w latach 1981–1983 był członkiem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, w latach 1987–1991 kierował Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych. Następnie objął stanowisko zastępcy dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, a od 1992 roku szefa bezpieczeństwa lotów WLiOP. Od 1995 roku jest inspektorem ds. Sił Powietrznych w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Odznaczony m.in. „Złotą Gwiazdą” Bohatera Związku Radzieckiego oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1986 roku został także Kawalerem Orderu Uśmiechu. Należy do Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Kosmonautów i Astronautów Świata, Kapituły medalu Akademii Polskiego Sukcesu, a także Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN oraz ASE – Stowarzyszenia Odkrywców Przestrzeni. W wyborach czerwcowych zgłoszony przez KW PZPR.

Jerzy Andrzej Janiszewski – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 44. Dziennikarz, członek SD. Zgłoszony przez WK SD.

Janusz Malinowski – urodził się w 1950 roku w Warszawie. Dziennikarz, absolwent Wydziału Elektrycznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie. W 1989 roku ukończył Wydział Centrum Kształcenia Służby Zagranicznej Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. W wyborach czerwcowych zgłoszony przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL. W 1993 roku uzyskał mandat posła na Sejm II kadencji z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Edmund Kazimierz Prost – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 68, zmarł w roku 2008. Specjalista w zakresie weterynarii. Profesor zwyczajny i nauczyciel akademicki Akademii Rolniczej. W latach 1981–1987 rektor tej uczelni, w roku 1989 kierownik Instytutu Higieny Żywności na Wydziale Weterynaryjnym. Autor licznych, tłumaczonych na wiele języków, publikacji naukowych, wydawnictw książkowych i monografii z zakresu higieny żywności.

Stanisław Rostworowski – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 54. Dziennikarz, bezpartyjny. Zgłoszony przez ZW Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę.

Grzegorz Leopold Seidler – urodził się w 1913 roku w Stanisławowie; zmarł w 2004 roku. Prawnik i historyk idei, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1950 roku podjął pracę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1957 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1959–1969 był rektorem tej uczelni. Później przez krótki czas był dyrektorem Instytutu Kultury Polskiej w Londynie. Wykładał również gościnnie w Kilonii i Cambridge. Był także wieloletnim redaktorem naczelnym „Annales UMCS”. Został uhonorowany doktoratem honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiadał ponadto doktoraty honorowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Lock Haven University w USA. Otrzymał również wiele odznaczeń państwowych, m.in. Krzyż Komandorski z Gwiazdą i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Członek PZPR w latach 1949–1989. W 1985 roku został z ramienia partii wybrany do Sejmu. W latach 90. był członkiem Trybunału Stanu. W wyborach czerwcowych zgłoszony przez KW PZPR.

Adam Stanowski – urodził się w 1927 roku w Gdańsku, zmarł w 1990 roku w Lublinie. Wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz działacz Klubu Inteligencji Katolickiej. Żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego. W latach 1946–1948 studiował pedagogikę i filozofię na KUL-u, następnie zaś pedagogikę społeczną na Uniwersytecie Łódzkim (1948–1950). W 1950 roku skazany na 7 lat więzienia za działalność w Sodalicji Mariańskiej, zwolniony w 1955 roku. Rok później ukończył studia rozpoczęte na KUL-u. Współzałożyciel powstałego w latach 70. Towarzystwa Kursów Naukowych (tzw. Latającego Uniwersytetu). Przez wiele lat redagował miesięcznik „Więź”. Od 1980 roku członek i działacz „Solidarności”. W latach 1980–1981 przewodniczył Komisji Uczelnianej „Solidarności” na KUL-u. Organizował również Wszechnicę Związkową oraz wchodził w skład Tymczasowego Zarządu Regionu. Współpracował z NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Brał również udział w obradach Okrągłego Stołu w podzespole do spraw oświaty, nauki i postępu technicznego. Do wyborów czerwcowych startował jako członek KO „Solidarność”. Został zgłoszony przez wyborców i wybrany na senatora w I turze.

Czytaj więcej>>> o Adamie Stanowskim

Henryk Janusz Stępniak – urodził się w 1951 roku w Krasnymstawie, zmarł w 1999 roku w Fajsławicach. Inżynier rolnik pracujący na własnym gospodarstwie, zamieszkały w Ignasinie pod Lublinem. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie. W 1980 roku organizował struktury „Solidarności” Rolników Indywidualnych w Fajsławicach, rok później został członkiem jej regionalnych władz. W 1984 roku wraz z Józefem Wrońskim wniósł do sądu i wygrał sprawę o fałszowanie wyników wyborów do rady narodowej. Od 1986 roku zasiadał w Tymczasowej Krajowej Radzie Rolników. W 1988 roku został wybrany przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej w Fajsławicach. Brał udział w posiedzeniu Okrągłego Stołu w podzespole ds. stowarzyszeń i samorządu regionalnego. W 2006 roku, a więc już pośmiertnie, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W wyborach czerwcowych brał udział jako członek KO „Solidarność”. Został zgłoszony przez wyborców i wybrany na senatora w I turze.

Kandydaci do Sejmu startujący w okręgu wyborczym nr 55 w LublinieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Kandydaci ubiegający się o mandat nr 216 (PZPR)
Ryszard Antoni Bączek – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 49. Nauczyciel akademicki Politechniki Lubelskiej. Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zgłoszony przez członków tej organizacji.  

Witold Chemperek – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 30. Politolog, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego ZSMP w Lublinie. Zgłoszony przez ZW ZSMP.  

Józef Albert Czajka – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 35. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, kierownik Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Chmielu (gm. Jabłonna). Członek Komisji Rewizyjnej OPZZ. Zgłoszony przez Radę Krajową Federacji Pracowników Ochrony Zdrowia i środowisko służby zdrowia województwa lubelskiego.

Władysław Główczyk – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 52. Inżynier mechanik pracujący w WDOKP (Wschodnia Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych). Zgłoszony przez KW PZPR.  

Izabella Antonina Sierakowska – urodziła się w 1946 roku w Górze Śląskiej. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, ukończyła Wydział Filologii Rosyjskiej. Nauczycielka języka rosyjskiego w lubelskim Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica. W 1989 roku Prezes Zarządu Okręgowego Związku Nauczycielstwa Polskiego (II kadencja). Do wyborów czerwcowych została zgłoszona przez ZO ZNP i KW PZPR. Wybrano ją w II turze, w której uzyskała przewagę nad Witoldem Chemperkiem. Mandat poselski sprawowała do roku 2005, wybierana również do parlamentu kolejnych kadencji z ramienia SLD. W wyborach samorządowych w roku 2006 ubiegała się o fotel prezydenta miasta Lublina, lecz przegrała w II turze z kandydatem PO Adamem Wasilewskim. Została wówczas wybrana radną sejmiku lubelskiego. W 2007 roku powróciła do Sejmu, startując z listy koalicji Lewica i Demokraci w okręgu lubelskim. Od kwietnia 2008 roku posłanka Koła Poselskiego SdPl-Nowa Lewica.

Kandydaci ubiegający się o mandat nr 217 (ZSL)
Jan Jachymek – urodził się w 1939 roku w Zaporzu. Historyk, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracownik naukowy tej uczelni. Organizator i kierownik Zakładu Myśli Politycznej XIX i XX wieku. W latach 1984–1990 wicedyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Nauk Politycznych UMCS, następnie w latach 1990–1992 jego dyrektor, zaś w latach 1992–1993 dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UMCS. W 1994 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Rok wcześniej zorganizował Wydział Politologii, którego był pierwszym dziekanem. Był także aktywnym działaczem ruchu ludowego, należącym jeszcze od lat studenckich do ZSL. Sprawował w nim wiele funkcji: w latach 1980–1988 członek Głównej Komisji Rewizyjnej ZSL, następnie członek Naczelnego Komitetu ZSL, a ponadto przewodniczący Społecznej Rady Redakcyjnej miesięcznika ruchu ludowego „Wieś Współczesna” (1983–1984). Należał także do Zakładu Historii Ruchu Ludowego, najpierw jako członek Rady Naukowej, a później jako jego dyrektor. W 1988 roku zasiadał w Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach samorządowych. Uczestniczył również w obradach Okrągłego Stołu, reprezentując stronę koalicyjno-rządową. W 1989 roku startował bezskutecznie na posła, zgłoszony przez WK ZSL. Po wyborach przystąpił do PSL-Odrodzenie, a rok później do PSL, należał do niego jednak tylko przez 3 lata. Od 1992 roku był członkiem Kolegium Redakcyjnego „Roczników Dziejów Ruchu Ludowego” oraz Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, w którym zasiadał najpierw w Zarządzie Głównym, a od 2002 roku w prezydium. Laureat wielu nagród i odznaczeń, m.in. Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, złotej odznaki Zasłużony dla Miasta Lublina czy też Honorowej Odznaki – Za zasługi dla Lubelszczyzny. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Ignacy Jędryczek – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 43. Magister inżynier rolnictwa. Pracownik Banku Spółdzielczego w Rybczewicach. Zgłoszony przez WK ZSL.

Teresa Liszcz – urodziła się w 1946 roku w Choinach. Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracownik naukowy tej uczelni. W 1970 roku po odbytej aplikacji złożyła egzamin sędziowski. W latach 1968–1980 członkini Związku Nauczycielstwa Polskiego. W latach 1980–1981 występowała jako ekspert zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego „Solidarności”, kierowała również Komitetem Obywatelskim „NSZZ Solidarność” na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Jednocześnie od 1977 roku należała do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W wyborach parlamentarnych w 1989 roku została zgłoszona przez wyborców i uzyskała mandat poselski na sejm kontraktowy już w I turze (jako jedna spośród trzech kandydatów partii rządzących). Odbyło się to jednak przy poparciu „Solidarności”. Następnie weszła do Naczelnego Komitetu ZSL oraz pełniła funkcję wiceprzewodniczącej klubu parlamentarnego. W 1990 roku była w gronie członków-założycieli Porozumienia Centrum, a po zjednoczeniu Porozumienia Centrum z Partią Chrześcijańskich Demokratów w 1999 roku należała do Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów. Po roku 1989 jeszcze dwukrotnie była wybierana do Sejmu (pierwszy raz z ramienia Porozumienia Obywatelskiego Centrum, a następnie z listy Akcji Wyborczej „Solidarność”), a w 2001 roku wybrano ją do Senatu z ramienia Bloku Senat 2001. Pełniła ponadto różne istotne funkcje polityczne, m.in.: sekretarza stanu ds. społeczno-ekonomicznych i problemów wsi w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Wałęsy (1991), doradcy prezesa Najwyższej Izby Kontroli (1994–1997), czy też przedstawicielki Sejmu w Krajowej Radzie Sądownictwa. Jednocześnie nie zrezygnowała z pracy naukowej, a w 1992 roku została profesorem nadzwyczajnym UMCS w Lublinie i kierownikiem Zakładu Prawa Pracy. Obecnie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, wybrana na to stanowisko przez Sejm w 2006 roku. Należy ponadto m.in. do Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt.

Przeczytaj >>> relację Teresy Liszcz w zbiorach Historii Mówionej

Zdzisław Podkański – urodził się w 1949 roku w Guzówce. Historyk, ukończył studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Działacz ZSL, pracował również w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych. W wyborach czerwcowych startował z ramienia ZSL (zgłosił go WK ZSL), jednakże mandatu nie uzyskał. Stanowisko poselskie w parlamencie uzyskał dopiero w roku 1993 i sprawował je łącznie do 2004 roku, będąc wybieranym do Sejmu II, III i IV kadencji. Ponadto w rządzie Mieczysława Cimoszewicza objął tekę ministra kultury i sztuki. Jednocześnie od 1991 roku był prezesem zarządu wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, lecz w 2006 roku został wykluczony z tej partii. Po tym wydarzeniu stanął na czele nowego ugrupowania pod nazwą Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”, które po odmowie rejestracji przez Sąd Najwyższy przyjęło nazwę Stronnictwo „Piast”. W 2004 roku został wybrany do Parlamentu Europejskiego w województwie lubelskim. 

Józef Ziemba – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 64. Socjolog. Kombatant, inwalida wojenny. Zgłoszony przez ZW Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lublinie.

Kandydaci ubiegający się o mandat nr 218 (SD)
Kazimierz Czerwiński – urodził się w 1946 roku w miejscowości Stajne. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej, w 1968 roku relegowany z tej uczelni za udział w organizowaniu manifestacji studenckiej. Ostatecznie studia ukończył w 1972 roku. W 1980 roku założył „Solidarność” we Wschodnim Okręgu PKP, którego członkiem pozostawał w czasie wyborów czerwcowych. W 1981 roku był założycielem Związku Młodzieży Demokratycznej. Członek katolickiego ruchu „Światło – Życie”. W 1989 roku pracował na stanowisku zastępcy naczelnika Zarządu Drogowego WDOKP w Lublinie, ponadto przewodniczył MK SD i był w prezydium WK SD. Zgłoszony przez WK SD. Mandat poselski uzyskał w II turze.

Józef Juszczyński – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 48. Historyk, nauczyciel rencista.  

Kazimierz Jan Pietroń – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 65. Prof dr hab. medycyny. Były żołnierz AK i WP, przeszedł szlak bojowy do Berlina, będąc dwukrotnie rannym. W 1952 roku ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie, na uczelni tej zorganizował Zakład Radiologii Dziecięcej. Ponadto pełnił obowiązki prorektora Akademii Medycznej, a także przewodniczącego Rady ds. Rodziny, Ludzi Starszych i Niepełnosprawnych istniejącej przy wojewodzie lubelskim. W latach 1987–1989 członek CK SD i jednocześnie przewodniczący Zespołu Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego. Następnie członek WK SD. Jeden z inicjatorów budowy szpitala dla dzieci – Instytutu Pediatrii. Zgłoszony przez WK SD.

Kandydaci ubiegający się o mandat nr 219 (PAX)
Czesław Zdzisław Dąbrowski – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 57. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziennikarz. W czasie wyborów czerwcowych współpracował ze „Słowem Powszechnym”, a także wiceprzewodniczył Zarządowi Okręgu Środkowo-Wschodniego Polskiego Klubu Ekologicznego. Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia „PAX”. Do wyborów w 1989 roku zgłoszony przez zarządy Główny i Wojewódzki Stowarzyszenia „PAX”.

Bonawentura Ziemba – urodził się w 1935 roku w Iwanowicach, zmarł w 2006 roku. Historyk, działacz katolicki. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku, a następnie studia historyczne na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przewodniczący Oddziału Wojewódzkiego „PAX” w Lublinie (w latach 1965–1992), działacz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, prezes jego Zarządu Wojewódzkiego w Lublinie. Był również radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej, a następnie wicewojewodą lubelskim (1984–1990). Do wyborów czerwcowych został zgłoszony przez zarządy Główny i Wojewódzki Stowarzyszenia „PAX”, mandat poselski zdobył w II turze. Po zakończonej kadencji poświęcił się organizacji Ośrodka Badań Społeczno-Ekonomicznych przy stowarzyszeniu „Civitas Christiana”. W 2000 roku przeszedł na emeryturę.

Kandydaci ubiegający się o mandat nr 220 (bezpartyjny)
Ryszard Janusz Bender – urodził się w 1932 roku w Łomży. Historyk, prof. dr hab. nauk historycznych, autor publikacji naukowych z zakresu historii nowożytnej i najnowszej. Działacz i prezes byłego lubelskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, wiceprezes Polskiego Związku Katolicko-Społecznego (1981–1983). Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był wieloletnim pracownikiem naukowym tej uczelni, a ponadto pełnił w jej ramach funkcje: prodziekana (1970–1975), dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych (1981–1987), a także kierownika I Katedry Historii Nowożytnej (1969–2002). Ponadto wykładał w Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza (1997–2002), a także był kierownikiem Katedry Historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (2002–2005). Obecnie na emeryturze. Poza pracą naukową sprawował różnorakie stanowiska publiczne i polityczne, m.in.: w latach 1973–1977 zasiadał jako bezpartyjny w radzie Lublina, był posłem na Sejm PRL VII (1976–1980) i IX kadencji (1985–1989). Brał również udział w obradach Okrągłego Stołu w zespole ds. reform politycznych jako przedstawiciel strony solidarnościowo-opozycyjnej. W 1989 roku był wiceprezesem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz działaczem Klubu Chrześcijańsko-Demokratycznego. Do wyborów do sejmu kontraktowego został zgłoszony przez zarząd główny oraz zarząd wojewódzki Klubu Chrześcijańsko-Demokratycznego. Nie poparł go jednak Komitet Obywatelski. Niepowodzenie w kandydowaniu na posła w 1989 roku nie przekreśliło jego kariery politycznej. Trzykrotnie był wybierany na senatora: w 1991 roku w województwie łomżyńskim z rekomendacji Wyborczej Akcji Katolickiej, w 2005 roku w okręgu lubelskim z ramienia Ligi Polskich Rodzin i w 2007 roku z listy Prawa i Sprawiedliwości. Ponadto w latach 1993–1997 zasiadał w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, a od roku 1998 był radnym sejmiku województwa lubelskiego I i II kadencji. Ten ostatni urząd sprawował do 2005 roku. Jednocześnie był członkiem Trybunału Stanu w latach 2001–2005. Działał również w Ruchu Odbudowy Polski i Ruchu Katolicko-Narodowym, a także w Lidze Polskich Rodzin, której był założycielem.

Piotr Stanisław Gąsławski – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 28. Politolog, przewodniczący RO ZSP (Rada Okręgowa Zrzeszenia Studentów Polskich). Zgłoszony przez tę organizację studencką.  

Tadeusz Stanisław Mańka – urodził się w 1944 roku w Lublinie. Technik mechanik, pracownik FSC w Lublinie. Z „Solidarnością” związany od 1980 roku. Od 1985 roku organizował ruch samorządów pracowniczych. Współzałożyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Działaczy Samorządu Pracowniczego i założyciel Lubelskiego Klubu Samorządowego. W 1989 roku przewodniczący rady pracowniczej Fabryki Samochodów Ciężarowych Lublin i członek władz regionalnych. W wyborach czerwcowych startował jako członek KO „Solidarność”, zgłoszony przez wyborców. Mandat poselski uzyskał w I turze. W 1991 roku wycofał się z polityki, a w 2004 roku przeszedł na emeryturę.  

Zofia Opalińska – w czasie wyborów czerwcowych miała lat 46. Ekonomistka, absolwentka krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Kierownik działu analiz ekonomicznych WSK Świdnik. Zgłoszona przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego PTE (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne).

Henryk Tadeusz Pająk – urodził się w 1937 roku w Skarżysku-Kamiennej. Pisarz, prozaik i publicysta. Absolwent filologii polskiej na UMCS w Lublinie. Członek PZPR. Z partii wystąpił po ogłoszeniu stanu wojennego. Prezesował lubelskiemu oddziałowi Związku Literatów Polskich. Od 1985 roku rencista. Do wyborów w 1989 roku został zgłoszony przez Zarząd Oddziału Związku Literatów Polskich.

Józef Szymański – urodził się w 1931 roku. Historyk, prof. dr hab. Pracownik naukowy, głównie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na tej uczelni pełnił wiele istotnych funkcji: adiunkta w Instytucie Historii (1963–1969), kierownika Zakładu Historii Starożytnej i Średniowiecznej (1974–1975), a od 1977 roku kierownika Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa. Ponadto w latach 1981–1982 był prodziekanem Wydziału Humanistycznego, następnie jego rektorem (1982–1984), a także członkiem Senatu (1984–1990) oraz dyrektorem Instytutu Historii (1991–1993). W czasie wyborów czerwcowych przewodniczący RM PRON. Zgłoszony przez wyborców.  

Adam Wierzbicki – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 51. Dziennikarz. Zgłoszony przez ZW PKPS w Lublinie.  

Dariusz Aleksander Wójcik – urodził się w 1961 roku w Chełmie. Za czasów PRL czynny działacz opozycji. Podczas studiów na Politechnice Lubelskiej, w latach 1980–1981 był wśród założycieli uczelnianych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Trzynastego grudnia 1981 roku przewodniczył komitetowi Akcji Czynnego Oporu. W stanie wojennym zajmował się m.in. pomocą rodzinom osób internowanych. W 1982 roku został członkiem Konfederacji Polski Niepodległej. Od 1984 roku wydawał i kolportował związane z KPN pisma podziemne. W 1985 roku został aresztowany i skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności, ostatecznie jednak zwolniono go we wrześniu następnego roku na podstawie amnestii. Od 1983 roku studiował z przerwami filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1987 roku reaktywował struktury NZS. W wyborach czerwcowych zgłoszony przez wyborców, mandatu jednak nie uzyskał. Stanowisko poselskie objął dopiero w latach późniejszych i to dwukrotnie (w 1991 roku z ramienia KPN, kiedy to dodatkowo pełnił funkcję wicemarszałka i w 1997 roku z listy Akcja Wyborcza „Solidarność”). Na początku lat 90. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego lubelskiej Rady Miasta, a w latach 1998–2002 był radnym sejmiku lubelskiego.

Przeczytaj >>> relację Dariusza Wójcika w zbiorach Historii Mówionej

Zbigniew Żurawski – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 49. Inżynier mechanik, pracujący w FSC w Lublinie. Zgłoszony przez wyborców.

Kandydaci do Sejmu startujący w okręgu wyborczym nr 56 w KraśnikuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Kandydaci ubiegający się o mandat nr 221 (PZPR)
Stanisław Dworak – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 64. Doktor nauk rolniczych, emeryt. Zamieszkały w Lublinie. Zgłoszony przez Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, oddział w Lublinie.  

Irena Urszula Gil – urodził się w 1931 roku w Przemyślu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członek PZPR. Od 1952 roku pracownik Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku, w czasie wyborów na stanowisku kierownika kontroli wewnętrznej. Przez dwie kadencje radna Miejskiej Rady Narodowej w Kraśniku. Była członkini Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie. Zgłoszona przez KW PZPR w Lublinie. Mandat poselski uzyskała w II turze.  

Zdzisław Szymczyk – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 48. Wykształcenie średnie. Rolnik indywidualny we wsi Nietrzebnie (gm. Józefów nad Wisłą). Członek PZPR. Założyciel jednego z pierwszych w Polsce stowarzyszeń eksporterów z pominięciem spółdzielczości. Prezes Nadwiślańskiego Klubu Eksporterów Owoców do ZSRR w Józefowie nad Wisłą oraz Prezes Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Józefowie. Zgłoszony przez Radę Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Lublinie.

Kandydaci ubiegający się o mandat nr 222 (bezpartyjny)
Janusz Witold Aleksandrowicz – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 53. Drzewiarz. Pracownik Przedsiębiorstwa Zagranicznego „SUN-POL”. Zamieszkały w Lublinie. Zgłoszony przez Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.  

Władysław Zygmunt Łupina – urodził się w 1929 roku w Obroczy. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w 1973 roku uzyskał stopień doktora nauk historycznych. W 1989 roku pracował jako nauczyciel historii w II LO im. Jana Zamoyskiego w Lublinie. Pozostał nim również także po wyborach czerwcowych, dopóki nie przeszedł na emeryturę w roku 2004. Od 1980 roku działał w „Solidarności”: był Przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego, delegatem na I Krajowy Zjazd „Solidarności”, a od 1984 roku członkiem władz regionalnych. Internowany za działalność opozycyjną (1981–1982). Pod koniec lat 90. zaangażował się w działalność Ruchu Społecznego AWS. Do wyborów do sejmu kontraktowego zgłoszony przez wyborców. Mandat poselski uzyskał w I turze.  

Przeczytaj >>> relację Zygmunta Łupiny w zasobach Historii Mówionej

Jadwiga Trynkiewicz – w czasie wyborów czerwcowych miała lat 46. Nauczycielka w II LO im. Jana Zamoyskiego w Lublinie. Członkini „Solidarności”. Zgłoszona przez wyborców.  

Aleksander Widz – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 39. Absolwent Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii UMCS. Kierownik Działu Kosztów w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku, radny MRN. Zgłoszony przez Federację Zakładowych Organizacji Związkowych Pracowników Przemysłu Metalowego i Elektromaszynowego „Metalowcy” w Warszawie.

Kandydaci ubiegający się o mandat nr 444
Henryk Bogusław Domżał – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 51. Prof. dr hab. nauk rolniczych. Nauczyciel akademicki, prorektor Akademii Rolniczej w Lublinie. Zamieszkały w Lublinie. Zgłoszony przez PZPR w związku z koniecznością ponownego głosowania do mandatów nieobsadzonych z krajowej listy wyborczej.

Antoni Kazimierz Pieniążek – urodził się w 1940 roku w miejscowości Studzian. Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wieloletni pracownik naukowy tej uczelni, obecnie z tytułem profesora nadzwyczajnego, a także dziekan Wydziału Prawa i Administracji. Ponadto jako profesor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu kieruje Zakładem Prawoznawstwa i Nauk o Społeczeństwie tej placówki. Był również profesorem na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego. Działacz PZPR. Pod koniec lat 80. przewodniczył Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Lublinie. W wyborach czerwcowych zgłoszony przez PZPR w związku z koniecznością ponownego głosowania do mandatów nieobsadzonych z krajowej listy wyborczej. Uzyskał mandat poselski.

Kandydaci do Sejmu startujący w okręgu wyborczym nr 57 w PuławachBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Kandydaci ubiegający się o mandat nr 223 (PZPR)
Walerian Jabłoński – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 49. Absolwent Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1974 roku dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach. Długoletni działacz polityczny i społeczny: m.in. w latach 1984–1986 przewodniczący Komitetu Budowy Szkoły Podstawowej nr 11 w Puławach. Przewodniczący MRN oraz członek Egzekutywy KW PZPR w Lublinie. Zgłoszony przez KW PZPR w Lublinie.

Józef Kijowski – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 62. Ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Pracownik Zakładów Azotowych w Puławach. Zgłoszony przez wyborców.

Czesław Kosiński – urodził się w 1940 roku w Szewni Dolnej na Zamojszczyźnie. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, pułkownik WP. Na początku lat 70. wykładowca w Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Następnie w latach 1975–1981 dowódca jednostki wojsk inżynieryjnych. Od 1981 roku dyrektor Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych w Dęblinie. Uczestnik misji pokojowej ONZ na Bliskim Wschodzie. W latach 1983–1986 członek KM PZPR w Dęblinie. Zgłoszony przez wyborców. Mandat poselski uzyskał w II turze.

Zbigniew Lipski – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 52. Magister inżynier komunikacji. Pracownik Zespołu Szkół Zawodowych w Rykach. Zgłoszony przez wyborców.

Józef Edmund Luciński – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 59. Rencista, sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Dęblina. Zgłoszony przez wyborców.

Stanisław Józef Nowicki – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 55. Ekonomista. Pracownik Spółdzielni Usług Rolniczych w Ułężu. Zgłoszony przez Radę Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Lublinie.  

Bolesław Wojtoń – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 52. Doktor nauk weterynaryjnych Akademii Rolniczej w Lublinie i Wydziału Technologii Rolno-Spożywczej Akademii Rolniczej w Poznaniu. Pracownik Zakładu Higieny Produktów Zwierzęcych Instytutu Weterynarii w Puławach. Były radny WRN. Zgłoszony przez KW PZPR w Lublinie.

Kandydaci ubiegający się o mandat nr 224 (bezpartyjny)
Ignacy Tadeusz Czeżyk – urodził się w 1944 roku w Hołowczycach. Studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ukończył w 1969 roku. W czasie wyborów czerwcowych nauczał matematyki w Liceum Ogólnokształcącym im. Czartoryskiego w Puławach. Współzałożyciel „Solidarności” w tym mieście. Inicjator niezależnych kursów samokształceniowych dla młodzieży. Sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Puław. O mandat poselski w 1989 roku ubiegał się z ramienia Komitetu Obywatelskiego; został zgłoszony przez wyborców. Uzyskał go już w I turze. W późniejszych latach pełnił jeszcze kilka ważnych funkcji publicznych i politycznych, m.in. dyrektora wspomnianego Liceum Ogólnokształcącego im. Czartoryskiego w Puławach, zasiadał w sejmiku lubelskim (1998–2002), był członkiem zarządu województwa (2002–2003). Od roku 2006 sprawuje mandat radnego Puław z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.  

 


Czesława Górska – w czasie wyborów czerwcowych miała lat 52. Dr hab. nauk farmaceutycznych. Pracownik naukowy zatrudniony w Puławskich Zakładach Przemysłu Bioweterynaryjnego „Biowet”. Zgłoszona przez ZW Ligi Kobiet Polskich w Lublinie.  

Ewa Wojewódzka – w czasie wyborów czerwcowych miała lat 43. Nauczycielka, pracownica klubu RSW „Prasa – Książka – Ruch” w Dęblinie. Zgłoszona przez Ligę Kobiet Polskich w Lublinie.

Kandydaci ubiegający się o mandat nr 445
Waldemar Czesław Michna – urodził się w 1929 roku w Śniadówce. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od roku 1984 profesor tej uczelni. Był posłem na Sejm VIII kadencji (1980–1985). W latach 1987–1988 sprawował urząd ministra resortu ochrony środowiska i zasobów naturalnych w rządzie Zbigniewa Messnera, choć z resortem tym związany był znacznie wcześniej. Do wyborów czerwcowych został zgłoszony przez ZSL w związku z brakiem obsadzenia mandatów z krajowej listy wyborczej. Posłem jednak nie został. Stanowisko poselskie objął dopiero w sejmie II kadencji.

Jan Rajtar – urodził się w 1939 roku w miejscowości Folwarki. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekonomista i naukowiec. W czasie wyborów czerwcowych był pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie oraz redaktorem „Wsi Współczesnej”. Startował w II turze z ramienia ZSL w związku z brakiem obsadzenia mandatów z krajowej listy wyborczej. Uzyskał mandat poselski.

Kandydaci do Sejmu startujący w okręgu wyborczym nr 58 w LubartowieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Kandydaci ubiegający się o mandat nr 225 (ZSL)
Marian Roman Starownik – urodził się w 1954 roku w Maśluchach. Absolwent Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie. Kończył również studia podyplomowe na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, w dziedzinie wychowania fizycznego. Właściciel gospodarstwa rolnego w Maśluchach. Od 1981 roku (z przerwami) naczelnik, a po reformie samorządowej w roku 1990, wójt gminy Uścimów. Zaangażowany w działalność ruchów ludowych: od 1975 roku należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, a później do Polskiego Stronnictwa Ludowego „Odrodzenie” i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Sprawował w nich liczne funkcje, m.in. instruktora terenowego Wojewódzkiego Komitetu ZSL w Lublinie, członka Rady Naczelnej PSL-Odrodzenie i PSL, czy przewodniczącego zarządu powiatowego PSL w Lubartowie. Do wyborów w 1989 roku startował zgłoszony przez WK ZSL w Lublinie. Mandat uzyskał w II turze. Posłem był do roku 1997 roku, gdyż wybrano go także do sejmu I i II kadencji z ramienia PSL. W późniejszym czasie sprawował kilka funkcji publicznych. Od 2006 roku pełni urząd starosty powiatu lubartowskiego.  

Kazimierz Stanisław Sysiak – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 27. Mgr inżynier rolnik. Właściciel gospodarstwa rolnego w Brzeźnicy Bychawskiej Kolonia (gm. Niedźwiada).  

Elżbieta Wójtowicz – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 39. Absolwentka Wydziału Rolniczego AR w Lublinie, członek Rady Społeczno-Gospodarczej przy sejmie IX kadencji. Właścicielka gospodarstwa rolnego w Wólce Kątnej gmina Markuszów. Zgłoszona przez WK ZSL w Lublinie.

Kandydaci ubiegający się o mandat nr 226 (bezpartyjny)
Tomasz Mateusz Gregorowicz – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 41. Inżynier mechanik, pracownik Mechanicznych Zakładów Produkcyjnych WZSR w Lubartowie. Zgłoszony przez wyborców.

Adam Paweł Grzesiuk – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 33. Inżynier rolnik. Właściciel gospodarstwa rolnego w Brzezinach (gm. Puchaczów). Zgłoszony przez Radę Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Lublinie.  

Janusz Henryk Rożek – urodził się w 1921 roku w Lublinie. Rolnik, właściciel gospodarstwa rolnego w Kolonii Górne (gm. Milejów). W czasie II wojny światowej był żołnierzem Batalionów Chłopskich. W latach 1945–1947 służył jako chorąży w KBW, został wydalony z wojska za członkostwo w PSL. W 1978 roku powołał pierwszą niezależną organizację rolników (Tymczasowy Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej). Po 1980 roku działacz „Solidarności”. Był m.in. wiceprzewodniczącym komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”; organizował związek na Lubelszczyźnie, kierując Wojewódzkim Komitetem Założycielskim, zasiadał również w prezydium ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Internowany w roku 1981. Po wyjściu na wolność w 1983 roku, kontynuował działalność w podziemnych strukturach rolniczej „Solidarności”. W wyborach w 1989 roku startował z ramienia Komitetu Obywatelskiego, został zgłoszony przez wyborców. Mandat poselski uzyskał w I turze.


Opracowała Ewa Sękowska

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

„Sztandar Ludu. Pismo Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej”, KW PZPR, nr 1–299, 2 stycznia–31 grudnia 1989.
„Kurier Lubelski”, nr 1–252, 2 stycznia–31 grudnia 1989.
Kalendarium wyborcze, oprac. R. Kałuża, [w:] Polska Wybory '89, układ i wybór R. Kałuża, wydawnictwo Andrzej Bonarski, Warszawa 1989.
„Gazeta Wyborcza” 8 maja 1989, nr 1.
Adam Stanowski, A.F. Baran, biogram pochodzi ze Słownika opozycji PRL 1956–1989 wydanego przez Ośrodek Karta.
Dariusz Wójcik, T. Gajowniczek, biogram pochodzi ze Słownika opozycji PRL 1956–1989 wydanego przez Ośrodek Karta.
Zygmunt Łupina, archiwum Zakładu Metodologii Historii UMCS.
Janusz Rożek, A.W. Kaczorowski, E. Kurek, biogram pochodzi ze Słownika opozycji PRL 1956–1989 wydanego przez Ośrodek Karta.

 

Powiązane artykuły

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Wideo

Audio

Historie mówione

Inne materiały

Słowa kluczowe