Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Przy Stawie 10a w Lublinie (nie istnieje)

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Przy Stawie 10a.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

Numer hipoteczny: -

Numer przed 1939: Przy Stawie 10a

Numer obecny: nie istnieje

Funkcje

Budynek pełnił funkcję mieszkalną.

Kalendarium

1939 - Rozpoczęcie użytkowania nieruchomości.

10 maja 1939 - Zarząd Miejski, Wydział regulacji odmawia wydania pozwolenia na budowę nieruchomości ze względu na brak bezpośdniego dostępu działki do ulicy.

19 maja 1939 - Stanisław Ptasiński wybudował dom bez zezwolenia Zarządu Miejskiego.

17 maja 1941 - Karta realności.

1949 - Właścicielka składa prośbę do Zarządu Miejskiego o przydzielenie dzisięciu rolek papy potrzebnych do naprawy zaciekającego dachu.

Historia

Właściciel

1941

Sanisław Ptasiński, ur. 1889, syn Tomasza i Antoniny.

Opis

Budynek jednokondygnacyjny murowany, przekryty papą.

Literatura

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Przy Stawie 10a, APL, sygn. 4199.